جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده گل خدا


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای امامزاده گل خدا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده گل خدا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده گل خدا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

مونتنی
ای بشر نادانی كه نمی توانی كرمی را بیافرینی .... با وجود این، یك دو جین خدا می سازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده گل خدا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده گل خدا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده گل خدا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده گل خدا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده گل خدا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:٤٣١٢:٥١:٥٥١٩:٢٤:٣١١٩:٤١:٤٨٠٠:١٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٨:٤٩١٢:٥١:٤٥١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٢٤٠٠:١٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٧:٥٧١٢:٥١:٣٦١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٠٠٠٠:١٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:٠٥١٢:٥١:٢٧١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:١٤١٢:٥١:١٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٢٠٠:٠٩:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٥:٢٥١٢:٥١:١١١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٤:٣٦١٢:٥١:٠٤١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٩:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٣:٠١١٢:٥٠:٥١١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٣٨٠٠:٠٩:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٢:١٥١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٨:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١١:٣٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٨:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٨:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٨:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٨:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٧:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٧:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٧:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٠:٢١١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٧:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٧:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٧:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٠:٢١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٧:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٧:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٦:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٦:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٦:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠١:١٧١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده گل خدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده گل خدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده گل خدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده گل خدا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده گل خدا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده گل خدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده گل خدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده گل خدا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده گل خدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده گل خدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده گل خدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده گل خدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده گل خدا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده گل خدا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده گل خدا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده گل خدا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٢:١١١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٧:٠٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٧:١٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٣:١٤١٣:٠٠:٣١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٧:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٧:٣٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٤:١٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٧:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٤:٥١١٣:٠٠:٣١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٧:٤٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٧:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٧:٥٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٧:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:١٣٠٠:١٨:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٠:١٨١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٨:٠٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٠:١٤١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٨:٠٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٠:٠٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٨:٠٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:١٧٠٠:١٨:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٩:٤١١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٨:٠٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٠:١٣١٢:٥٩:٥٠١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٨:٠٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٠:٤٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٥٣٠٠:١٨:٠٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢١:١٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٨:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٩:٢٦١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:١١٠٠:١٨:٠٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٩:١٦١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:١٩٠٠:١٨:٠٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٢:٥٠١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٧:٥٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٣٢٠٠:١٧:٥٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٣٧٠٠:١٧:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٤١٠٠:١٧:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٤:٥٢١٢:٥٨:٢١١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٧:٣٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٧:٤٧٠٠:١٧:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٧:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٦:٢٣١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٥:٤٩٠٠:١٧:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٧:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٧:١٤١٩:٢٦:٤١١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٦:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده گل خدا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده گل خدا روستای امامزاده گل خدا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده گل خدا روستای امامزاده گل خدا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده گل خدا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده گل خدا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده گل خدا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده گل خدا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده گل خدا

روستای امامزاده گل خدا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده گل خدا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده گل خدا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده گل خدا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده گل خدا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده گل خدا
افق شرعی امروز فردا امامزاده گل خدا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده گل خدا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده گل خدا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده گل خدا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده گل خدا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده گل خدا
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده گل خدا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده گل خدا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو