جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امرو

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز امرو

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:٣١

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امرو (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای امرو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

حضرت محمد (ص)
اگر افراد نیازمند دروغ نمی‌گفتند (در حالی كه بی‌نیاز می‌باشند امّا به دروغ می‌گویند، ما فقیر هستیم) كسانی كه آنها را رد كرده (و چیزی نمی‌دادند) تأیید نمی‌شدند. (پس كسی كه نیازمند دروغ‌گو را از در خانه‌ی خود بیرون كند مورد سرزنش قرار نمی‌گیرد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای امرو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امرو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امرو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امرو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امرو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امرو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٢:١٣١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:٣٩١٢:٥١:٥٨١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٢٢١٢:٥١:٤٤١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٧:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٧:٠٥١٢:٥١:٣٠١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٦:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٤٨١٢:٥١:١٧١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٤:٣٣١٢:٥١:٠٤١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٥٣٠٠:٠٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٣:١٨١٢:٥٠:٥١١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٥:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٤:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:١٤٠٠:٠٤:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٧:١٥١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٤:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٣:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٣:٥١٠٠:٠٣:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٣:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٩:١٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٣٦٠٠:٠٢:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠١:٣٦١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٢:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٢:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٢:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠١:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠١:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٨:٣٨١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠١:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٠:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٠:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤٨:٢٣١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٠:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٨:٢١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٠:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٤٣٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٨:١٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٥٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٨:١٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٥٦٢٣:٥٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امرو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امرو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای امرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای امرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امرو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امرو روستای امرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امرو روستای امرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امرو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای امرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امرو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٧٠٥:٣٧:١٧١٢:٥٣:٤٩٢٠:١٠:٢١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٠٠:٥٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٢٠٥:٣٧:٣١١٢:٥٤:٠٢٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣١:٣٨٠٠:٠١:١١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٧:٤٦١٢:٥٤:١٥٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣١:٤٨٠٠:٠١:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٨:٠٣١٢:٥٤:٢٨٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣١:٥٥٠٠:٠١:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٣٨:٢١١٢:٥٤:٤١٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:٠١:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٨:٤١١٢:٥٤:٥٤٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٠٢:١٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣٩:٠٢١٢:٥٥:٠٦٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٠٢:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٥٥:١٨٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٠٢:٤٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣٩:٤٧١٢:٥٥:٣١٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٠٢:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٤٠:١٢١٢:٥٥:٤٢٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٠٣:١٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٣٠٥:٤٠:٣٨١٢:٥٥:٥٤٢٠:١١:٠١٢٠:٣١:٥٩٠٠:٠٣:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٤١:٠٥١٢:٥٦:٠٥٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:٥٣٠٠:٠٣:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٤١:٣٣١٢:٥٦:١٦٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٤٤٠٠:٠٤:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٧٠٥:٤٢:٠٢١٢:٥٦:٢٧٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣١:٣٤٠٠:٠٤:١٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٥٦:٣٧٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣١:٢٢٠٠:٠٤:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٤٣:٠٣١٢:٥٦:٤٧٢٠:١٠:١٧٢٠:٣١:٠٨٠٠:٠٤:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٤٣:٣٦١٢:٥٦:٥٦٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٠٥:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:٤٤:٠٩١٢:٥٧:٠٦٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٠٥:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٧:١٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:٠٥:٤٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٣٠٥:٤٥:١٨١٢:٥٧:٢٣٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٠٥:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٧:٣١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٩:٣١٠٠:٠٦:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٦:٣٠١٢:٥٧:٣٨٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٠٦:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٧:٠٨١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٠٦:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٤٧:٤٦١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٨:١٢٠٠:٠٧:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٥٧:٥٨٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٠٧:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٨:٠٤٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٧:١١٠٠:٠٧:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥٨:٠٩٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٠٧:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٠٧:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٨:١٧٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٠٨:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٠٨:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٢:٣١١٢:٥٨:٢٤٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٠٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امرو روستای امرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امرو روستای امرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امرو

روستای امرو بر روی نقشه

روستای امرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امرو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امرو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای امرو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امرو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا امرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ امرو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امرو
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ امرو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا امرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق امرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق امرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو