جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر املش

املش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز املش


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:٠٠
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر املش (شهرستان املش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر املش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر املش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر املش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هیچ علمی مانند اندیشه، و عبادتی مانند ادای واجبات و هیچ ایمانی مانند شرم و حیا و هیچ شكیبایی و حیثیّتی مانند تواضع و فروتنی و هیچ شرفی مانند علم و هیچ عزتی مانند متانت و بردباری، و هیچ یاری و یاوری محكم‌تر از مشورت نمی‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر املش

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر املش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر املش ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر املش (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر املش ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان املش ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٩:٣٠١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٥:٠١١٣:٠٩:١٦١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٣:٣٩١٣:٠٩:٠١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٣:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٢:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٨:٢١١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٨:١٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢١:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢١:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢١:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٧:٣٣١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٠:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٣:١١١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٠:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٧:١٢١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٣١٠٠:٢٠:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٧:٠٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٩:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٩:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٨:١٨١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٩:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:١٤٠٠:١٨:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٦:١٩١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:١٠٠٠:١٨:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٦:١٢١٩:٥٩:١٧٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٧:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥١٠٦:١١:٣١١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٧:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٥:٥١٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٦:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٤١٠٠:١٥:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٣٧٠٠:١٥:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٢٨٠٠:١٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر املش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر املش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر املش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان املش

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر املش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر املش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر املش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر املش

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر املش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر املش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر املش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر املش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر املش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر املش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر املش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر املش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر املش

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٦:٢٤١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٣٨٠٠:١٣:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٥:٤٥١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:٢٩٠٠:١٣:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٥:٠٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٨:١٩٠٠:١٣:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٥٤:٣٣١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٩:٠٨٠٠:١٣:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٣:٥٩١٣:٠٦:١٣٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٩:٥٦٠٠:١٣:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٥٣:٢٧١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٤٣٠٠:١٣:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٥٢:٥٦١٣:٠٦:٢٧٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:٣٠٠٠:١٣:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٥٢:٢٨١٣:٠٦:٣٥٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:١٦٠٠:١٣:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٥٢:٠١١٣:٠٦:٤٣٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٣:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٥١:٣٥١٣:٠٦:٥١٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٣:٤٤٠٠:١٣:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٥١:١٢١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٤:٢٧٠٠:١٣:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٥٠:٥٠١٣:٠٧:٠٩٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٥:٠٩٠٠:١٣:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٥٠:٣٠١٣:٠٧:١٨٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٥:٤٩٠٠:١٣:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٥٠:١١١٣:٠٧:٢٨٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٦:٢٩٠٠:١٣:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٠٠٥:٤٩:٥٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٧:٠٧٠٠:١٣:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٠٠٥:٤٩:٤٠١٣:٠٧:٤٩٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٧:٤٤٠٠:١٣:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٩:٢٧١٣:٠٨:٠٠٢٠:٢٦:٤٦٢٠:٤٨:١٩٠٠:١٣:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٤٩:١٥١٣:٠٨:١١٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٥٤٠٠:١٣:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٤٩:٠٦١٣:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٩:٢٧٠٠:١٣:٤١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤٨:٥٨١٣:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٥٩٠٠:١٣:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤٨:٥٢١٣:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:١٣:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٤٨:٤٨١٣:٠٨:٥٨٢٠:٢٩:١٧٢٠:٥٠:٥٨٠٠:١٤:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٤٨:٤٥١٣:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥١:٢٥٠٠:١٤:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٤٨:٤٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥١:٥١٠٠:١٤:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣١٠٥:٤٨:٤٥١٣:٠٩:٣٥٢٠:٣٠:٣٢٢٠:٥٢:١٦٠٠:١٤:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٤٨:٤٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥٢:٣٨٠٠:١٤:٣٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٤٨:٥٣١٣:١٠:٠١٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:٥٩٠٠:١٤:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٤٨:٥٩١٣:١٠:١٤٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٣:١٩٠٠:١٥:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٤٩:٠٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٣:٣٧٠٠:١٥:١٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٤٩:١٦١٣:١٠:٤١٢٠:٣٢:٠٧٢٠:٥٣:٥٣٠٠:١٥:٢٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٤٩:٢٧١٣:١٠:٥٤٢٠:٣٢:٢١٢٠:٥٤:٠٧٠٠:١٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر املش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر املش شهر املش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر املش شهر املش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر املش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر املش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر املش

اَملَش شهری است در استان گیلان و در شمال ایران. شهرستان املش با مساحت تقریبی ۳۵۰ کیلومتر مربع در فاصله ۷۵ کیلومتری شهرستان رشت و در ۱۶ کیلومتری شهرستانهای رودسر و لنگرود قرار دارد

شهر املش در ویکیپدیا

شهر املش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر املش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر املش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر املش بر روی نقشه

شهر املش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر املش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر املش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر املش
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر املش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر املش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر املش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر املش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر املش رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق املش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق املش
افق شرعی امروز فردا املش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق املش
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ املش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق املش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا املش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق املش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر املش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو