جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امام مرشد

تیتکانلو | فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز امام مرشد


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٢
اذان ظهر: ١١:٢١:١١
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٤٦
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٣٧:١٦

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امام مرشد (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای امام مرشد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای امام مرشد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام مرشد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بدترین غذا، غذای ولیمه است كه افراد سیر را برای خوردن آن دعوت كرده و افراد گرسنه را از خوردن آن منع می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امام مرشد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امام مرشد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام مرشد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امام مرشد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام مرشد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امام مرشد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٤:٣٧١٩:٢١:٥٩١٩:٤١:٣٣٢٣:٤٧:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤٦:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٤:١٩١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٤:١١١٩:٢٤:٤١١٩:٤٤:٢٥٢٣:٤٦:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٢٢٢٣:٤٥:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٤٠:٥٠١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٥:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٨:٣٨١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٩:١٠١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٤:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٧:٣٤١٢:٣٣:٣٢١٩:٣٠:٠٣١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٣:٢٧١٩:٣٠:٥٦١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٤:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٣:٢٣١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:٥٩٢٣:٤٣:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٤:٣٠١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٥٥٢٣:٤٣:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٣١٠٥:٣٣:٣٢١٢:٣٣:١٧١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٥١٢٣:٤٣:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:١٠٠٥:٣٢:٣٤١٢:٣٣:١٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:٤٧٢٣:٤٣:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٥٠٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٣:١٣١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٥:٤٣٢٣:٤٢:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٣١٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٣:١٢١٩:٣٦:١٢١٩:٥٦:٣٨٢٣:٤٢:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٩:٥٠١٢:٣٣:١٢١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٧:٣٣٢٣:٤٢:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٥٧٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٣:١٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:٢٨٢٣:٤٢:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٢٨:٠٩١٢:٣٣:١٢١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٩:٢٢٢٣:٤٢:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٧:٢٠١٢:٣٣:١٤١٩:٣٩:٣٦٢٠:٠٠:١٦٢٣:٤١:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٤:١٩٠٥:٢٦:٣٣١٢:٣٣:١٥١٩:٤٠:٢٦٢٠:٠١:٠٩٢٣:٤١:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:٢٥:٤٧١٢:٣٣:١٨١٩:٤١:١٦٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٤١:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٠١٠٥:٢٥:٠٤١٢:٣٣:٢١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٢:٥٥٢٣:٤١:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٥٥٠٥:٢٤:٢١١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٤١:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٥١٠٥:٢٣:٤١١٢:٣٣:٢٨١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٤١:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٤٩٠٥:٢٣:٠١١٢:٣٣:٣٣١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٤١:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢٢:٢٤١٢:٣٣:٣٨١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٦:١٩٢٣:٤١:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٢١:٤٨١٢:٣٣:٤٤١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٤٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام مرشد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام مرشد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام مرشد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امام مرشد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امام مرشد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امام مرشد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام مرشد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امام مرشد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای امام مرشد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امام مرشد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امام مرشد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امام مرشد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام مرشد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امام مرشد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای امام مرشد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام مرشد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امام مرشد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥١:٤٣١١:٢١:١٣١٦:٥٠:١١١٧:٠٩:٠٢٢٢:٣٨:٣٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٢:٤٢١١:٢١:٠٤١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٧:٤٩٢٢:٣٨:٢٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٣:٤١١١:٢٠:٥٧١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٦:٣٨٢٢:٣٨:١٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٤:٤٠١١:٢٠:٥٠١٦:٤٦:٣١١٧:٠٥:٢٧٢٢:٣٨:٠٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٥:٣٩١١:٢٠:٤٤١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٤:١٨٢٢:٣٧:٥٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٦:٣٩١١:٢٠:٣٩١٦:٤٤:٠٩١٧:٠٣:١٠٢٢:٣٧:٤٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٧:٤٠١١:٢٠:٣٤١٦:٤٣:٠٠١٧:٠٢:٠٤٢٢:٣٧:٤٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٨:٤٠١١:٢٠:٣١١٦:٤١:٥٣١٧:٠٠:٥٨٢٢:٣٧:٣٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٩:٤١١١:٢٠:٢٨١٦:٤٠:٤٦١٦:٥٩:٥٤٢٢:٣٧:٢٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٠:٤٢١١:٢٠:٢٦١٦:٣٩:٤١١٦:٥٨:٥١٢٢:٣٧:٢١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠١:٤٣١١:٢٠:٢٤١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٧:٥٠٢٢:٣٧:١٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٢:٤٥١١:٢٠:٢٤١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٦:٥٠٢٢:٣٧:١٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٣:٤٧١١:٢٠:٢٤١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٥:٥١٢٢:٣٧:٠٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٤:٤٩١١:٢٠:٢٥١٦:٣٥:٣٤١٦:٥٤:٥٤٢٢:٣٧:٠٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٥:٥١١١:٢٠:٢٦١٦:٣٤:٣٦١٦:٥٣:٥٨٢٢:٣٧:٠٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٦:٥٣١١:٢٠:٢٩١٦:٣٣:٣٩١٦:٥٣:٠٤٢٢:٣٧:٠٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٧:٥٦١١:٢٠:٣٢١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٢:١٢٢٢:٣٧:٠٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٨:٥٨١١:٢٠:٣٧١٦:٣١:٥٠١٦:٥١:٢٠٢٢:٣٧:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٠:٠١١١:٢٠:٤٢١٦:٣٠:٥٨١٦:٥٠:٣١٢٢:٣٧:٠٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١١:٠٤١١:٢٠:٤٨١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٩:٤٣٢٢:٣٧:٠٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٢:٠٦١١:٢٠:٥٤١٦:٢٩:١٩١٦:٤٨:٥٧٢٢:٣٧:٠٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٣:٠٩١١:٢١:٠٢١٦:٢٨:٣٢١٦:٤٨:١٢٢٢:٣٧:١١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٤:١٢١١:٢١:١١١٦:٢٧:٤٦١٦:٤٧:٣٠٢٢:٣٧:١٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٥:١٥١١:٢١:٢٠١٦:٢٧:٠٢١٦:٤٦:٤٩٢٢:٣٧:٢١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٦:١٨١١:٢١:٣٠١٦:٢٦:٢١١٦:٤٦:٠٩٢٢:٣٧:٢٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٧:٢٠١١:٢١:٤١١٦:٢٥:٤٠١٦:٤٥:٣٢٢٢:٣٧:٣٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٨:٢٣١١:٢١:٥٣١٦:٢٥:٠٢١٦:٤٤:٥٦٢٢:٣٧:٤١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٩:٢٥١١:٢٢:٠٦١٦:٢٤:٢٦١٦:٤٤:٢٢٢٢:٣٧:٥٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٠:٢٨١١:٢٢:١٩١٦:٢٣:٥١١٦:٤٣:٥٠٢٢:٣٧:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢١:٣٠١١:٢٢:٣٤١٦:٢٣:١٨١٦:٤٣:٢٠٢٢:٣٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امام مرشد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امام مرشد روستای امام مرشد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امام مرشد روستای امام مرشد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امام مرشد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام مرشد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امام مرشد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امام مرشد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امام مرشد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امام مرشد

روستای امام مرشد بر روی نقشه

روستای امام مرشد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امام مرشد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امام مرشد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امام مرشد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای امام مرشد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای امام مرشد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام مرشد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امام مرشد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امام مرشد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا امام مرشد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ امام مرشد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امام مرشد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امام مرشد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امام مرشد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امام مرشد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امام مرشد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا امام مرشد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امام مرشد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو