جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامیه پایین

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز امامیه پایین


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٢
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٧
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٩
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٩

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامیه پایین (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای امامیه پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای امامیه پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامیه پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامیه پایین

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامیه پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامیه پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامیه پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامیه پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامیه پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٤:٥٤١٢:٢١:٣٧١٨:٥٨:٤٧١٩:١٦:٤٤٢٣:٣٨:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢١:٢٧١٨:٥٩:٢٧١٩:١٧:٢٧٢٣:٣٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٢:٥٥١٢:٢١:١٨١٩:٠٠:٠٨١٩:١٨:١٠٢٣:٣٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١١٠٥:٤١:٥٦١٢:٢١:٠٩١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٥٣٢٣:٣٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢١:٠١١٩:٠١:٢٩١٩:١٩:٣٦٢٣:٣٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:١٩٢٣:٣٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٩:٠٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٠٢٢٣:٣٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٣:٣١١٩:٢١:٤٦٢٣:٣٦:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٧:١٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٢٩٢٣:٣٦:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٣٦:٢٧١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:١٢٢٣:٣٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٥٦٢٣:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٤:٤٦١٢:٢٠:١٧١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٣٩٢٣:٣٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢٠:١٣١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٠:١٠١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٤٩٢٣:٣٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣١:٣٦١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٣٢٢٣:٣٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٠:٥٢١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٥:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٠:٠٩١٢:٢٠:٠٢١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٥٨٢٣:٣٤:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٢٩:٢٨١٢:٢٠:٠٢١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٤١٢٣:٣٤:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٢٨:٤٧١٢:٢٠:٠٢١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٢٣٢٣:٣٤:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٢٨:٠٨١٢:٢٠:٠٢١٩:١٢:١٩١٩:٣١:٠٦٢٣:٣٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٢٧:٣٠١٢:٢٠:٠٤١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠١٠٥:٢٦:٥٤١٢:٢٠:٠٥١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٠٠٥:٢٦:١٩١٢:٢٠:٠٨١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٤:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٢٥:٤٥١٢:٢٠:١١١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٣٢٣:٣٤:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٢٥:١٣١٢:٢٠:١٤١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٣٥٢٣:٣٤:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٦٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:١٨١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٦٢٣:٣٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠١٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٦٢٣:٣٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٣:٤٤١٢:٢٠:٢٨١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٦٢٣:٣٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامیه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامیه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامیه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامیه پایین

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای امامیه پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامیه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامیه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای امامیه پایین

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامیه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای امامیه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای امامیه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامیه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامیه پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامیه پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامیه پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه پایین

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٩٠٥:١٢:٠٨١١:١٦:١١١٧:١٩:٤٥١٧:٣٦:٥٢٢٢:٣٦:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٩٠٥:١٢:٤٣١١:١٥:٥٠١٧:١٨:٢٨١٧:٣٥:٣٤٢٢:٣٦:١٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٨٠٥:١٣:١٩١١:١٥:٢٩١٧:١٧:١١١٧:٣٤:١٧٢٢:٣٥:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٦٠٥:١٣:٥٤١١:١٥:٠٨١٧:١٥:٥٤١٧:٣٣:٠٠٢٢:٣٥:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٥٠٥:١٤:٣٠١١:١٤:٤٨١٧:١٤:٣٧١٧:٣١:٤٤٢٢:٣٥:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٣٠٥:١٥:٠٦١١:١٤:٢٨١٧:١٣:٢١١٧:٣٠:٢٧٢٢:٣٥:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٢٠٥:١٥:٤٢١١:١٤:٠٨١٧:١٢:٠٥١٧:٢٩:١١٢٢:٣٤:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٠٠٥:١٦:١٩١١:١٣:٤٨١٧:١٠:٤٩١٧:٢٧:٥٦٢٢:٣٤:٢٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٨٠٥:١٦:٥٥١١:١٣:٢٨١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٦:٤٠٢٢:٣٤:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٧٠٥:١٧:٣٢١١:١٣:٠٩١٧:٠٨:١٨١٧:٢٥:٢٥٢٢:٣٣:٤٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٥٠٥:١٨:٠٩١١:١٢:٥٠١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٤:١١٢٢:٣٣:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٢٠٥:١٨:٤٧١١:١٢:٣١١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٢:٥٧٢٢:٣٣:٠٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٠٠٥:١٩:٢٤١١:١٢:١٣١٧:٠٤:٣٤١٧:٢١:٤٣٢٢:٣٢:٥١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٨٠٥:٢٠:٠٢١١:١١:٥٥١٧:٠٣:٢١١٧:٢٠:٣٠٢٢:٣٢:٣٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٦٠٥:٢٠:٤٠١١:١١:٣٧١٧:٠٢:٠٨١٧:١٩:١٨٢٢:٣٢:١٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٢١:١٨١١:١١:٢٠١٧:٠٠:٥٥١٧:١٨:٠٦٢٢:٣١:٥٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٢١:٥٧١١:١١:٠٣١٦:٥٩:٤٣١٧:١٦:٥٤٢٢:٣١:٤١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٢٢:٣٦١١:١٠:٤٧١٦:٥٨:٣١١٧:١٥:٤٤٢٢:٣١:٢٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٢٣:١٥١١:١٠:٣١١٦:٥٧:٢٠١٧:١٤:٣٣٢٢:٣١:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٢٣:٥٥١١:١٠:١٥١٦:٥٦:١٠١٧:١٣:٢٤٢٢:٣٠:٥١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٢٤:٣٥١١:١٠:٠١١٦:٥٥:٠٠١٧:١٢:١٥٢٢:٣٠:٣٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٢٥:١٥١١:٠٩:٤٦١٦:٥٣:٥١١٧:١١:٠٧٢٢:٣٠:٢٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٢٥:٥٦١١:٠٩:٣٢١٦:٥٢:٤٢١٧:١٠:٠٠٢٢:٣٠:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٢٦:٣٧١١:٠٩:١٩١٦:٥١:٣٥١٧:٠٨:٥٣٢٢:٢٩:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٢٧:١٨١١:٠٩:٠٦١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٧:٤٨٢٢:٢٩:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٢٨:٠٠١١:٠٨:٥٤١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٦:٤٣٢٢:٢٩:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٢٨:٤٢١١:٠٨:٤٢١٦:٤٨:١٧١٧:٠٥:٣٩٢٢:٢٩:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٢٠٥:٢٩:٢٥١١:٠٨:٣١١٦:٤٧:١٢١٧:٠٤:٣٦٢٢:٢٨:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٣٠:٠٨١١:٠٨:٢١١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٣:٣٤٢٢:٢٨:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٠:٥٢١١:٠٨:١٢١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٢:٣٣٢٢:٢٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامیه پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه پایین روستای امامیه پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه پایین روستای امامیه پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامیه پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامیه پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامیه پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامیه پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامیه پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامیه پایین

روستای امامیه پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامیه پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامیه پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامیه پایین
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای امامیه پایین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای امامیه پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامیه پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامیه پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامیه پایین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ امامیه پایین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامیه پایین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامیه پایین
افق شرعی امروز فردا امامیه پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامیه پایین
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامیه پایین دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ امامیه پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامیه پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامیه پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو