جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده پیرکمار


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٩

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای امامزاده پیرکمار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امامزاده پیرکمار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده پیرکمار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده پیرکمار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرکمار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده پیرکمار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرکمار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرکمار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٩:١٤١٢:٥١:٤٠١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٤٩٠٠:١٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٨:٢٠١٢:٥١:٣٠١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٦٠٠:١٠:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٢٧١٢:٥١:٢١١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٦:٣٥١٢:٥١:١٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٩:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٤٤١٢:٥١:٠٤١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:١٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠٨:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٢٠٦:١١:٤٣١٢:٥٠:٣١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٨:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٠:٥٨١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٨:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:١٣١٢:٥٠:٢١١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٨:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٠:١٧١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١١٠٠:٠٧:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٠:١٤١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٧:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٠:١١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٧:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٦:١١١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٠٩٠٠:٠٦:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٦:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٦:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٠:١٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٦:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٠:١٨١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٦:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٨٠٠:٠٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٦:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرکمار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده پیرکمار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرکمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده پیرکمار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده پیرکمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده پیرکمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده پیرکمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده پیرکمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرکمار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده پیرکمار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرکمار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرکمار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٣٢٠٠:١٠:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٣٠٠:١٠:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٣٠٠:١٠:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٦:١٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٠:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٩٠٠:١١:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:١٥٠٠:١١:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٦:٥٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢٠٠٠:١١:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٢٤٠٠:١١:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٧:٢١١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠١:١٨١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٢:١٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠١:٤١١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٢:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٢١٠٠:١٣:٠١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٨:١٧١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:١٧٠٠:١٣:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٨:٢٨١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٠٠٠:١٣:٢٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٣:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٤٠٠:١٣:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٣٠٠:١٤:١١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣٢٠٠:١٤:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٩:١٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١٨٠٠:١٤:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٩:٢١١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٣٠٠:١٤:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٥:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٥:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:١٠٠٠:١٥:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٤٨١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٥:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٥:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٥:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٦:١٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٦:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٠:٣١١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٦:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده پیرکمار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرکمار روستای امامزاده پیرکمار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرکمار روستای امامزاده پیرکمار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده پیرکمار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای امامزاده پیرکمار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده پیرکمار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده پیرکمار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده پیرکمار

روستای امامزاده پیرکمار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده پیرکمار
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امامزاده پیرکمار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای امامزاده پیرکمار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده پیرکمار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده پیرکمار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده پیرکمار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده پیرکمار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده پیرکمار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده پیرکمار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده پیرکمار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده پیرکمار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امامزاده پیرکمار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرکمار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو