جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر امام تقی

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز امام تقی

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٤٦
اذان ظهر: ١١:٢٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٠:٤٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امام تقی (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر امام تقی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر امام تقی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امام تقی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص)
‌محبّت خداوند لازم است بر كسی كه خشمگین شده و سپس بردباری (و صبر)‌ كند. (و خشم خود را فرو نشاند.)‌

اوقات شرعی ماه جاری شهر امام تقی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امام تقی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امام تقی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر امام تقی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امام تقی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امام تقی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٢:١٦١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٢٨٢٣:٤٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٢:٠٢١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٥:٢١٢٣:٤٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣١:٤٨١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣١:٣٥١٩:٠٨:١٧١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٤:١٠١٢:٣١:٢١١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٨:٠٠٢٣:٤٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣١:٠٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٥٣٢٣:٤٥:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٠:٥٧١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:٤٧٢٣:٤٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٠:٤٥١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٤٠٢٣:٤٤:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٠:٣٣١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٤:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٠:٢٢١٩:١٣:٢٢١٩:٣٢:٢٧٢٣:٤٤:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٠:١٢١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:٢١٢٣:٤٣:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٠:٠٢١٩:١٥:٠٣١٩:٣٤:١٤٢٣:٤٣:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢٩:٥٢١٩:١٥:٥٤١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٣:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٩:٤٣١٩:١٦:٤٥١٩:٣٦:٠٢٢٣:٤٣:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٢:٠٧١٢:٢٩:٣٥١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٥٦٢٣:٤٢:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٩:٢٧١٩:١٨:٢٧١٩:٣٧:٤٩٢٣:٤٢:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٩:١٩١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٢:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٨:٥٠١٢:٢٩:١٣١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤١:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٩:٠٦١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:٣١٢٣:٤١:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٩:٠١١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٢٥٢٣:٤١:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:١٩٢٣:٤١:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٨:٥١١٩:٢٣:٣١١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٠:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣٣:٤٣١٢:٢٨:٤٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٤:٠٦٢٣:٤٠:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣١:٥٠١٢:٢٨:٤١١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٨:٣٨١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:٤٦٢٣:٣٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٣٠:٠١١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:٣٩٢٣:٣٩:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٤٠٠٥:٢٩:٠٩١٢:٢٨:٣٦١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٣١٢٣:٣٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٢٨:١٨١٢:٢٨:٣٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٩:٢٤٢٣:٣٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امام تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امام تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امام تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امام تقی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر امام تقی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امام تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امام تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر امام تقی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر امام تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر امام تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر امام تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امام تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امام تقی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امام تقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر امام تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امام تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امام تقی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر امام تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امام تقی شهر امام تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امام تقی شهر امام تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر امام تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امام تقی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امام تقی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر امام تقی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امام تقی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امام تقی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٠:١٦١١:٢٤:٥١١٧:٢٨:٥١١٧:٤٦:٥٨٢٢:٤٢:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٢١:٠٣١١:٢٤:٣٠١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٥:٢٩٢٢:٤٢:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٢١:٤٩١١:٢٤:٠٩١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٤:٠٠٢٢:٤٢:١٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٢:٣٦١١:٢٣:٤٨١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٢:٣١٢٢:٤١:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٢٣:٢٤١١:٢٣:٢٧١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٠٣٢٢:٤١:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:٢٤:١١١١:٢٣:٠٧١٧:٢١:٢٩١٧:٣٩:٣٥٢٢:٤١:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٢٤:٥٨١١:٢٢:٤٧١٧:٢٠:٠١١٧:٣٨:٠٨٢٢:٤١:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٢٥:٤٦١١:٢٢:٢٧١٧:١٨:٣٤١٧:٣٦:٤٠٢٢:٤٠:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٢٦:٣٤١١:٢٢:٠٧١٧:١٧:٠٧١٧:٣٥:١٣٢٢:٤٠:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٢٧:٢٢١١:٢١:٤٧١٧:١٥:٤٠١٧:٣٣:٤٧٢٢:٤٠:٠٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٢٨:١٠١١:٢١:٢٨١٧:١٤:١٣١٧:٣٢:٢١٢٢:٣٩:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٢٨:٥٩١١:٢١:٠٩١٧:١٢:٤٧١٧:٣٠:٥٥٢٢:٣٩:٣١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٢٩:٤٧١١:٢٠:٥١١٧:١١:٢٢١٧:٢٩:٣٠٢٢:٣٩:١٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٣٠:٣٧١١:٢٠:٣٣١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٠٥٢٢:٣٨:٥٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣١:٢٦١١:٢٠:١٥١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٦:٤١٢٢:٣٨:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٣٢:١٦١١:١٩:٥٨١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٥:١٨٢٢:٣٨:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٣:٠٦١١:١٩:٤١١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٣:٥٥٢٢:٣٨:٠٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٣:٥٦١١:١٩:٢٤١٧:٠٤:٢١١٧:٢٢:٣٣٢٢:٣٧:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٢٠٥:٣٤:٤٧١١:١٩:٠٨١٧:٠٢:٥٨١٧:٢١:١٢٢٢:٣٧:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٥:٣٨١١:١٨:٥٣١٧:٠١:٣٦١٧:١٩:٥١٢٢:٣٧:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٦:٢٩١١:١٨:٣٨١٧:٠٠:١٥١٧:١٨:٣١٢٢:٣٦:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٧:٢١١١:١٨:٢٣١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:١٢٢٢:٣٦:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٨:١٣١١:١٨:١٠١٦:٥٧:٣٥١٧:١٥:٥٣٢٢:٣٦:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٥:٣٩:٠٥١١:١٧:٥٦١٦:٥٦:١٦١٧:١٤:٣٦٢٢:٣٦:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٣٩:٥٨١١:١٧:٤٣١٦:٥٤:٥٨١٧:١٣:١٩٢٢:٣٥:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٠:٥١١١:١٧:٣١١٦:٥٣:٤١١٧:١٢:٠٣٢٢:٣٥:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٤١:٤٥١١:١٧:٢٠١٦:٥٢:٢٤١٧:١٠:٤٨٢٢:٣٥:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٢:٣٩١١:١٧:٠٩١٦:٥١:٠٩١٧:٠٩:٣٤٢٢:٣٥:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٣:٣٣١١:١٦:٥٨١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٨:٢١٢٢:٣٥:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٤:٢٧١١:١٦:٤٩١٦:٤٨:٤٠١٧:٠٧:٠٩٢٢:٣٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر امام تقی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امام تقی شهر امام تقی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر امام تقی شهر امام تقی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امام تقی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امام تقی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امام تقی

امام تقی (مشهد)، روستایی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است

شهر امام تقی در ویکیپدیا

شهر امام تقی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امام تقی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امام تقی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امام تقی بر روی نقشه

شهر امام تقی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امام تقی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امام تقی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امام تقی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر امام تقی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر امام تقی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر امام تقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امام تقی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر امام تقی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امام تقی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امام تقی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا امام تقی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امام تقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امام تقی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امام تقی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ امام تقی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امام تقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امام تقی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق امام تقی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امام تقی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو