جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امجدیه بالا

گرمسار | عنبرآباد | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز امجدیه بالا


اذان صبح: ٠٤:١٠:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥١

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امجدیه بالا (شهرستان عنبرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای امجدیه بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امجدیه بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امجدیه بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دام راس
تردیدهای خود را بپذیرید و به حرفهای آنها گوش كنید؛ آنگاه می توانید راهی برای آنها بیابید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امجدیه بالا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امجدیه بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امجدیه بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امجدیه بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امجدیه بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امجدیه بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٥:٤١١٩:٠٩:٢١١٩:٢٦:٤٧٢٣:٥٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٥:٣١١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٥:٢٢١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٥:١٣١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٤٠٢٣:٥٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٥:٠٥١٩:١١:٤٣١٩:٢٩:١٨٢٣:٥٣:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٤:٥٧١٩:١٢:١٩١٩:٢٩:٥٦٢٣:٥٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٤:٥٠١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٣٤٢٣:٥٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٤:٤٣١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:١٢٢٣:٥٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٤:٣٧١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٥٠٢٣:٥٢:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٤:٣١١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٤:٢٦١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٣:١١١٢:٣٤:٢٢١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٤:١٨١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٢٣٢٣:٥١:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥١:٤٤١٢:٣٤:١٤١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥١:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٤:١١١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥١:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٤:٠٩١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:١٨٢٣:٥١:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٩:٤١١٢:٣٤:٠٧١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥٠:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٤:٠٦١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٣٥٢٣:٥٠:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٠:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٤:٠٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٤:٠٨١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٠:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٤:١٠١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٤٦٢٣:٥٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٥:٣٧١٢:٣٤:١٢١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٠:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٤:١٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٠:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٤:١٨١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٣٨٢٣:٥٠:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٤:١١١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امجدیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امجدیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امجدیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امجدیه بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای امجدیه بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امجدیه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امجدیه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای امجدیه بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امجدیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای امجدیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای امجدیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امجدیه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امجدیه بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امجدیه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امجدیه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٩:٤٠١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:١٤٢٣:٥٣:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥٣:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٣٥٢٣:٥٤:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤١:٥١١٢:٤٠:١٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٤٤٢٣:٥٤:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٢:٠٨١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٤:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٢:٢٦١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٤:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٢:٤٥١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٠٢٢٣:٥٥:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤١:٠٩١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٠٥٢٣:٥٥:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤١:٢١١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٥:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤١:٣٣١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٥:٤٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٤:١٠١٢:٤١:٤٥١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٦:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤١:٥٦١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٦:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٦:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٢:١٨١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥٦:٤٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٧:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٦:١٤١٢:٤٢:٣٨١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٤١٢٣:٥٧:١٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٦:٤١١٢:٤٢:٤٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٣١٢٣:٥٧:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٢٠٢٣:٥٧:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٧:٣٦١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٧:٥٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٨:٠٤١٢:٤٣:١٤١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٤٢٣:٥٨:١٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٨:٣٣١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٣٩٢٣:٥٨:٢٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٨:٣٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٨:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٠:٠٣١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٩:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٠:٣٣١٢:٤٣:٤٨١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٢٢٢٣:٥٩:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥١:٠٤١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠٠٢٣:٥٩:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥٩:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٢:٠٧١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٩:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٤٣٢٣:٥٩:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٣:١١١٢:٤٤:١٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٠:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤٤:١٢١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٠:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امجدیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا روستای امجدیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امجدیه بالا روستای امجدیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امجدیه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امجدیه بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای امجدیه بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امجدیه بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امجدیه بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امجدیه بالا

روستای امجدیه بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امجدیه بالا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امجدیه بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای امجدیه بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امجدیه بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امجدیه بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امجدیه بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امجدیه بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امجدیه بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق امجدیه بالا
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ امجدیه بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امجدیه بالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امجدیه بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امجدیه بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امجدیه بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو