جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده پیرچوپان


اذان صبح: ٠٤:٤١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٣٤
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٨

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای امامزاده پیرچوپان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده پیرچوپان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده پیرچوپان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جانولی
با تمام راههایی كه می توانید، در تمام جاهایی كه می توانید، در تمام اوقاتی كه می توانید، با تمام مردمی كه می توانید، تا آنجایی كه می توانید خوبی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده پیرچوپان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرچوپان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده پیرچوپان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرچوپان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرچوپان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٦:٣١١٢:٤٨:٤٦١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٤٢٠٠:٠٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٥:٣٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:١٨٠٠:٠٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٤:٤٥١٢:٤٨:٢٧١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٥٤٠٠:٠٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٣:٥٤١٢:٤٨:١٨١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:٣٠٠٠:٠٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٠٣١٢:٤٨:١٠١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٠٦٠٠:٠٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٢:١٣١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٤٣٠٠:٠٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١١:٢٤١٢:٤٧:٥٥١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١٩٠٠:٠٦:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٧:٤٨١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٥٦٠٠:٠٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٩:٤٩١٢:٤٧:٤٢١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٣٢٠٠:٠٥:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٩:٠٣١٢:٤٧:٣٧١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٩٠٠:٠٥:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٨:١٨١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٥:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٦:٥١١٢:٤٧:٢٣١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:٠٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٦:٠٩١٢:٤٧:٢٠١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٥:٢٨١٢:٤٧:١٧١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:١٤٠٠:٠٤:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٧:١٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٥١٠٠:٠٤:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٧:١٣١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٤:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٣:٣٣١٢:٤٧:١٢١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٤:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٧:١١١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٢:٢٢١٢:٤٧:١١١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٤:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٧:١٢١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٤:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠١:١٦١٢:٤٧:١٣١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٣٣٠٠:٠٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٧:١٥١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٧:١٨١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٩:٤٦١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٩٠٥:٥٩:١٨١٢:٤٧:٢٤١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٥٨٠٠:٠٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٣:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرچوپان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده پیرچوپان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرچوپان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده پیرچوپان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده پیرچوپان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده پیرچوپان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده پیرچوپان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده پیرچوپان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرچوپان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٣:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٧:٢١١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٤:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٠:٠١١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٤:١٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٤:٢٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١١:٠٦١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٤:٢٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١١:٣٨١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٤:٣٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٢:١٠١٢:٥٧:٢٠١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٤:٣٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٧:١٨١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٤:٤٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:١٥١٢:٥٧:١٦١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٤:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٧:١٣١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٤:٤٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٤:٥٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٤:٥٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٧:٠٠١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:١٤:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٦:٥٤١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١١٠٠:١٤:٥٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٤٠٠:١٤:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٦:٤١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٤:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٤:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٥٧٠٠:١٤:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٨:٣٥١٢:٥٦:١٧١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٠٦٠٠:١٤:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٤٠٠:١٤:٥٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٥:٥٧١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٢٠٠٠:١٤:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٥:٤٧١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٢٦٠٠:١٤:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٣١٠٠:١٤:٣٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:١٠١٢:٥٥:٢٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٤:٣٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢١:٤١١٢:٥٥:١٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٤:٢٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٢:١١١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٤١٠٠:١٤:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٤:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٣:١١١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٥:٣١١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٤:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٣:٤١١٢:٥٤:١٩١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٣٠٠:١٣:٥٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٤:١١١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٣:٤٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٤:٤٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٤١٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده پیرچوپان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان روستای امامزاده پیرچوپان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان روستای امامزاده پیرچوپان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده پیرچوپان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای امامزاده پیرچوپان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده پیرچوپان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده پیرچوپان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده پیرچوپان

روستای امامزاده پیرچوپان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده پیرچوپان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده پیرچوپان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای امامزاده پیرچوپان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده پیرچوپان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده پیرچوپان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده پیرچوپان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده پیرچوپان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده پیرچوپان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده پیرچوپان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده پیرچوپان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده پیرچوپان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده پیرچوپان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو