جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امرو

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز امرو


اذان صبح: ٠٥:٢١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٤
اذان ظهر: ١١:٤٥:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٤٠
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٥٩

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امرو (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای امرو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر كه خود را در محل تهمت درآورد كسی را كه گمان بد به او می‌برد ملامت نكند و هر كه راز خود را پنهان دارد اختیار با خودش است و هر سخنی كه از دو كس گذشت فاش می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امرو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٦:٥٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٤:٤١١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٠٥٠٠:٠٣:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٩:١٦١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٥٠٠٠:٠٢:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٢:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٩:٠١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٢:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٩:١٤١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠١:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠١:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٧:١١١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٦:١١١٢:٤٨:٣٨١٩:٤١:٣٦٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠١:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٠:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٠٠:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١١٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٠:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٤٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٨:٢٣١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٠:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٨:٢١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٠:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٨:١٩١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:١٧٢٣:٥٩:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٨:١٨١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٨:٥٧١٢:٤٨:١٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٥٩٢٣:٥٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٥٣٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤٨:١٨١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٥٩:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٨:١٨١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٩:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٨:٢٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:١٠:٣١٢٣:٥٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٨:٢١١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٢١٢٣:٥٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٥:١٢١٢:٤٨:٢٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٢:١٠٢٣:٥٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٨:٢٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٥٩٢٣:٥٨:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤٣:٥٢١٢:٤٨:٣٠١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٣:٤٨٢٣:٥٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٤:١٨٢٠:١٤:٣٦٢٣:٥٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٤٢:٣٩١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٥:٢٣٢٣:٥٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٤١٠٥:٤٢:٠٤١٢:٤٨:٤٤١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٦:١٠٢٣:٥٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امرو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امرو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای امرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امرو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٣:٢٨١١:٣٧:٥٥١٦:٤٢:٠٤١٧:٠١:٣٦٢٢:٥٤:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٤:٢٧١١:٣٨:١١١٦:٤١:٣٩١٧:٠١:١٣٢٢:٥٤:٤٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٥:٢٥١١:٣٨:٢٨١٦:٤١:١٥١٧:٠٠:٥٢٢٢:٥٤:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٦:٢٢١١:٣٨:٤٦١٦:٤٠:٥٣١٧:٠٠:٣٢٢٢:٥٥:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٧:١٩١١:٣٩:٠٤١٦:٤٠:٣٣١٧:٠٠:١٤٢٢:٥٥:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:١٦١١:٣٩:٢٣١٦:٤٠:١٥١٦:٥٩:٥٩٢٢:٥٥:٤١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:١٣١١:٣٩:٤٣١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٤٥٢٢:٥٥:٥٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٠:٠٩١١:٤٠:٠٤١٦:٣٩:٤٥١٦:٥٩:٣٣٢٢:٥٦:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٤١:٠٤١١:٤٠:٢٥١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٩:٢٣٢٢:٥٦:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:٥٨١١:٤٠:٤٧١٦:٣٩:٢٣١٦:٥٩:١٤٢٢:٥٦:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٢:٥٢١١:٤١:١٠١٦:٣٩:١٥١٦:٥٩:٠٨٢٢:٥٧:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٣:٤٦١١:٤١:٣٣١٦:٣٩:٠٨١٦:٥٩:٠٤٢٢:٥٧:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٤:٣٨١١:٤١:٥٧١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٩:٠١٢٢:٥٧:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٥:٣٠١١:٤٢:٢١١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٩:٠٠٢٢:٥٨:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٦:٢٠١١:٤٢:٤٦١٦:٣٩:٠١١٦:٥٩:٠٢٢٢:٥٨:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٧:١٠١١:٤٣:١١١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٩:٠٥٢٢:٥٨:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٧:٥٩١١:٤٣:٣٧١٦:٣٩:٠٧١٦:٥٩:١٠٢٢:٥٩:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٨:٤٧١١:٤٤:٠٤١٦:٣٩:١٢١٦:٥٩:١٧٢٢:٥٩:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٩:٣٤١١:٤٤:٣٠١٦:٣٩:١٩١٦:٥٩:٢٥٢٣:٠٠:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٥٠:١٩١١:٤٤:٥٨١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٩:٣٦٢٣:٠٠:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٥١:٠٤١١:٤٥:٢٥١٦:٣٩:٤٠١٦:٥٩:٤٨٢٣:٠٠:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥١:٤٧١١:٤٥:٥٣١٦:٣٩:٥٣١٧:٠٠:٠٣٢٣:٠١:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٥٢:٢٩١١:٤٦:٢١١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:١٩٢٣:٠١:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥٣:١٠١١:٤٦:٥٠١٦:٤٠:٢٦١٧:٠٠:٣٦٢٣:٠٢:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٣:٤٩١١:٤٧:١٩١٦:٤٠:٤٥١٧:٠٠:٥٦٢٣:٠٢:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٤:٢٨١١:٤٧:٤٨١٦:٤١:٠٥١٧:٠١:١٧٢٣:٠٣:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٥:٠٤١١:٤٨:١٧١٦:٤١:٢٨١٧:٠١:٤٠٢٣:٠٣:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٥:٤٠١١:٤٨:٤٧١٦:٤١:٥٢١٧:٠٢:٠٥٢٣:٠٤:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٦:١٤١١:٤٩:١٧١٦:٤٢:١٩١٧:٠٢:٣٢٢٣:٠٤:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٦:٤٦١١:٤٩:٤٧١٦:٤٢:٤٧١٧:٠٣:٠٠٢٣:٠٥:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امرو روستای امرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امرو روستای امرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امرو

روستای امرو بر روی نقشه

روستای امرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امرو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امرو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای امرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امرو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امرو
زمان پخش اذان آنلاین به افق امرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امرو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امرو
زمان پخش اذان زنده به افق امرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو