جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامیه بالا

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز امامیه بالا


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٥
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤١
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١١

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامیه بالا (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای امامیه بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای امامیه بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامیه بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامیه بالا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامیه بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامیه بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامیه بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامیه بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامیه بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢١:٣٨١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:٤٧٢٣:٣٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٣:٥٥١٢:٢١:٢٩١٨:٥٩:٣٠١٩:١٧:٣٠٢٣:٣٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢١:١٩١٩:٠٠:١١١٩:١٨:١٣٢٣:٣٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١١٠٥:٤١:٥٧١٢:٢١:١١١٩:٠٠:٥١١٩:١٨:٥٦٢٣:٣٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤١:٠٠١٢:٢١:٠٢١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٣٩٢٣:٣٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٢٢٢٣:٣٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٩:٠٨١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٢:٥٤١٩:٢١:٠٦٢٣:٣٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٠:٤١١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٤٩٢٣:٣٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٧:٢٠١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٣٦:٢٨١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٦:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٥٩٢٣:٣٦:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٤:٤٦١٢:٢٠:١٩١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٣:٥٧١٢:٢٠:١٥١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٢٥٢٣:٣٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٠:١٢١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٦:٠٩٢٣:٣٥:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٥٢٢٣:٣٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٥:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٩:٤١١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٥:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٣٠:١٠١٢:٢٠:٠٤١٩:١٠:٢١١٩:٢٩:٠١٢٣:٣٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٢٩:٢٨١٢:٢٠:٠٣١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٤٤٢٣:٣٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٠:٠٣١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٢٧٢٣:٣٤:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٢٨:٠٩١٢:٢٠:٠٤١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:٠٩٢٣:٣٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٢٧:٣١١٢:٢٠:٠٥١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:٥١٢٣:٣٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٢٦:٥٤١٢:٢٠:٠٧١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٣٤٢٣:٣٤:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٢٦:١٩١٢:٢٠:١٠١٩:١٤:٢١١٩:٣٣:١٥٢٣:٣٤:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٩٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٠:١٣١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٥٧٢٣:٣٤:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣١٠٥:٢٥:١٣١٢:٢٠:١٦١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:٣٨٢٣:٣٤:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:٢٠١٩:١٦:١٨١٩:٣٥:١٩٢٣:٣٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:٢٥١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٥٩٢٣:٣٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٠:٣٠١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٤٠٢٣:٣٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامیه بالا

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای امامیه بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامیه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامیه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای امامیه بالا

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای امامیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای امامیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامیه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامیه بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامیه بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامیه بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه بالا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥١٠٥:١٢:١٠١١:١٦:١٣١٧:١٩:٤٧١٧:٣٦:٥٤٢٢:٣٦:٣٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٠٠٥:١٢:٤٥١١:١٥:٥٢١٧:١٨:٣٠١٧:٣٥:٣٦٢٢:٣٦:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٩٠٥:١٣:٢١١١:١٥:٣١١٧:١٧:١٣١٧:٣٤:١٩٢٢:٣٦:٠٠
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٨٠٥:١٣:٥٦١١:١٥:١٠١٧:١٥:٥٦١٧:٣٣:٠٢٢٢:٣٥:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٦٠٥:١٤:٣٢١١:١٤:٥٠١٧:١٤:٣٩١٧:٣١:٤٦٢٢:٣٥:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٥٠٥:١٥:٠٨١١:١٤:٢٩١٧:١٣:٢٣١٧:٣٠:٢٩٢٢:٣٥:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٣٠٥:١٥:٤٤١١:١٤:٠٩١٧:١٢:٠٦١٧:٢٩:١٣٢٢:٣٤:٤٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:١٦:٢١١١:١٣:٥٠١٧:١٠:٥١١٧:٢٧:٥٨٢٢:٣٤:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٠٠٥:١٦:٥٧١١:١٣:٣٠١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٦:٤٢٢٢:٣٤:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٨٠٥:١٧:٣٤١١:١٣:١١١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٥:٢٧٢٢:٣٣:٤٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٦٠٥:١٨:١١١١:١٢:٥٢١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٤:١٣٢٢:٣٣:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٤٠٥:١٨:٤٩١١:١٢:٣٣١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٢:٥٩٢٢:٣٣:١١
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٢٠٥:١٩:٢٦١١:١٢:١٥١٧:٠٤:٣٦١٧:٢١:٤٥٢٢:٣٢:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٠٠٥:٢٠:٠٤١١:١١:٥٧١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٠:٣٢٢٢:٣٢:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٨٠٥:٢٠:٤٢١١:١١:٣٩١٧:٠٢:٠٩١٧:١٩:١٩٢٢:٣٢:١٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٢١:٢١١١:١١:٢٢١٧:٠٠:٥٦١٧:١٨:٠٧٢٢:٣٢:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٢١:٥٩١١:١١:٠٥١٦:٥٩:٤٤١٧:١٦:٥٦٢٢:٣١:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤١٠٥:٢٢:٣٨١١:١٠:٤٩١٦:٥٨:٣٣١٧:١٥:٤٥٢٢:٣١:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٩٠٥:٢٣:١٨١١:١٠:٣٣١٦:٥٧:٢١١٧:١٤:٣٥٢٢:٣١:٠٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٢٣:٥٧١١:١٠:١٧١٦:٥٦:١١١٧:١٣:٢٥٢٢:٣٠:٥٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٢٤:٣٧١١:١٠:٠٢١٦:٥٥:٠١١٧:١٢:١٧٢٢:٣٠:٣٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٣٠٥:٢٥:١٨١١:٠٩:٤٨١٦:٥٣:٥٢١٧:١١:٠٩٢٢:٣٠:٢٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥١٠٥:٢٥:٥٨١١:٠٩:٣٤١٦:٥٢:٤٤١٧:١٠:٠١٢٢:٣٠:٠٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٢٦:٣٩١١:٠٩:٢١١٦:٥١:٣٦١٧:٠٨:٥٥٢٢:٢٩:٥٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٢٧:٢١١١:٠٩:٠٨١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٧:٤٩٢٢:٢٩:٣٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٢٨:٠٣١١:٠٨:٥٦١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٦:٤٥٢٢:٢٩:٢٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٢٨:٤٥١١:٠٨:٤٤١٦:٤٨:١٨١٧:٠٥:٤١٢٢:٢٩:١١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٢٩:٢٨١١:٠٨:٣٣١٦:٤٧:١٤١٧:٠٤:٣٨٢٢:٢٨:٥٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٠:١١١١:٠٨:٢٣١٦:٤٦:١٠١٧:٠٣:٣٦٢٢:٢٨:٤٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٣٠:٥٤١١:٠٨:١٣١٦:٤٥:٠٨١٧:٠٢:٣٥٢٢:٢٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامیه بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه بالا روستای امامیه بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای امامیه بالا روستای امامیه بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامیه بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامیه بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامیه بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامیه بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامیه بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامیه بالا

روستای امامیه بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامیه بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامیه بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامیه بالا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای امامیه بالا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای امامیه بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامیه بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامیه بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامیه بالا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ امامیه بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامیه بالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامیه بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامیه بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامیه بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامیه بالا
افق شرعی امروز فردا امامیه بالا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامیه بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامیه بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو