جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر امیدیه

امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز امیدیه


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٣٠
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥١
اذان مغرب: ١٩:٥٢:١٢
نیمه شب: ٠٠:٣١:٥٥

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امیدیه (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر امیدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر امیدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امیدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

جان. اف. كندی
تغییر، قانون زندگی است و كسانی كه فقط به گذشته یا اكنون می‌نگرند، بی‌شك، آینده را از دست می‌دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امیدیه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امیدیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیدیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر امیدیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیدیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیدیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٦:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٦:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٥:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٨:٢١١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٨:١٤١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢٤:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٨:٠١١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٤:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٧:٥٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٤:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٧:٥١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٣:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٣:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٣:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٣:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٣:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٢:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٨:٥١١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٢:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٢:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٢:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٢:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٢:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٢:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢١:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:١٦١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢١:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:١٧١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢١:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:٤٩١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیدیه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر امیدیه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر امیدیه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٥٥٠٧:٠٧:٢١١٣:١٦:٤٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٦:٣٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٦:٠٦١٣:١٦:٢٦١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:٣٦:١٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٥:١٥٠٧:٠٤:٥٢١٣:١٦:٠٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٠٢٠٠:٣٥:٥٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٥:٥٠١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٤١٠٠:٣٥:٣٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٢:٢٤١٣:١٥:٣٢١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٢٠٠٠:٣٥:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤١:١٢٠٧:٠١:١١١٣:١٥:١٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:٣٤:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٥١٠٦:٥٩:٥٧١٣:١٤:٥٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٧:٣٨٠٠:٣٤:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٨:٢٩٠٦:٥٨:٤٤١٣:١٤:٣٩١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:١٧٠٠:٣٤:٠٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٧:٣١١٣:١٤:٢١١٩:٣١:٤١١٩:٤٨:٥٦٠٠:٣٣:٤٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٦:١٨١٣:١٤:٠٤١٩:٣٢:١٩١٩:٤٩:٣٥٠٠:٣٣:٢٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٥:٠٥١٣:١٣:٤٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:١٤٠٠:٣٣:٠٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٣:٢٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٠:٥٤٠٠:٣٢:٣٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٢:٤١١٣:١٣:١٣١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٣٣٠٠:٣٢:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥١:٣٠١٣:١٢:٥٦١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:١٢٠٠:٣١:٥٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٠:١٩١٣:١٢:٣٩١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣١:٣٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٢:٢٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٢٠٠:٣١:١٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٢:٠٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:١٢٠٠:٣٠:٥١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٦:٤٩١٣:١١:٥٢١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٤:٥٢٠٠:٣٠:٣٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٥:٤٠١٣:١١:٣٧١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٣٢٠٠:٣٠:٠٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٤:٣٢١٣:١١:٢٢١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٩:٤٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٣:٢٤١٣:١١:٠٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٩:٢٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٢:١٧١٣:١٠:٥٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٩:٠٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٨٠٦:٤١:١٠١٣:١٠:٣٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٨:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٠:٢٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٨:٢٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٠:١٣١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٨:١٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٠:٠١١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٧:٥١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٧:٣٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٩:٣٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٧:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٩:٢٦١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٦:٥٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٩:١٥١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٤:٤٦١٢:١٨:٣٢١٨:٢٢:٤٦١٨:٣٩:٥١٠٠:٠٨:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٢٠٧:١٣:٣٢١٣:١٨:١٤١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٣٠٠٠:٣٨:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٣٠٧:١٢:١٨١٣:١٧:٥٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٠٩٠٠:٣٧:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٤٠٧:١١:٠٤١٣:١٧:٣٨١٩:٢٤:٤٢١٩:٤١:٤٨٠٠:٣٧:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٥٠٧:٠٩:٤٩١٣:١٧:٢٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٢٧٠٠:٣٧:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٥٠٧:٠٨:٣٥١٣:١٧:٠٢١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٠٦٠٠:٣٦:٥٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٥٠٧:٠٧:٢١١٣:١٦:٤٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٦:٣٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٦:٠٦١٣:١٦:٢٦١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:٣٦:١٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٥٠٧:٠٤:٥٢١٣:١٦:٠٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٠٢٠٠:٣٥:٥٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٥:٥٠١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٤١٠٠:٣٥:٣٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٢:٢٤١٣:١٥:٣٢١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٢٠٠٠:٣٥:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٢٠٧:٠١:١١١٣:١٥:١٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:٣٤:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥١٠٦:٥٩:٥٧١٣:١٤:٥٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٧:٣٨٠٠:٣٤:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٩٠٦:٥٨:٤٤١٣:١٤:٣٩١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:١٧٠٠:٣٤:٠٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٧:٣١١٣:١٤:٢١١٩:٣١:٤١١٩:٤٨:٥٦٠٠:٣٣:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٦:١٨١٣:١٤:٠٤١٩:٣٢:١٩١٩:٤٩:٣٥٠٠:٣٣:٢٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٥٠٦:٥٥:٠٥١٣:١٣:٤٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:١٤٠٠:٣٣:٠٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٣:٢٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٠:٥٤٠٠:٣٢:٣٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٢:٤١١٣:١٣:١٣١٩:٣٤:١٣١٩:٥١:٣٣٠٠:٣٢:١٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥١:٣٠١٣:١٢:٥٦١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:١٢٠٠:٣١:٥٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٠:١٩١٣:١٢:٣٩١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣١:٣٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٢:٢٣١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٢٠٠:٣١:١٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٢:٠٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:١٢٠٠:٣٠:٥١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٦:٤٩١٣:١١:٥٢١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٤:٥٢٠٠:٣٠:٣٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٥:٤٠١٣:١١:٣٧١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٣٢٠٠:٣٠:٠٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٤:٣٢١٣:١١:٢٢١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٩:٤٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٣:٢٤١٣:١١:٠٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٩:٢٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٢:١٧١٣:١٠:٥٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٩:٠٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٨٠٦:٤١:١٠١٣:١٠:٣٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٨:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٠:٢٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٨:٢٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٠:١٣١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٨:١٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امیدیه

امیدیه شهری در استان خوزستان، ایران است. این شهر دارای منابع و صنایع بسیاری از جمله نفت و گاز بوده و بیشتر دارای نفت است تا گاز. این شهر یکی از شهرهای مهم تولید نفت در استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان امیدیه است.

شهر امیدیه در ویکیپدیا

شهر امیدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امیدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امیدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امیدیه بر روی نقشه

شهر امیدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امیدیه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امیدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امیدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیدیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ امیدیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امیدیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیدیه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امیدیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ امیدیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیدیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیدیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو