جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر

کفش کنان | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده عسکر


اذان صبح: ٠٤:٣١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٥٣
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٩

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای امامزاده عسکر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده عسکر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده عسکر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
كسی كه زنا كند، از ایمان خارج می‌شود و اگر توبه كند، خداوند، توبه‌ی او را می‌پذیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده عسکر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده عسکر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده عسکر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده عسکر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عسکر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٢:١٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٥٠٠:٢٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤١:٠٧١٣:٠٨:٣٦١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٠٥٠٠:٢٦:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٠:٠٠١٣:٠٨:٢١١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢٦:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٨:٠٨١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٦:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٧:٤١١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٣٠٠٠:٢٥:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٧:١٦١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:١١٠٠:٢٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٧:٠٤١٩:٤١:٠٦١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٤:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٦:٥٣١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٤:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٤:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٣:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٣:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٦:١٢١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٣:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٣:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٢:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٢:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٢:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢١:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٥:٢١١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢١:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢١:١١١٣:٠٥:١٥١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢١:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٥:١١١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٢١:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٥:٠٧١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:١١٠٠:٢٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٥:٠١١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٠:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:١٤١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٠:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده عسکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده عسکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده عسکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عسکر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده عسکر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده عسکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده عسکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده عسکر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده عسکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده عسکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده عسکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده عسکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده عسکر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده عسکر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده عسکر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده عسکر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٠:١٥١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٩:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٥:١٧٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٩:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٩:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٩:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٩:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١٩:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٩:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١٩:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٩:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٦:١١٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٩:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:١٩:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:١٥٠٠:١٩:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٩:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٩:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٩:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٩:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٩:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٠:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٥:١١١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٠:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٠:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٠٦٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٠:٢٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٠:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٠:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٠:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢١:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢١:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:٢١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٢١:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢١:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٥١١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٢٢:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:١٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده عسکر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده عسکر روستای امامزاده عسکر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده عسکر روستای امامزاده عسکر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده عسکر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده عسکر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده عسکر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده عسکر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده عسکر

روستای امامزاده عسکر بر روی نقشه

روستای امامزاده عسکر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده عسکر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده عسکر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امامزاده عسکر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده عسکر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده عسکر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده عسکر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده عسکر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده عسکر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده عسکر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده عسکر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده عسکر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امامزاده عسکر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده عسکر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو