جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده پیرکمار


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٠٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای امامزاده پیرکمار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده پیرکمار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده پیرکمار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جرج برنارد شاو
من به آوازه ای بین المللی دست یافتم، چون یك یا دو بار در هفته می اندیشم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده پیرکمار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرکمار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده پیرکمار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرکمار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرکمار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:١٠١٢:٥٤:٠١١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:١٥٠٠:١٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٩:٠٨١٢:٥٣:٤٦١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٤٩٠٠:١٣:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٣:٣٢١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٢٤٠٠:١٣:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٣:١٨١٩:١٩:٥٥١٩:٣٦:٥٨٠٠:١٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٢:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٢:٥٢١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:٠٨٠٠:١٢:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٢:٣٩١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٤٣٠٠:١٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٣:١١١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:١٨٠٠:١١:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٢:١٥١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٥٣٠٠:١١:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:١٧١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٢٨٠٠:١١:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٠:٢١١٢:٥١:٥٢١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:٠٤٠٠:١٠:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٩:٢٧١٢:٥١:٤٢١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤٠٠٠:١٠:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٨:٣٣١٢:٥١:٣٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٦٠٠:١٠:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٧:٣٩١٢:٥١:٢٢١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥٢٠٠:١٠:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٦:٤٧١٢:٥١:١٣١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢٨٠٠:٠٩:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٥:٥٦١٢:٥١:٠٥١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٩:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٩:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٤:١٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٩:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠٨:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٥٣١٢:٥٠:٣١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٨:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١١:٠٧١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٨:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٠:٢١١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٢٣٠٠:٠٨:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٠:١٧١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٠:١٤١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٠:١١١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٧:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٧:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرکمار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده پیرکمار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرکمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده پیرکمار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده پیرکمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده پیرکمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده پیرکمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده پیرکمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرکمار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرکمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرکمار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٨٠٠:٠٦:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٦:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٦:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٦:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٠:٤٤١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٦:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٦:٣٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٦:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٩:٠١١٢:٥١:٠٥١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٦:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥١:١٣١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٠٦:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٨:٣١١٢:٥١:٢١١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٦:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٨:١٧١٢:٥١:٣٠١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٦:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥١:٣٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٦:٤٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥١:٤٨١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٦:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥١:٥٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠٧:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٧:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٢:١٩١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٧:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٧:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٢:٤١١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٧:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٧:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠٧:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٣:١٦١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٧:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٨:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٠٨:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٨:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٨:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٤:١٨١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٠٨:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٤:٣١١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٣٠٠:٠٩:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٤:٤٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٩:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٤:٥٨١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٩:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٥:١١١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٩:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:١٦٠٠:٠٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده پیرکمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرکمار روستای امامزاده پیرکمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرکمار روستای امامزاده پیرکمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده پیرکمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده پیرکمار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده پیرکمار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده پیرکمار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده پیرکمار

روستای امامزاده پیرکمار بر روی نقشه

روستای امامزاده پیرکمار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده پیرکمار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده پیرکمار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امامزاده پیرکمار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده پیرکمار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا امامزاده پیرکمار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده پیرکمار
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده پیرکمار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده پیرکمار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده پیرکمار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده پیرکمار
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده پیرکمار دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده پیرکمار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو