جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر امیدیه

امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز امیدیه


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٢٢
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٠٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امیدیه (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر امیدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر امیدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امیدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ذیمقراطیس
آنگاه كه خرد، شكست خورده ی خشم تو است، خود را انسان به شمار نیاور.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امیدیه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امیدیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیدیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر امیدیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیدیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیدیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٩:١٥١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٦:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٦:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٦:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٥:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٥:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٥:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٨:٢١١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٥:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٨:١٤١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٤:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٨:٠١١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٧:٥٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٤:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٧:٥١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٣:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٣:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٣:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٣:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٣:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٢:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٨:٥١١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٢:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٢:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٢:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٢:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٢:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢١:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:١٦١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢١:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢١:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:١٧١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢١:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:٤٩١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیدیه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر امیدیه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر امیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر امیدیه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٥:٤٩١٢:٢٣:٤٦١٧:٤٢:٠١١٨:٠٠:١٢٢٣:٤٢:٤٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٥:٢٠١٢:٢٣:٥٨١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:٠٣٢٣:٤٣:٠٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٤:٤٩١٢:٢٤:١٠١٧:٤٣:٤٨١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٣:١٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:١٨١٢:٢٤:٢٠١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٢:٤٦٢٣:٤٣:٣١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٣:٤٤١٢:٢٤:٣٠١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٣:٣٧٢٣:٤٣:٤٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٣:٠٩١٢:٢٤:٣٩١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٤:٢٨٢٣:٤٣:٥٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٢:٣٣١٢:٢٤:٤٧١٧:٤٧:٢١١٨:٠٥:١٩٢٣:٤٤:٠٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٥٤٠٧:٠١:٥٥١٢:٢٤:٥٤١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:٠٩٢٣:٤٤:١٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠١:١٥١٢:٢٥:٠٠١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٠٠٢٣:٤٤:٢٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٠:٣٥١٢:٢٥:٠٦١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:٥٠٢٣:٤٤:٣٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:١٣٠٦:٥٩:٥٣١٢:٢٥:١٠١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٨:٤٠٢٣:٤٤:٤٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٣٧٠٦:٥٩:٠٩١٢:٢٥:١٤١٧:٥١:٤١١٨:٠٩:٢٩٢٣:٤٤:٥٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٥٩٠٦:٥٨:٢٤١٢:٢٥:١٧١٧:٥٢:٣٣١٨:١٠:١٨٢٣:٤٤:٥٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٢٠٠٦:٥٧:٣٨١٢:٢٥:٢٠١٧:٥٣:٢٣١٨:١١:٠٧٢٣:٤٥:٠١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:٣٩٠٦:٥٦:٥١١٢:٢٥:٢١١٧:٥٤:١٤١٨:١١:٥٦٢٣:٤٥:٠٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٥٧٠٦:٥٦:٠٢١٢:٢٥:٢٢١٧:٥٥:٠٤١٨:١٢:٤٤٢٣:٤٥:٠٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:١٣٠٦:٥٥:١٣١٢:٢٥:٢٢١٧:٥٥:٥٤١٨:١٣:٣٣٢٣:٤٥:١١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٤:٢٢١٢:٢٥:٢١١٧:٥٦:٤٤١٨:١٤:٢٠٢٣:٤٥:١٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٣:٢٩١٢:٢٥:٢٠١٧:٥٧:٣٣١٨:١٥:٠٨٢٣:٤٥:١٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٢:٣٦١٢:٢٥:١٧١٧:٥٨:٢٢١٨:١٥:٥٥٢٣:٤٥:١٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥١:٤٢١٢:٢٥:١٥١٧:٥٩:١١١٨:١٦:٤٢٢٣:٤٥:١٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٠:٤٧١٢:٢٥:١١١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:٢٩٢٣:٤٥:١٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٤٩:٥٠١٢:٢٥:٠٧١٨:٠٠:٤٧١٨:١٨:١٥٢٣:٤٥:١٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٤٨:٥٣١٢:٢٥:٠٢١٨:٠١:٣٥١٨:١٩:٠١٢٣:٤٥:٠٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٤٧:٥٥١٢:٢٤:٥٦١٨:٠٢:٢٢١٨:١٩:٤٧٢٣:٤٥:٠٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٤٦:٥٥١٢:٢٤:٥٠١٨:٠٣:٠٩١٨:٢٠:٣٢٢٣:٤٤:٥٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٥:٥٥١٢:٢٤:٤٣١٨:٠٣:٥٦١٨:٢١:١٧٢٣:٤٤:٥٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٤:٥٤١٢:٢٤:٣٥١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٠٢٢٣:٤٤:٤٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٣:٥٢١٢:٢٤:٢٧١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٢:٤٦٢٣:٤٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر امیدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر امیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر امیدیه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٤٧:٥٥١٢:٢٤:٥٦١٨:٠٢:٢٢١٨:١٩:٤٧٢٣:٤٥:٠٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٤٦:٥٥١٢:٢٤:٥٠١٨:٠٣:٠٩١٨:٢٠:٣٢٢٣:٤٤:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٥:٥٥١٢:٢٤:٤٣١٨:٠٣:٥٦١٨:٢١:١٧٢٣:٤٤:٥٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٤:٥٤١٢:٢٤:٣٥١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٠٢٢٣:٤٤:٤٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٣:٥٢١٢:٢٤:٢٧١٨:٠٥:٢٧١٨:٢٢:٤٦٢٣:٤٤:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٢:٤٩١٢:٢٤:١٨١٨:٠٦:١٣١٨:٢٣:٣١٢٣:٤٤:٣٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤١:٤٦١٢:٢٤:٠٩١٨:٠٦:٥٨١٨:٢٤:١٤٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٠:٤١١٢:٢٣:٥٩١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٤:٥٨٢٣:٤٤:١٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٣٩:٣٦١٢:٢٣:٤٨١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٥:٤١٢٣:٤٤:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٨:٣٠١٢:٢٣:٣٧١٨:٠٩:١١١٨:٢٦:٢٤٢٣:٤٣:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٧:٢٤١٢:٢٣:٢٦١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٣:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٧٠٦:٣٦:١٦١٢:٢٣:١٤١٨:١٠:٣٧١٨:٢٧:٤٩٢٣:٤٣:٣٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٥:٠٩١٢:٢٣:٠١١٨:١١:٢٠١٨:٢٨:٣٠٢٣:٤٣:٢٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٤:٠٠١٢:٢٢:٤٨١٨:١٢:٠٣١٨:٢٩:١٢٢٣:٤٣:٠٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٢:٥١١٢:٢٢:٣٤١٨:١٢:٤٥١٨:٢٩:٥٣٢٣:٤٢:٥٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣١:٤١١٢:٢٢:٢٠١٨:١٣:٢٧١٨:٣٠:٣٥٢٣:٤٢:٤٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٠:٣١١٢:٢٢:٠٦١٨:١٤:٠٨١٨:٣١:١٥٢٣:٤٢:٢٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٩:٢١١٢:٢١:٥١١٨:١٤:٤٩١٨:٣١:٥٦٢٣:٤٢:١٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٨:٠٩١٢:٢١:٣٦١٨:١٥:٣٠١٨:٣٢:٣٧٢٣:٤١:٥٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٦:٥٨١٢:٢١:٢١١٨:١٦:١١١٨:٣٣:١٧٢٣:٤١:٤١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٥:٤٦١٢:٢١:٠٥١٨:١٦:٥١١٨:٣٣:٥٧٢٣:٤١:٢٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٤:٣٤١٢:٢٠:٤٩١٨:١٧:٣١١٨:٣٤:٣٧٢٣:٤١:٠٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٣:٢١١٢:٢٠:٣٢١٨:١٨:١١١٨:٣٥:١٦٢٣:٤٠:٥٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٢:٠٨١٢:٢٠:١٦١٨:١٨:٥١١٨:٣٥:٥٦٢٣:٤٠:٣٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٠:٥٥١٢:١٩:٥٩١٨:١٩:٣١١٨:٣٦:٣٥٢٣:٤٠:١٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:١٩:٤٢١٢:١٩:٤٢١٨:٢٠:١٠١٨:٣٧:١٥٢٣:٣٩:٥٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٨:٢٨١٢:١٩:٢٥١٨:٢٠:٤٩١٨:٣٧:٥٤٢٣:٣٩:٣٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٧:١٤١٢:١٩:٠٧١٨:٢١:٢٨١٨:٣٨:٣٣٢٣:٣٩:١٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٦:٠٠١٢:١٨:٥٠١٨:٢٢:٠٧١٨:٣٩:١٢٢٣:٣٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر امیدیه شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر امیدیه شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امیدیه

امیدیه شهری در استان خوزستان، ایران است. این شهر دارای منابع و صنایع بسیاری از جمله نفت و گاز بوده و بیشتر دارای نفت است تا گاز. این شهر یکی از شهرهای مهم تولید نفت در استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان امیدیه است.

شهر امیدیه در ویکیپدیا

شهر امیدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امیدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امیدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امیدیه بر روی نقشه

شهر امیدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امیدیه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امیدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امیدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیدیه
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ امیدیه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امیدیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امیدیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیدیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امیدیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق امیدیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا امیدیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو