جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر امیدیه

امیدیه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز امیدیه

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٠٨
اذان مغرب: ١٨:١٣:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٢٦

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امیدیه (شهرستان امیدیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر امیدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر امیدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امیدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

شری كارتر اسكات
پذیرش دگرگونی، به شما این اجازه را می دهد كه به جای كوركورانه رد شدن، آماده ی هر پیچ و خمی باشید كه زندگی برایتان پیش می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امیدیه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امیدیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیدیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر امیدیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیدیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امیدیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٣:٤٠١٣:١١:١١١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٩:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٠:٥٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٢٤٠٠:٢٩:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤١:٢٦١٣:١٠:٤٣١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٠:٢٠١٣:١٠:٢٩١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٩:١٥١٣:١٠:١٦١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٨:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:١٠١٣:١٠:٠٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٧:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٩:٥١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٦:٠٣١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٧:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٧:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٩:١٧١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٦:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٦:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٦:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٥:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٥:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢٥:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٥:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٨:١٤١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٤:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٤:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٨:٠١١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٤:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٧:٥٦١٩:٥١:٤٤٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٤:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٧:٥١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٣:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٣:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:١٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٣٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٧:٣٤١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٩:٠١١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٤:٥٨٠٠:٢٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٨:١٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٢:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٧:٣٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیدیه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر امیدیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر امیدیه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امیدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر امیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امیدیه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امیدیه شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امیدیه شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر امیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیدیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٨٠٥:٥٩:٣٢١٢:٠٣:٤٥١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٤:٣٤٢٣:٢٤:١٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٠:٠٧١٢:٠٣:٢٤١٨:٠٦:١٤١٨:٢٣:١٧٢٣:٢٣:٥٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٠:٤٢١٢:٠٣:٠٣١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٢:٠١٢٣:٢٣:٤٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠١:١٦١٢:٠٢:٤٣١٨:٠٣:٤١١٨:٢٠:٤٤٢٣:٢٣:٢١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠١:٥١١٢:٠٢:٢٢١٨:٠٢:٢٥١٨:١٩:٢٨٢٣:٢٣:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٢:٢٧١٢:٠٢:٠٢١٨:٠١:٠٩١٨:١٨:١٢٢٣:٢٢:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٣:٠٢١٢:٠١:٤١١٧:٥٩:٥٣١٨:١٦:٥٧٢٣:٢٢:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٠١:٢١١٧:٥٨:٣٨١٨:١٥:٤١٢٣:٢٢:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٤:١٣١٢:٠١:٠٢١٧:٥٧:٢٣١٨:١٤:٢٧٢٣:٢١:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٠٠:٤٢١٧:٥٦:٠٨١٨:١٣:١٢٢٣:٢١:٢٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٥:٢٥١٢:٠٠:٢٣١٧:٥٤:٥٣١٨:١١:٥٨٢٣:٢١:٠٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٦:٠٢١٢:٠٠:٠٤١٧:٥٣:٣٩١٨:١٠:٤٤٢٣:٢٠:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٦:٣٨١١:٥٩:٤٦١٧:٥٢:٢٦١٨:٠٩:٣١٢٣:٢٠:٣١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٧:١٦١١:٥٩:٢٧١٧:٥١:١٢١٨:٠٨:١٩٢٣:٢٠:١٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٧:٥٣١١:٥٩:١٠١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٧:٠٧٢٣:١٩:٥٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٨:٣٠١١:٥٨:٥٢١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٥:٥٥٢٣:١٩:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٩:٠٨١١:٥٨:٣٥١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٤:٤٤٢٣:١٩:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٩:٤٧١١:٥٨:١٩١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٣:٣٤٢٣:١٩:٠٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٠:٢٥١١:٥٨:٠٣١٧:٤٥:١٤١٨:٠٢:٢٤٢٣:١٨:٤٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١١:٠٥١١:٥٧:٤٨١٧:٤٤:٠٥١٨:٠١:١٦٢٣:١٨:٣١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١١:٤٤١١:٥٧:٣٣١٧:٤٢:٥٥١٨:٠٠:٠٧٢٣:١٨:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٢:٢٤١١:٥٧:١٨١٧:٤١:٤٧١٧:٥٩:٠٠٢٣:١٨:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٣:٠٤١١:٥٧:٠٤١٧:٤٠:٣٩١٧:٥٧:٥٣٢٣:١٧:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٣:٤٤١١:٥٦:٥١١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٦:٤٧٢٣:١٧:٣٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٤:٢٥١١:٥٦:٣٨١٧:٣٨:٢٦١٧:٥٥:٤٢٢٣:١٧:١٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٥:٠٧١١:٥٦:٢٦١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٤:٣٨٢٣:١٧:٠٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٥:٤٨١١:٥٦:١٥١٧:٣٦:١٦١٧:٥٣:٣٥٢٣:١٦:٤٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٦:٣١١١:٥٦:٠٤١٧:٣٥:١٢١٧:٥٢:٣٢٢٣:١٦:٣٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٧:١٣١١:٥٥:٥٣١٧:٣٤:٠٩١٧:٥١:٣١٢٣:١٦:٢٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٧:٥٦١١:٥٥:٤٤١٧:٣٣:٠٧١٧:٥٠:٣٠٢٣:١٦:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر امیدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه شهر امیدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امیدیه شهر امیدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امیدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امیدیه

امیدیه شهری در استان خوزستان، ایران است. این شهر دارای منابع و صنایع بسیاری از جمله نفت و گاز بوده و بیشتر دارای نفت است تا گاز. این شهر یکی از شهرهای مهم تولید نفت در استان خوزستان است. این شهر مرکز شهرستان امیدیه است.

شهر امیدیه در ویکیپدیا

شهر امیدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امیدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امیدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امیدیه بر روی نقشه

شهر امیدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امیدیه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امیدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر امیدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امیدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا امیدیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امیدیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیدیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیدیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امیدیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امیدیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امیدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو