جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امیرآباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز امیرآباد


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٠١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیرآباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای امیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مؤمن، عزیز و جوانمرد است (ولی) انسان بدكار، حیله‌گر و پَست می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امیرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٧:٣١١٢:٢٤:٢٠١٨:٥١:٣٨١٩:٠٩:١٢٢٣:٤٢:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٦:٢٣١٢:٢٤:٠٥١٨:٥٢:١٧١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٢:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٥:١٥١٢:٢٣:٥١١٨:٥٢:٥٦١٩:١٠:٣٤٢٣:٤٢:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٤:٠٨١٢:٢٣:٣٧١٨:٥٣:٣٦١٩:١١:١٥٢٣:٤١:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٣:٠١١٢:٢٣:٢٤١٨:٥٤:١٥١٩:١١:٥٧٢٣:٤١:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥١:٥٥١٢:٢٣:١١١٨:٥٤:٥٥١٩:١٢:٣٩٢٣:٤١:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٢٢:٥٨١٨:٥٥:٣٥١٩:١٣:٢٠٢٣:٤٠:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٦:١٥١٩:١٤:٠٢٢٣:٤٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٨:٤٢١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٦:٥٥١٩:١٤:٤٤٢٣:٤٠:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٧:٣٩١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٢٦٢٣:٣٩:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢٢:١٢١٨:٥٨:١٥١٩:١٦:٠٩٢٣:٣٩:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٢:٠١١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:٥١٢٣:٣٩:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢١:٥١١٨:٥٩:٣٥١٩:١٧:٣٤٢٣:٣٨:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٣:٣٦١٢:٢١:٤٢١٩:٠٠:١٥١٩:١٨:١٦٢٣:٣٨:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢١:٣٣١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٥٩٢٣:٣٨:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٢١:٢٤١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:٤٢٢٣:٣٨:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢١:١٦١٩:٠٢:١٧١٩:٢٠:٢٥٢٣:٣٧:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٣٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢١:٠٩١٩:٠٢:٥٧١٩:٢١:٠٨٢٣:٣٧:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٨:٥٣١٢:٢١:٠٢١٩:٠٣:٣٨١٩:٢١:٥١٢٣:٣٧:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٧:٥٩١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٤:١٩١٩:٢٢:٣٤٢٣:٣٧:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٧:٠٧١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٣:١٧٢٣:٣٦:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٤:٠١٢٣:٣٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٣٥:٢٥١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٤٤٢٣:٣٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٤:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٥:٢٧٢٣:٣٦:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٦:١١٢٣:٣٦:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٥٤٢٣:٣٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٣٧٢٣:٣٥:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣١:٣١١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٨:٢٠٢٣:٣٥:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٥٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٠:٢٥١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:٠٣٢٣:٣٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امیرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٢٥:١٢١٢:٢٠:٤١١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٣١٢٣:٣٤:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:٤٦١٩:١٧:٠٨١٩:٣٦:١١٢٣:٣٤:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٣٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٠:٥١١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:٥١٢٣:٣٤:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١١٠٥:٢٣:٤٨١٢:٢٠:٥٧١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٣١٢٣:٣٤:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣١٠٥:٢٣:٢٣١٢:٢١:٠٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٨:١٠٢٣:٣٤:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٢٢:٥٩١٢:٢١:٠٩١٩:١٩:٣٧١٩:٣٨:٤٨٢٣:٣٤:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٢:٣٧١٢:٢١:١٦١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٢٦٢٣:٣٤:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٢:١٦١٢:٢١:٢٤١٩:٢٠:٤٨١٩:٤٠:٠٣٢٣:٣٤:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٠٠٥:٢١:٥٦١٢:٢١:٣٢١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:٤٠٢٣:٣٤:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢١:٣٩١٢:٢١:٤٠١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:١٦٢٣:٣٤:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢١:٢٢١٢:٢١:٤٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٥١٢٣:٣٤:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٢١:٠٧١٢:٢١:٥٨١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:٢٥٢٣:٣٤:٤٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٨٠٥:٢٠:٥٣١٢:٢٢:٠٧١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٥٩٢٣:٣٤:٤٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٥٠٥:٢٠:٤١١٢:٢٢:١٧١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٣:٣٢٢٣:٣٤:٤٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٢٠:٣٠١٢:٢٢:٢٧١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٤:٠٤٢٣:٣٤:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٠:٢١١٢:٢٢:٣٨١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٣٥٢٣:٣٥:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٦٠٥:٢٠:١٣١٢:٢٢:٤٩١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٠٥٢٣:٣٥:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤١٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٣٤٢٣:٣٥:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٣:١١١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:٠٣٢٣:٣٥:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٦٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٣٠٢٣:٣٥:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٦٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٣:٣٥١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٥٦٢٣:٣٥:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٣:٤٧١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٢١٢٣:٣٥:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٣:٥٩١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٤٥٢٣:٣٥:٥٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:١٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٨:٠٨٢٣:٣٦:٠٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٤:٢٤١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٣٠٢٣:٣٦:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢٤:٣٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٨:٥١٢٣:٣٦:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٢٠:١٣١٢:٢٤:٥٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٦:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:٢٠:٢١١٢:٢٥:٠٣١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٢٨٢٣:٣٦:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٢٠:٣٠١٢:٢٥:١٦١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٤٥٢٣:٣٧:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢٥:٣٠١٩:٣٠:٢٠١٩:٥٠:٠٠٢٣:٣٧:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٠:٥١١٢:٢٥:٤٣١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:١٥٢٣:٣٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیرآباد

روستای امیرآباد بر روی نقشه

روستای امیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا امیرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امیرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امیرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امیرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو