جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز امام زاده یعقوب


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٣٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای امام زاده یعقوب)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای امام زاده یعقوب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام زاده یعقوب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری روستای امام زاده یعقوب

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام زاده یعقوب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امام زاده یعقوب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام زاده یعقوب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امام زاده یعقوب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٨:٤٢١٣:١١:٥٤١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٥:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٧:٣٠١٣:١١:٤٣١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٥:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٦:١٨١٣:١١:٣٤١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٤:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٥:٠٨١٣:١١:٢٤١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٤:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:٥٩١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٤:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٥٠١٣:١١:٠٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢١:٤٣١٣:١١:٠٠٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٣:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٣:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٩:٣١١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٣:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٨:٢٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٧:٢٤١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٢:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٦:٢٢١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٥:٢٢١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٢:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٤:٢٣١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢١:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٣:٢٥١٣:١٠:١٧٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٢:٢٨١٣:١٠:١٤٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢١:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١١:٣٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢١:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٠:٣٩١٣:١٠:١٠٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٠:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٠:٠٩٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٠:٠٩٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٠:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٨:٠٥١٣:١٠:٠٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٠:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٧:١٧١٣:١٠:١٠٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٠:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٦:٣١١٣:١٠:١١٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٠:١٣٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٢١٠٠:١٩:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٤:١٩١٣:١٠:١٨٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:١٢٠٠:١٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٠:٢٢٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٠٢٠٠:١٩:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٤٠٦:٠٣:٠٠١٣:١٠:٢٦٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٥١٠٠:١٩:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠٢:٢٣١٣:١٠:٣٠٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٤٠٠٠:١٩:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠١:٤٧١٣:١٠:٣٥٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٢٨٠٠:١٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده یعقوب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده یعقوب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده یعقوب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امام زاده یعقوب

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای امام زاده یعقوب

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده یعقوب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام زاده یعقوب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای امام زاده یعقوب

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٠:٢٥١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:٢٦٢٣:٤٤:٣٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٩:٠٩١٢:٢٦:٤٧١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٢٣٢٣:٤٤:٢٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٧:٥٢١٢:٢٦:٣٧١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٤:١٩٢٣:٤٤:١٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٦:٣٤١٢:٢٦:٢٧١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٥:١٥٢٣:٤٤:٠٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٥:١٥١٢:٢٦:١٦١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٦:١٠٢٣:٤٣:٥٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٣:٥٥١٢:٢٦:٠٤١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٣:٤٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٢:٣٥١٢:٢٥:٥٢١٨:٠٩:٤١١٨:٢٨:٠١٢٣:٤٣:٣٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤١:١٤١٢:٢٥:٣٩١٨:١٠:٣٧١٨:٢٨:٥٦٢٣:٤٣:٢٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٩:٥٣١٢:٢٥:٢٦١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٥٠٢٣:٤٣:٠٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٨:٣١١٢:٢٥:١٣١٨:١٢:٢٨١٨:٣٠:٤٤٢٣:٤٢:٥٥
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٧:٠٨١٢:٢٤:٥٩١٨:١٣:٢٣١٨:٣١:٣٨٢٣:٤٢:٤١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٥:٤٥١٢:٢٤:٤٤١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:٣٢٢٣:٤٢:٢٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٢١١٢:٢٤:٣٠١٨:١٥:١١١٨:٣٣:٢٦٢٣:٤٢:١١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٢:٥٧١٢:٢٤:١٤١٨:١٦:٠٥١٨:٣٤:١٩٢٣:٤١:٥٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣١:٣٣١٢:٢٣:٥٩١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:١٣٢٣:٤١:٣٨
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٠٨١٢:٢٣:٤٣١٨:١٧:٥٣١٨:٣٦:٠٦٢٣:٤١:٢١
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٨:٤٢١٢:٢٣:٢٧١٨:١٨:٤٦١٨:٣٦:٥٩٢٣:٤١:٠٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٧:١٦١٢:٢٣:١١١٨:١٩:٣٩١٨:٣٧:٥٢٢٣:٤٠:٤٦
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٥:٥٠١٢:٢٢:٥٤١٨:٢٠:٣٢١٨:٣٨:٤٤٢٣:٤٠:٢٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٤:٢٤١٢:٢٢:٣٧١٨:٢١:٢٥١٨:٣٩:٣٧٢٣:٤٠:٠٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:٥٨١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٣٠٢٣:٣٩:٥٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٣١١٢:٢٢:٠٣١٨:٢٣:١٠١٨:٤١:٢٢٢٣:٣٩:٣٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٠:٠٤١٢:٢١:٤٥١٨:٢٤:٠٢١٨:٤٢:١٤٢٣:٣٩:١٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٢١:٢٨١٨:٢٤:٥٤١٨:٤٣:٠٧٢٣:٣٨:٥٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:١٠١٢:٢١:١٠١٨:٢٥:٤٦١٨:٤٣:٥٩٠٠:٠٨:٣٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥١:١٣٠٧:١٥:٤٣١٣:٢٠:٥٣١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٥١٠٠:٣٨:٠٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٤:١٥١٣:٢٠:٣٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٤٠٠:٣٧:٤٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٢:٤٨١٣:٢٠:١٧١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٣٦٠٠:٣٧:٢٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١١:٢٠١٣:١٩:٥٩١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٢٨٠٠:٣٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای امام زاده یعقوب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای امام زاده یعقوب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای امام زاده یعقوب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امام زاده یعقوب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده یعقوب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای امام زاده یعقوب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام زاده یعقوب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده یعقوب

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢٧:٣٤١٧:٥٩:٠٥١٨:١٧:٤٠٢٣:٤٥:٠٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٥:٢٢١٢:٢٧:٢٨١٨:٠٠:٠٤١٨:١٨:٣٨٢٣:٤٤:٥٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٤:٠٩١٢:٢٧:٢١١٨:٠١:٠٤١٨:١٩:٣٥٢٣:٤٤:٥٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٢:٥٦١٢:٢٧:١٤١٨:٠٢:٠٢١٨:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥١:٤١١٢:٢٧:٠٥١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:٣٠٢٣:٤٤:٤١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٠:٢٥١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٣:٥٩١٨:٢٢:٢٦٢٣:٤٤:٣٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٤٩:٠٩١٢:٢٦:٤٧١٨:٠٤:٥٧١٨:٢٣:٢٣٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٧:٥٢١٢:٢٦:٣٧١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٤:١٩٢٣:٤٤:١٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٦:٣٤١٢:٢٦:٢٧١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٥:١٥٢٣:٤٤:٠٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٥:١٥١٢:٢٦:١٦١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٦:١٠٢٣:٤٣:٥٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٣:٥٥١٢:٢٦:٠٤١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٠٦٢٣:٤٣:٤٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٢:٣٥١٢:٢٥:٥٢١٨:٠٩:٤١١٨:٢٨:٠١٢٣:٤٣:٣٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤١:١٤١٢:٢٥:٣٩١٨:١٠:٣٧١٨:٢٨:٥٦٢٣:٤٣:٢٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٩:٥٣١٢:٢٥:٢٦١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٥٠٢٣:٤٣:٠٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٨:٣١١٢:٢٥:١٣١٨:١٢:٢٨١٨:٣٠:٤٤٢٣:٤٢:٥٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٧:٠٨١٢:٢٤:٥٩١٨:١٣:٢٣١٨:٣١:٣٨٢٣:٤٢:٤١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٥:٤٥١٢:٢٤:٤٤١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:٣٢٢٣:٤٢:٢٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٢١١٢:٢٤:٣٠١٨:١٥:١١١٨:٣٣:٢٦٢٣:٤٢:١١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٢:٥٧١٢:٢٤:١٤١٨:١٦:٠٥١٨:٣٤:١٩٢٣:٤١:٥٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣١:٣٣١٢:٢٣:٥٩١٨:١٦:٥٩١٨:٣٥:١٣٢٣:٤١:٣٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٠٨١٢:٢٣:٤٣١٨:١٧:٥٣١٨:٣٦:٠٦٢٣:٤١:٢١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٨:٤٢١٢:٢٣:٢٧١٨:١٨:٤٦١٨:٣٦:٥٩٢٣:٤١:٠٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٧:١٦١٢:٢٣:١١١٨:١٩:٣٩١٨:٣٧:٥٢٢٣:٤٠:٤٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٥:٥٠١٢:٢٢:٥٤١٨:٢٠:٣٢١٨:٣٨:٤٤٢٣:٤٠:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٤:٢٤١٢:٢٢:٣٧١٨:٢١:٢٥١٨:٣٩:٣٧٢٣:٤٠:٠٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:٥٨١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٣٠٢٣:٣٩:٥٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٣١١٢:٢٢:٠٣١٨:٢٣:١٠١٨:٤١:٢٢٢٣:٣٩:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٠:٠٤١٢:٢١:٤٥١٨:٢٤:٠٢١٨:٤٢:١٤٢٣:٣٩:١٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٢١:٢٨١٨:٢٤:٥٤١٨:٤٣:٠٧٢٣:٣٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امام زاده یعقوب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده یعقوب روستای امام زاده یعقوب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده یعقوب روستای امام زاده یعقوب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امام زاده یعقوب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امام زاده یعقوب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امام زاده یعقوب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امام زاده یعقوب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امام زاده یعقوب

روستای امام زاده یعقوب بر روی نقشه

روستای امام زاده یعقوب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امام زاده یعقوب
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای امام زاده یعقوب + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای امام زاده یعقوب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام زاده یعقوب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امام زاده یعقوب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امام زاده یعقوب
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ امام زاده یعقوب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امام زاده یعقوب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا امام زاده یعقوب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امام زاده یعقوب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ امام زاده یعقوب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امام زاده یعقوب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده یعقوب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو