جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده میرحسن


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠١

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای امامزاده میرحسن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده میرحسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده میرحسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده میرحسن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده میرحسن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده میرحسن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده میرحسن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده میرحسن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢٤٠٠:١١:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٠٠٠:١١:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٨:٣٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٣٧٠٠:١١:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٢:٣١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٣٠٠:١١:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١١٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٢:١٥١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٢٧٠٠:١٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٠٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٠:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٢:٠١١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:٣٢١٢:٥١:٥٥١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٩:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٢:٤٥١٢:٥١:٥٠١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٢:٠٠١٢:٥١:٤٤١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٩:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١١:١٥١٢:٥١:٤٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١١٠٠:٠٩:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٠:٣٢١٢:٥١:٣٦١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٩:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥١:٣٢١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢٦٠٠:٠٨:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥١:٣٠١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٨:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥١:٢٧١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٨:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥١:٢٦١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٨:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٧:١١١٢:٥١:٢٥١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٨:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٨:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥١:٢٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٢٠٠:٠٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥١:٢٥١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥١:٢٦١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥١:٢٨١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠٧:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥١:٣٠١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠٧:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥١:٣٣١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥١:٣٧١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٧:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥١:٤١١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٧:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٢:٠١١٢:٥١:٤٦١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٧:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:٣٧١٢:٥١:٥١١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده میرحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده میرحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده میرحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده میرحسن

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده میرحسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده میرحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده میرحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده میرحسن

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده میرحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده میرحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده میرحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده میرحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده میرحسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده میرحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده میرحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده میرحسن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٩:٠١١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:١٦٠٠:١٧:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٩:٣١١٢:٥٧:٣١١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١٣٠٠:١٧:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٠:٠١١٢:٥٧:١٥١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٠٩٠٠:١٧:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٠٤٠٠:١٧:٠١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣١:٠٠١٢:٥٦:٤١١٩:٢١:٥٨١٩:٣٨:٥٩٠٠:١٦:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٧:٥٣٠٠:١٦:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣١:٥٨١٢:٥٦:٠٦١٩:١٩:٥٠١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٦:٢٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٢:٢٧١٢:٥٥:٤٨١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٤١٠٠:١٦:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٢:٥٦١٢:٥٥:٣٠١٩:١٧:٣٩١٩:٣٤:٣٣٠٠:١٥:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥٥:١١١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:٢٦٠٠:١٥:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٣:٥٣١٢:٥٤:٥٢١٩:١٥:٢٦١٩:٣٢:١٨٠٠:١٥:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٤:٣٣١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٠٩٠٠:١٥:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٤:١٣١٩:١٣:١١١٩:٣٠:٠٠٠٠:١٤:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٥٠٦:٣٥:١٨١٢:٥٣:٥٣١٩:١٢:٠٣١٩:٢٨:٥١٠٠:١٤:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٣٥:٤٦١٢:٥٣:٣٣١٩:١٠:٥٥١٩:٢٧:٤١٠٠:١٤:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٣٦:١٤١٢:٥٣:١٣١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٦:٣٢٠٠:١٤:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٢:٥٢١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٥:٢١٠٠:١٣:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٧:١٠١٢:٥٢:٣١١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:١١٠٠:١٣:٣٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٣٧:٣٨١٢:٥٢:١١١٩:٠٦:١٨١٩:٢٣:٠٠٠٠:١٣:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٣٨:٠٦١٢:٥١:٤٩١٩:٠٥:٠٨١٩:٢١:٥٠٠٠:١٣:٠٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٣٨:٣٣١٢:٥١:٢٨١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٠:٣٩٠٠:١٢:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٣٩:٠١١٢:٥١:٠٧١٩:٠٢:٤٧١٩:١٩:٢٨٠٠:١٢:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٠:٤٥١٩:٠١:٣٧١٩:١٨:١٦٠٠:١٢:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥٠:٢٤١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:٠٥٠٠:١١:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥٠:٠٣١٨:٥٩:١٦١٩:١٥:٥٤٠٠:١١:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٠:٥٢١٢:٤٩:٤١١٨:٥٨:٠٥١٩:١٤:٤٣٠٠:١١:٠٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤١:٢٠١٢:٤٩:٢٠١٨:٥٦:٥٤١٩:١٣:٣١٠٠:١٠:٥٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤١:٤٨١٢:٤٨:٥٨١٨:٥٥:٤٣١٩:١٢:٢٠٠٠:١٠:٣٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٢:١٦١٢:٤٨:٣٧١٨:٥٤:٣٣١٩:١١:٠٩٠٠:١٠:١١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٢:٤٤١٢:٤٨:١٥١٨:٥٣:٢٢١٩:٠٩:٥٨٢٣:٣٩:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٤٣:١٢١١:٤٧:٥٤١٧:٥٢:١١١٨:٠٨:٤٧٢٣:٠٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده میرحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده میرحسن روستای امامزاده میرحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده میرحسن روستای امامزاده میرحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده میرحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده میرحسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده میرحسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده میرحسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده میرحسن

روستای امامزاده میرحسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده میرحسن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده میرحسن + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده میرحسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده میرحسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده میرحسن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده میرحسن
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده میرحسن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده میرحسن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده میرحسن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده میرحسن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده میرحسن دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده میرحسن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده میرحسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو