جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده پیرچوپان


اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٤٩:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:١٢
نیمه شب: ٠٠:٠٤:١٩

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای امامزاده پیرچوپان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده پیرچوپان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده پیرچوپان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

ژوبر
كودكان بیش از انتقاد به الگو و سرمشق نیازمندند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده پیرچوپان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرچوپان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده پیرچوپان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده پیرچوپان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرچوپان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٧:٢٤١٢:٥١:٠٦١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:١١٠٠:١١:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٠:٥٢١٩:١٥:٤٧١٩:٣٢:٤٥٠٠:١٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٥:٢١١٢:٥٠:٣٨١٩:١٦:١٩١٩:٣٣:١٩٠٠:١٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٠:٢٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٣:٥٣٠٠:١٠:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٠:١٠١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٢٨٠٠:٠٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٢:٢٣١٢:٤٩:٥٧١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٠٢٠٠:٠٩:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢١:٢٤١٢:٤٩:٤٥١٩:١٨:٣٠١٩:٣٥:٣٧٠٠:٠٩:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٠:٢٧١٢:٤٩:٣٢١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:١٢٠٠:٠٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٩:٣٠١٢:٤٩:٢١١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٤٧٠٠:٠٨:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٨:٣٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٢٢٠٠:٠٨:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٢٠٦:١٧:٣٨١٢:٤٨:٥٨١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٧:٥٧٠٠:٠٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٦:٤٤١٢:٤٨:٤٨١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٣٣٠٠:٠٧:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٥:٥٠١٢:٤٨:٣٨١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٧:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٤:٥٧١٢:٤٨:٢٨١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٤٤٠٠:٠٧:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٤:٠٥١٢:٤٨:١٩١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٢٠٠٠:٠٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:١٤١٢:٤٨:١١١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠٦:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٨:٠٣١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٦:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١١:٣٤١٢:٤٧:٥٦١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٠٩٠٠:٠٦:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٠:٤٦١٢:٤٧:٤٩١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٤٥٠٠:٠٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٩:٥٩١٢:٤٧:٤٢١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:٢٢٠٠:٠٥:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٩:١٣١٢:٤٧:٣٧١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٥٩٠٠:٠٥:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٧:٣٢١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٧:٤٣١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:١٣٠٠:٠٥:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٧:٢٣١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٥٠٠٠:٠٥:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٧:٢٠١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٤:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٧:١٧١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٧:١٥١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٧:١٣١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٤:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٧:١٢١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده پیرچوپان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده پیرچوپان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرچوپان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده پیرچوپان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده پیرچوپان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده پیرچوپان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده پیرچوپان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده پیرچوپان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده پیرچوپان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده پیرچوپان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٣:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٣:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٣:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٧:٤٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٣:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٧:٢١١٢:٤٧:٤٩١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠٣:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٢٩٠٠:٠٣:٤١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٠٢٠٠:٠٣:٤٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٦:٢٦١٢:٤٨:١١١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٣:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٨:١٩١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٣:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٥:٥٦١٢:٤٨:٢٧١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٣:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٨:٣٦١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٣:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٤٨:٤٥١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٤:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٥:٢١١٢:٤٨:٥٤١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٥:١١١٢:٤٩:٠٤١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٤٣٠٠:٠٤:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٥:٠٤١٢:٤٩:١٤١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٤:١٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٤:٥٧١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٤:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٤:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠٤:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٤:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٠:١٠١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٠٤:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٤:٤٣١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٥:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٥:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٤:٤٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٥:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٥:٣٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥١:١١١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٥:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٥١:٢٤١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٦:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥١:٣٧١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٦:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٥:١٧١٢:٥١:٥٠١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٦:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٦:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٢:١٧١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٦:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده پیرچوپان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان روستای امامزاده پیرچوپان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده پیرچوپان روستای امامزاده پیرچوپان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده پیرچوپان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده پیرچوپان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده پیرچوپان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده پیرچوپان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده پیرچوپان

روستای امامزاده پیرچوپان بر روی نقشه

روستای امامزاده پیرچوپان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده پیرچوپان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده پیرچوپان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امامزاده پیرچوپان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده پیرچوپان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده پیرچوپان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امامزاده پیرچوپان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده پیرچوپان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده پیرچوپان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده پیرچوپان
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده پیرچوپان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده پیرچوپان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده پیرچوپان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده پیرچوپان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو