جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امام زاده میرابوالبه


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٤

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
شقی‌ترین مردم پادشاهانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امام زاده میرابوالبه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام زاده میرابوالبه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امام زاده میرابوالبه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امام زاده میرابوالبه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٣:٥٦١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:١٨٠٠:١٢:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:١٢١٢:٥٣:٢٨١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٢:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٠٦٠٠:١١:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٣:١٢١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٤٢٠٠:١١:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:١٨٠٠:١١:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٥٥٠٠:١١:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣١٠٠:١١:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٢:٤٧١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٣:٣٨١٢:٥٢:٤١١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٤٤٠٠:١٠:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٢١٠٠:١٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٢:١١١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٥٨٠٠:١٠:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:١١:٣٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٣٤٠٠:١٠:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١١٠٠:٠٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٠:١٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٩:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:٠٩:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٢:٢١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٢:٢١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:١٨٠٠:٠٩:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٣٠٠:٠٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٢:٣٨١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٢:٤٣١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امام زاده میرابوالبه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای امام زاده میرابوالبه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام زاده میرابوالبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای امام زاده میرابوالبه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٣:٠٢١٣:٠١:٣٥١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٠٩٠٠:٢٢:٤٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥١:٥٥١٣:٠١:١٧١٩:١١:٠٥١٩:٢٧:٤١٠٠:٢٢:٢٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٠:٤٨١٣:٠٠:٥٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٠:٤١١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٤٠٠:٢١:٤٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣١:٢٦٠٦:٤٨:٣٤١٣:٠٠:٢٣١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١٦٠٠:٢١:٢٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:١٣٠٦:٤٧:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٨٠٠:٢١:٠٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٤٦:٢١١٢:٥٩:٤٨١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:٢٠٠٠:٢٠:٤٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٥:١٤١٢:٥٩:٣٠١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٥١٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٩:١٢١٩:١٤:٤٢١٩:٣١:٢٣٠٠:٢٠:٠١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٣:٠٢١٢:٥٨:٥٥١٩:١٥:١٣١٩:٣١:٥٥٠٠:١٩:٤٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤١:٥٧١٢:٥٨:٣٨١٩:١٥:٤٤١٩:٣٢:٢٧٠٠:١٩:١٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٠:٥٢١٢:٥٨:٢٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٥٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٣٩:٤٧١٢:٥٨:٠٤١٩:١٦:٤٦١٩:٣٣:٣٢٠٠:١٨:٣٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥٧:٤٧١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٠٤٠٠:١٨:١٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٧:٣٨١٢:٥٧:٣٠١٩:١٧:٤٨١٩:٣٤:٣٧٠٠:١٧:٥٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥٧:١٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٠٩٠٠:١٧:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٥:٣١١٢:٥٦:٥٨١٩:١٨:٥١١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٧:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٦:٤٣١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:١٥٠٠:١٦:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٣:٢٦١٢:٥٦:٢٨١٩:١٩:٥٤١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٦:٣٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٢:٢٥١٢:٥٦:١٣١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٦:١٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣١:٢٤١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٧:٥٦٠٠:١٥:٥٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٥:٣٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤١٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٠٣٠٠:١٥:١٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٨:٢٤١٢:٥٥:١٧١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٤:٥٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:١٢٠٠:١٤:٤٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٤:٢٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:٣٠١٢:٥٤:٤٠١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٢١٠٠:١٤:٠٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٤:٤٦١٩:٤١:٥٦٠٠:١٣:٤٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٤:١٧١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٣١٠٠:١٣:٣٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٤:٠٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای امام زاده میرابوالبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای امام زاده میرابوالبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای امام زاده میرابوالبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امام زاده میرابوالبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای امام زاده میرابوالبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امام زاده میرابوالبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٤٠٥:٥٩:٤٥١٢:٠٣:٢٣١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٣:٥٩٢٣:٥٤:٥٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٣٠٦:٥٨:٣٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٤:٣١٠٠:٢٤:٣٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٣٠٦:٥٧:٣١١٣:٠٢:٤٧١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٥:٠٣٠٠:٢٤:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٢٠٦:٥٦:٢٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٠٩:٠١١٩:٢٥:٣٤٠٠:٢٣:٥٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٠٠٦:٥٥:١٦١٣:٠٢:١١١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٦:٠٦٠٠:٢٣:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٨٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠١:٥٣١٩:١٠:٠٣١٩:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:١٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٣:٠٢١٣:٠١:٣٥١٩:١٠:٣٤١٩:٢٧:٠٩٠٠:٢٢:٤٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥١:٥٥١٣:٠١:١٧١٩:١١:٠٥١٩:٢٧:٤١٠٠:٢٢:٢٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٠:٤٨١٣:٠٠:٥٩١٩:١١:٣٦١٩:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٠٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٤٩:٤١١٣:٠٠:٤١١٩:١٢:٠٧١٩:٢٨:٤٤٠٠:٢١:٤٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٦٠٦:٤٨:٣٤١٣:٠٠:٢٣١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١٦٠٠:٢١:٢٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٣٠٦:٤٧:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٨٠٠:٢١:٠٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٤٦:٢١١٢:٥٩:٤٨١٩:١٣:٤٠١٩:٣٠:٢٠٠٠:٢٠:٤٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٥:١٤١٢:٥٩:٣٠١٩:١٤:١١١٩:٣٠:٥١٠٠:٢٠:٢٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٤٤:٠٨١٢:٥٩:١٢١٩:١٤:٤٢١٩:٣١:٢٣٠٠:٢٠:٠١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢١٠٦:٤٣:٠٢١٢:٥٨:٥٥١٩:١٥:١٣١٩:٣١:٥٥٠٠:١٩:٤٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤١:٥٧١٢:٥٨:٣٨١٩:١٥:٤٤١٩:٣٢:٢٧٠٠:١٩:١٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٠:٥٢١٢:٥٨:٢٠١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٥٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٣٩:٤٧١٢:٥٨:٠٤١٩:١٦:٤٦١٩:٣٣:٣٢٠٠:١٨:٣٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥٧:٤٧١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٠٤٠٠:١٨:١٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٦٠٦:٣٧:٣٨١٢:٥٧:٣٠١٩:١٧:٤٨١٩:٣٤:٣٧٠٠:١٧:٥٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٦:٣٤١٢:٥٧:١٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٠٩٠٠:١٧:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٥:٣١١٢:٥٦:٥٨١٩:١٨:٥١١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٧:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٦:٤٣١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:١٥٠٠:١٦:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٣:٢٦١٢:٥٦:٢٨١٩:١٩:٥٤١٩:٣٦:٤٩٠٠:١٦:٣٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٢:٢٥١٢:٥٦:١٣١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٦:١٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣١:٢٤١٢:٥٥:٥٨١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٧:٥٦٠٠:١٥:٥٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٥:٣٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤١٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٠٣٠٠:١٥:١٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٨:٢٤١٢:٥٥:١٧١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٤:٥٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:١٢٠٠:١٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه روستای امام زاده میرابوالبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای امام زاده میرابوالبه روستای امام زاده میرابوالبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امام زاده میرابوالبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امام زاده میرابوالبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امام زاده میرابوالبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امام زاده میرابوالبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امام زاده میرابوالبه

روستای امام زاده میرابوالبه بر روی نقشه

روستای امام زاده میرابوالبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امام زاده میرابوالبه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای امام زاده میرابوالبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امام زاده میرابوالبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امام زاده میرابوالبه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امام زاده میرابوالبه
زمان پخش اذان مستقیم به افق امام زاده میرابوالبه
زمان پخش اذان زنده به افق امام زاده میرابوالبه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ امام زاده میرابوالبه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امام زاده میرابوالبه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امام زاده میرابوالبه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا امام زاده میرابوالبه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امام زاده میرابوالبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو