جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امام زاده میرابوالبه


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای امام زاده میرابوالبه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امام زاده میرابوالبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

پرمودا باترا
خدمت كردن بدون چشم‌داشت، لذت ویژه‌ای به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امام زاده میرابوالبه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام زاده میرابوالبه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام زاده میرابوالبه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امام زاده میرابوالبه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٣:٥٦١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:١٨٠٠:١٢:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:١٢١٢:٥٣:٢٨١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٢:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٠٦٠٠:١١:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٣:١٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٤٢٠٠:١١:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:١٨٠٠:١١:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٥٥٠٠:١١:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣١٠٠:١١:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٢:٤٧١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٢:٤١١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٠:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٢١٠٠:١٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٢:١١١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٠:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٣٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٣٤٠٠:١٠:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١١٠٠:٠٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٠:١٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٩:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٩:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٢:٢١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٢:٢١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٩:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٣٠٠:٠٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٢:٤٣١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امام زاده میرابوالبه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امام زاده میرابوالبه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام زاده میرابوالبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امام زاده میرابوالبه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امام زاده میرابوالبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امام زاده میرابوالبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امام زاده میرابوالبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امام زاده میرابوالبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام زاده میرابوالبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٩:١٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٢:٣١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٩:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٩:٢٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٩:٣٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٩:٤٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٧:٠١١٣:٠٢:٣٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٩:٤٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٩:٥١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٩:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٠:٠٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٠:٠٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٩:٤١١٣:٠٢:١٩١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٠:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٢:١٤١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٠:٠٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٠:١٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢١:١٨١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٠:١١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢١:٤٩١٣:٠١:٥٨١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٠:١١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:٥١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٠:١١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠١:٤٣١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٠:١٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:٣٥١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٠:٠٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠١:٢٦١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٠:٠٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠١:١٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:١٢٠٠:٢٠:٠٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠١:٠٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:١٩٠٠:٢٠:٠٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٩:٥٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٩:٥١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٣٥٠٠:١٩:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٩:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٠:١٠١٩:٣٢:٢٦١٩:٤٩:٤١٠٠:١٩:٣٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٨:٠٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٤٣٠٠:١٩:٢٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٨:٣٠١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٩:١٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٩:٢٩١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٦:٤٤٠٠:١٩:١٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٩:١٥١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٥:٤٣٠٠:١٩:٠١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٩:٥٨١٢:٥٩:٠٠١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٤٢٠٠:١٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امام زاده میرابوالبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه روستای امام زاده میرابوالبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه روستای امام زاده میرابوالبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امام زاده میرابوالبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امام زاده میرابوالبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امام زاده میرابوالبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امام زاده میرابوالبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امام زاده میرابوالبه

روستای امام زاده میرابوالبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امام زاده میرابوالبه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امام زاده میرابوالبه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امام زاده میرابوالبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ امام زاده میرابوالبه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امام زاده میرابوالبه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امام زاده میرابوالبه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امام زاده میرابوالبه
جدول اوقات شرعی امروز فردا امام زاده میرابوالبه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امام زاده میرابوالبه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امام زاده میرابوالبه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق امام زاده میرابوالبه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو