جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امیرآباد

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز امیرآباد

اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٣٧
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٢٣

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیرآباد (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای امیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای امیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام علی (ع)
هیچ علمی مانند اندیشه، و عبادتی مانند ادای واجبات و هیچ ایمانی مانند شرم و حیا و هیچ شكیبایی و حیثیّتی مانند تواضع و فروتنی و هیچ شرفی مانند علم و هیچ عزتی مانند متانت و بردباری، و هیچ یاری و یاوری محكم‌تر از مشورت نمی‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیرآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امیرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٩:١١١٣:١٢:٢٩١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٧:٥١١٣:١٢:١٤١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٢:٠١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٥:١٤١٣:١١:٤٧١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٦:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٣:٥٦١٣:١١:٣٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٢:٣٩١٣:١١:٢١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣١:٢٣١٣:١١:٠٩١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٥:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٠:٥٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٤:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٠:٤٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٤:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٠:٣٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٤:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٠:٢٥١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١١٠٠:٢٣:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٥:١٥١٣:١٠:١٥١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٣:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٠:٠٥١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٣:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٢:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٢:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٢:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٩:٣١١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٢:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢١:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٧:٢١١٣:٠٩:١٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢١:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٦:١٨١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢١:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٥:١٦١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٠:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٤:١٦١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٣:١٦١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٢:١٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٠:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:١١:٢١١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٠:٢٩١٢:٠٥:٠٣١٨:٠٩:٠٣١٨:٢٧:١٤٢٣:٢٢:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠١:١٦١٢:٠٤:٤٢١٨:٠٧:٣٣١٨:٢٥:٤٤٢٣:٢٢:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٢:٠٤١٢:٠٤:٢١١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٤:١٤٢٣:٢٢:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٢:٥٢١٢:٠٤:٠٠١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٤٥٢٣:٢٢:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٣:٤٠١٨:٠٣:٠٦١٨:٢١:١٦٢٣:٢١:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٠٣:١٩١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٤٧٢٣:٢١:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:١٦١٢:٠٢:٥٩١٨:٠٠:٠٨١٨:١٨:١٩٢٣:٢١:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٢:٣٩١٧:٥٨:٤٠١٨:١٦:٥١٢٣:٢٠:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٦:٥٣١٢:٠٢:١٩١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٢٣٢٣:٢٠:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٤٢١٢:٠٢:٠٠١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٥٦٢٣:٢٠:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٣١١٢:٠١:٤١١٧:٥٤:١٧١٨:١٢:٢٩٢٣:١٩:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٢١١٢:٠١:٢٢١٧:٥٢:٥٠١٨:١١:٠٢٢٣:١٩:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:١٠١٢:٠١:٠٣١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٣٦٢٣:١٩:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١١:٠٠١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:١١٢٣:١٨:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١١:٥٠١٢:٠٠:٢٨١٧:٤٨:٣٢١٨:٠٦:٤٦٢٣:١٨:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٢:٤١١٢:٠٠:١٠١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٥:٢٢٢٣:١٨:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٣:٣٢١١:٥٩:٥٣١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٣:٥٨٢٣:١٨:٠٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٤:٢٣١١:٥٩:٣٧١٧:٤٤:١٩١٨:٠٢:٣٥٢٣:١٧:٤٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٩٠٦:١٥:١٤١١:٥٩:٢١١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:١٣٢٣:١٧:٣٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٠٦١١:٥٩:٠٥١٧:٤١:٣٣١٧:٥٩:٥٢٢٣:١٧:١٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٦:٥٨١١:٥٨:٥١١٧:٤٠:١١١٧:٥٨:٣١٢٣:١٧:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٧:٥١١١:٥٨:٣٦١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٧:١١٢٣:١٦:٤٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٨:٤٤١١:٥٨:٢٢١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٥:٥٢٢٣:١٦:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٩:٣٧١١:٥٨:٠٩١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٤:٣٤٢٣:١٦:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٠:٣١١١:٥٧:٥٦١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:١٦٢٣:١٦:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢١:٢٥١١:٥٧:٤٤١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٢:٠٠٢٣:١٥:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٢:١٩١١:٥٧:٣٢١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٤٤٢٣:١٥:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٣:١٤١١:٥٧:٢١١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٩:٢٩٢٣:١٥:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٤:٠٩١١:٥٧:١١١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:١٥٢٣:١٥:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٥:٠٤١١:٥٧:٠١١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:٠٣٢٣:١٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیرآباد

روستای امیرآباد بر روی نقشه

روستای امیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیرآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق امیرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ امیرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ امیرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امیرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امیرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امیرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو