جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امجدیه بالا

گرمسار | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز امجدیه بالا


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٥١
اذان ظهر: ١١:٣٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٠٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امجدیه بالا (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای امجدیه بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امجدیه بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امجدیه بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام رضا (ع)
پنهان كننده كار نیك [پاداشش] برابر هفتاد حسنه است، و آشكاركننده كار بد سرافكنده است، و پنهان كننده كار بد آمرزیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امجدیه بالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امجدیه بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امجدیه بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امجدیه بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امجدیه بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امجدیه بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٥:٣١١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٥:٢٢١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٥:١٣١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٤٠٢٣:٥٣:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٥:٠٥١٩:١١:٤٣١٩:٢٩:١٨٢٣:٥٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٤:٥٧١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٥٦٢٣:٥٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٤:٥٠١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٣٤٢٣:٥٢:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٤:٤٣١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:١٢٢٣:٥٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٤:٣٧١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٥٠٢٣:٥٢:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٤:٣١١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٢:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٤:٢٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥١:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٣:١١١٢:٣٤:٢٢١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥١:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٤:١٨١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٢٣٢٣:٥١:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥١:٤٤١٢:٣٤:١٤١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٤:١١١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥١:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٤:٠٩١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:١٨٢٣:٥١:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٩:٤١١٢:٣٤:٠٧١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥٠:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٤:٠٦١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٣٥٢٣:٥٠:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٠:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٤:٠٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٤:٠٨١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٤:١٠١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٠:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٥:٣٧١٢:٣٤:١٢١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٠:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٤:١٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٠:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٤:١٨١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٤:١١١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امجدیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امجدیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امجدیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امجدیه بالا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای امجدیه بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امجدیه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امجدیه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای امجدیه بالا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای امجدیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای امجدیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای امجدیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امجدیه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امجدیه بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امجدیه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امجدیه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١١:١١١٢:٤٠:٢٩١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٣٥٠٠:٠٠:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١١:٤١١٢:٤٠:١٣١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٣١٢٣:٥٩:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٢:١٢١٢:٣٩:٥٧١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٢٦٢٣:٥٩:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٢:٤٣١٢:٣٩:٤٠١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٢٠٢٣:٥٩:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٣:١٣١٢:٣٩:٢٣١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:١٤٢٣:٥٩:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٣:٤٣١٢:٣٩:٠٦١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:٠٧٢٣:٥٩:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٤:١٣١٢:٣٨:٤٨١٩:٠٢:٥٨١٩:٢٠:٠٠٢٣:٥٨:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٤٣١٢:٣٨:٣٠١٩:٠١:٥٢١٩:١٨:٥٢٢٣:٥٨:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٥:١٣١٢:٣٨:١٢١٩:٠٠:٤٥١٩:١٧:٤٤٢٣:٥٨:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٥:٤٣١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٩:٣٨١٩:١٦:٣٦٢٣:٥٨:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٦:١٢١٢:٣٧:٣٤١٨:٥٨:٣٠١٩:١٥:٢٧٢٣:٥٧:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٧:١٥١٨:٥٧:٢٢١٩:١٤:١٧٢٣:٥٧:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٧:١١١٢:٣٦:٥٥١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:٠٧٢٣:٥٧:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٧:٤٠١٢:٣٦:٣٥١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٥٧٢٣:٥٧:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:١٨:٠٩١٢:٣٦:١٥١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٤٦٢٣:٥٦:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٨:٣٨١٢:٣٥:٥٥١٨:٥٢:٤٥١٩:٠٩:٣٦٢٣:٥٦:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٩:٠٧١٢:٣٥:٣٤١٨:٥١:٣٥١٩:٠٨:٢٤٢٣:٥٦:٢٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:١٩:٣٦١٢:٣٥:١٣١٨:٥٠:٢٥١٩:٠٧:١٣٢٣:٥٦:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٠:٠٥١٢:٣٤:٥٢١٨:٤٩:١٤١٩:٠٦:٠١٢٣:٥٥:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٠:٣٤١٢:٣٤:٣١١٨:٤٨:٠٣١٩:٠٤:٥٠٢٣:٥٥:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢١:٠٢١٢:٣٤:١٠١٨:٤٦:٥٢١٩:٠٣:٣٨٢٣:٥٥:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢١:٣١١٢:٣٣:٤٩١٨:٤٥:٤١١٩:٠٢:٢٦٢٣:٥٤:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٢:٠٠١٢:٣٣:٢٧١٨:٤٤:٢٩١٩:٠١:١٣٢٣:٥٤:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٢:٢٨١٢:٣٣:٠٦١٨:٤٣:١٨١٩:٠٠:٠١٢٣:٥٤:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٢:٥٧١٢:٣٢:٤٤١٨:٤٢:٠٦١٨:٥٨:٤٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٣:٢٦١٢:٣٢:٢٣١٨:٤٠:٥٤١٨:٥٧:٣٦٢٣:٥٣:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٣:٥٥١٢:٣٢:٠١١٨:٣٩:٤٢١٨:٥٦:٢٤٢٣:٥٣:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٤:٢٤١٢:٣١:٤٠١٨:٣٨:٣١١٨:٥٥:١٢٢٣:٥٣:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٤:٥٣١٢:٣١:١٩١٨:٣٧:١٩١٨:٥٤:٠٠٢٣:٢٢:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٢٥:٢٢١١:٣٠:٥٧١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٢:٤٨٢٢:٥٢:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٢٥:٥١١١:٣٠:٣٦١٧:٣٤:٥٥١٧:٥١:٣٦٢٢:٥٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امجدیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا روستای امجدیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا روستای امجدیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امجدیه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امجدیه بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امجدیه بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امجدیه بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امجدیه بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امجدیه بالا

روستای امجدیه بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امجدیه بالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امجدیه بالا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای امجدیه بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امجدیه بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امجدیه بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا امجدیه بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امجدیه بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق امجدیه بالا
زمان پخش اذان آنلاین به افق امجدیه بالا
زمان پخش اذان زنده به افق امجدیه بالا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امجدیه بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امجدیه بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا امجدیه بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو