جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده کوهستان


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٦

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای امامزاده کوهستان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده کوهستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده کوهستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده کوهستان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده کوهستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده کوهستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده کوهستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده کوهستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٠:٢١١٢:٥٢:٥١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠٦٠٠:١١:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٤٢٠٠:١١:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:١٨٠٠:١١:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٤٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٢:١٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٠:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:١١١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٠:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٢٢١٢:٥١:٥٤١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٠:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:٣٥١٢:٥١:٤٨١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٩:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٢:٤٨١٢:٥١:٤٢١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٩:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:٠٣١٢:٥١:٣٧١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٩:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٧٠٦:١١:١٩١٢:٥١:٣٢١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٠:٣٥١٢:٥١:٢٨١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٩:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥١:٢٥١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٨:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٩:١٢١٢:٥١:٢٢١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤٣٠٠:٠٨:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥١:٢٠١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٨:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٧:٥٣١٢:٥١:١٨١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٨:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٧:١٦١٢:٥١:١٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠٨:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥١:١٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٨:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٨:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٨:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥١:١٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥١:٢٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٧:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥١:٢٣١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٧:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥١:٢٦١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥١:٢٩١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥١:٣٣١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥١:٣٨١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٧:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٤٤١٢:٥١:٤٣١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده کوهستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده کوهستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده کوهستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده کوهستان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده کوهستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده کوهستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده کوهستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده کوهستان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده کوهستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده کوهستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده کوهستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده کوهستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده کوهستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده کوهستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده کوهستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده کوهستان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٠٠٠٠:١٧:٢٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٩:٣١١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٤:٥٢١٩:٤١:٥٧٠٠:١٧:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٧:٠٨١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٧:٠٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٦:٥١١٩:٢٢:٤٧١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٦:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٦:٣٤١٩:٢١:٤٤١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٦:٤٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٦:١٧١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٣٨٠٠:١٦:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣١:٥٧١٢:٥٥:٥٩١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٣٢٠٠:١٦:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٢:٢٦١٢:٥٥:٤١١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٦:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٥:٢٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:١٩٠٠:١٥:٥٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥٥:٠٤١٩:١٦:١٩١٩:٣٣:١٢٠٠:١٥:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٣:٥١١٢:٥٤:٤٥١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٠٤٠٠:١٥:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٤:٢٥١٩:١٤:٠٦١٩:٣٠:٥٥٠٠:١٥:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٣٤:٤٧١٢:٥٤:٠٦١٩:١٢:٥٩١٩:٢٩:٤٧٠٠:١٤:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٣٥:١٥١٢:٥٣:٤٦١٩:١١:٥١١٩:٢٨:٣٨٠٠:١٤:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٥:٤٣١٢:٥٣:٢٦١٩:١٠:٤٣١٩:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٣٦:١١١٢:٥٣:٠٥١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٦:١٩٠٠:١٤:٠٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٣٦:٣٩١٢:٥٢:٤٥١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٠٩٠٠:١٣:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٣٧:٠٦١٢:٥٢:٢٤١٩:٠٧:١٦١٩:٢٣:٥٩٠٠:١٣:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٧:٣٤١٢:٥٢:٠٣١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٢:٤٨٠٠:١٣:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٣٨:٠١١٢:٥١:٤٢١٩:٠٤:٥٧١٩:٢١:٣٨٠٠:١٢:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٣٨:٢٩١٢:٥١:٢١١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٢٧٠٠:١٢:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٠٢:٣٧١٩:١٩:١٦٠٠:١٢:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٣٩:٢٤١٢:٥٠:٣٨١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:٠٥٠٠:١٢:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٣٩:٥١١٢:٥٠:١٦١٩:٠٠:١٧١٩:١٦:٥٤٠٠:١١:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٠:١٩١٢:٤٩:٥٥١٨:٥٩:٠٦١٩:١٥:٤٣٠٠:١١:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٠:٤٦١٢:٤٩:٣٣١٨:٥٧:٥٦١٩:١٤:٣٢٠٠:١١:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٤١:١٤١٢:٤٩:١٢١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٢١٠٠:١٠:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤١:٤١١٢:٤٨:٥٠١٨:٥٥:٣٥١٩:١٢:١٠٠٠:١٠:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٢:٠٩١٢:٤٨:٢٩١٨:٥٤:٢٤١٩:١٠:٥٩٠٠:١٠:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٢:٣٧١٢:٤٨:٠٨١٨:٥٣:١٤١٩:٠٩:٤٨٢٣:٣٩:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٤٣:٠٥١١:٤٧:٤٦١٧:٥٢:٠٣١٨:٠٨:٣٨٢٣:٠٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده کوهستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده کوهستان روستای امامزاده کوهستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده کوهستان روستای امامزاده کوهستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده کوهستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده کوهستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده کوهستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده کوهستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده کوهستان

روستای امامزاده کوهستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده کوهستان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده کوهستان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده کوهستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده کوهستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده کوهستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده کوهستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده کوهستان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده کوهستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده کوهستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده کوهستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده کوهستان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده کوهستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده کوهستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو