جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده عبدالله


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٠:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:١١:٢١
اذان مغرب: ١٧:٣١:١٧
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٣٥

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ شهر امامزاده عبدالله)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر امامزاده عبدالله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فردوسی
ابلیس مانند نیكخواهان پیش می آید؛ ابتدا عهد و پیمان می گیرد، سپس راز می گوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امامزاده عبدالله

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٤:١٨١٢:٥٨:٤٣١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١١:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١١:٥٥١٢:٥٨:٢٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٥١٠٠:١١:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٨:١٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١١:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٨:٠٨١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٠:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٠:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٩:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٩:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:١٦٠٠:٠٩:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:١١٠٠:٠٩:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١٣:٠٥٠٠:٠٨:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٨:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٧:١٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٧:١٤١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٨:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٧:١٢١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٤٢٠٠:٠٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٧:١٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٧:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٧:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٧:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٤:٤٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:٠٧:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٦:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٧:١١٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٦:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٧:١٣٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٠٦:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥١:٤٢١٢:٥٧:١٥٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٠٦:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٧:١٨٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٠٦:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٠:١٩١٢:٥٧:٢١٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٠٦:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٧:٣٠٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٠٦:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٨:٢٦١٢:٥٧:٣٥٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٠٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٠:٢٩٠٧:١١:٢٠١٢:٠٢:٠٧١٦:٥٢:٥٨١٧:١٣:٢٨٢٣:١٦:٥٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:١١:٣٩١٢:٠٢:٣٦١٦:٥٣:٣٩١٧:١٤:٠٨٢٣:١٧:٢٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤١:٠٩٠٧:١١:٥٥١٢:٠٣:٠٥١٦:٥٤:٢١١٧:١٤:٥٠٢٣:١٧:٥٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤١:٢٧٠٧:١٢:١٠١٢:٠٣:٣٤١٦:٥٥:٠٥١٧:١٥:٣٣٢٣:١٨:٢٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤١:٤٤٠٧:١٢:٢٣١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:١٧٢٣:١٨:٥٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤١:٥٨٠٧:١٢:٣٣١٢:٠٤:٣١١٦:٥٦:٣٧١٧:١٧:٠٣٢٣:١٩:٢٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٢:١٢٠٧:١٢:٤٢١٢:٠٤:٥٩١٦:٥٧:٢٥١٧:١٧:٤٩٢٣:١٩:٥٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٢:٤٩١٢:٠٥:٢٧١٦:٥٨:١٤١٧:١٨:٣٧٢٣:٢٠:٢٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٢:٣٣٠٧:١٢:٥٤١٢:٠٥:٥٤١٦:٥٩:٠٤١٧:١٩:٢٦٢٣:٢٠:٥٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٢:٤١٠٧:١٢:٥٧١٢:٠٦:٢١١٦:٥٩:٥٦١٧:٢٠:١٥٢٣:٢١:٢٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٢:٥٧١٢:٠٦:٤٧١٧:٠٠:٤٨١٧:٢١:٠٦٢٣:٢١:٥٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١٢:٥٦١٢:٠٧:١٣١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٥٨٢٣:٢٢:١٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٢:٥٥٠٧:١٢:٥٣١٢:٠٧:٣٨١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٢:٥١٢٣:٢٢:٤٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٢:٥٧٠٧:١٢:٤٨١٢:٠٨:٠٣١٧:٠٣:٣١١٧:٢٣:٤٤٢٣:٢٣:١٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٢:٤١١٢:٠٨:٢٧١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٤:٣٨٢٣:٢٣:٤١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٢:٥٤٠٧:١٢:٣١١٢:٠٨:٥١١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٥:٣٣٢٣:٢٤:٠٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٢:٥٠٠٧:١٢:٢٠١٢:٠٩:١٤١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٤:٣٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٢:٤٤٠٧:١٢:٠٧١٢:٠٩:٣٦١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٧:٢٥٢٣:٢٤:٥٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٢:٣٧٠٧:١١:٥٢١٢:٠٩:٥٨١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٥:٢٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١١:٣٥١٢:١٠:١٩١٧:٠٩:١٩١٧:٢٩:٢٠٢٣:٢٥:٤٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٢:١٧٠٧:١١:١٦١٢:١٠:٣٩١٧:١٠:٢٠١٧:٣٠:١٨٢٣:٢٦:١٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:١٠:٥٥١٢:١٠:٥٩١٧:١١:٢١١٧:٣١:١٧٢٣:٢٦:٣٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٠:٣٢١٢:١١:١٨١٧:١٢:٢٢١٧:٣٢:١٦٢٣:٢٦:٥٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤١:٣٣٠٧:١٠:٠٧١٢:١١:٣٧١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:١٥٢٣:٢٧:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٩:٤١١٢:١١:٥٤١٧:١٤:٢٧١٧:٣٤:١٥٢٣:٢٧:٤١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٩:١٢١٢:١٢:١١١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:١٦٢٣:٢٨:٠٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٨:٤٢١٢:١٢:٢٧١٧:١٦:٣٣١٧:٣٦:١٦٢٣:٢٨:٢١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٨:١٠١٢:١٢:٤٣١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١٧٢٣:٢٨:٤١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٧:٣٦١٢:١٢:٥٧١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:١٨٢٣:٢٨:٥٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٧:٠٠١٢:١٣:١١١٧:١٩:٤٤١٧:٣٩:٢٠٢٣:٢٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٨:٥٢١١:٥٩:٠٨١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٩:٥٦٢٣:١٣:٥٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٩:٢١١١:٥٩:٣٨١٦:٤٩:٥٥١٧:١٠:٢٨٢٣:١٤:٢٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٩:٤٨١٢:٠٠:٠٨١٦:٥٠:٢٨١٧:١١:٠١٢٣:١٤:٥٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:١٠:١٤١٢:٠٠:٣٨١٦:٥١:٠٣١٧:١١:٣٥٢٣:١٥:٢٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:١٠:٣٨١٢:٠١:٠٧١٦:٥١:٤٠١٧:١٢:١١٢٣:١٥:٥٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:١١:٠٠١٢:٠١:٣٧١٦:٥٢:١٨١٧:١٢:٤٩٢٣:١٦:٢٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:١١:٢٠١٢:٠٢:٠٧١٦:٥٢:٥٨١٧:١٣:٢٨٢٣:١٦:٥٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:١١:٣٩١٢:٠٢:٣٦١٦:٥٣:٣٩١٧:١٤:٠٨٢٣:١٧:٢٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٩٠٧:١١:٥٥١٢:٠٣:٠٥١٦:٥٤:٢١١٧:١٤:٥٠٢٣:١٧:٥٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:١٢:١٠١٢:٠٣:٣٤١٦:٥٥:٠٥١٧:١٥:٣٣٢٣:١٨:٢٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٤٠٧:١٢:٢٣١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٥:٥٠١٧:١٦:١٧٢٣:١٨:٥٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:١٢:٣٣١٢:٠٤:٣١١٦:٥٦:٣٧١٧:١٧:٠٣٢٣:١٩:٢٤
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:١٢:٤٢١٢:٠٤:٥٩١٦:٥٧:٢٥١٧:١٧:٤٩٢٣:١٩:٥٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٢:٤٩١٢:٠٥:٢٧١٦:٥٨:١٤١٧:١٨:٣٧٢٣:٢٠:٢٣
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:١٢:٥٤١٢:٠٥:٥٤١٦:٥٩:٠٤١٧:١٩:٢٦٢٣:٢٠:٥٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:١٢:٥٧١٢:٠٦:٢١١٦:٥٩:٥٦١٧:٢٠:١٥٢٣:٢١:٢٢
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٢:٥٧١٢:٠٦:٤٧١٧:٠٠:٤٨١٧:٢١:٠٦٢٣:٢١:٥٠
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١٢:٥٦١٢:٠٧:١٣١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٥٨٢٣:٢٢:١٨
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٥٠٧:١٢:٥٣١٢:٠٧:٣٨١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٢:٥١٢٣:٢٢:٤٦
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:١٢:٤٨١٢:٠٨:٠٣١٧:٠٣:٣١١٧:٢٣:٤٤٢٣:٢٣:١٤
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٢:٤١١٢:٠٨:٢٧١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٤:٣٨٢٣:٢٣:٤١
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:١٢:٣١١٢:٠٨:٥١١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٥:٣٣٢٣:٢٤:٠٧
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٠٠٧:١٢:٢٠١٢:٠٩:١٤١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٤:٣٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:١٢:٠٧١٢:٠٩:٣٦١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٧:٢٥٢٣:٢٤:٥٩
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٧٠٧:١١:٥٢١٢:٠٩:٥٨١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٥:٢٤
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١١:٣٥١٢:١٠:١٩١٧:٠٩:١٩١٧:٢٩:٢٠٢٣:٢٥:٤٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:١١:١٦١٢:١٠:٣٩١٧:١٠:٢٠١٧:٣٠:١٨٢٣:٢٦:١٢
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:١٠:٥٥١٢:١٠:٥٩١٧:١١:٢١١٧:٣١:١٧٢٣:٢٦:٣٥
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٠:٣٢١٢:١١:١٨١٧:١٢:٢٢١٧:٣٢:١٦٢٣:٢٦:٥٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:١٠:٠٧١٢:١١:٣٧١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:١٥٢٣:٢٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امامزاده عبدالله

امامزاده عبدالله یکی از امامزادگان شاخص ایران است. هنگامی که در جادهٔ هراز به سوی آمل می‌روید، پنج کیلومتر مانده به آمل،

شهر امامزاده عبدالله در ویکیپدیا

شهر امامزاده عبدالله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امامزاده عبدالله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امامزاده عبدالله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امامزاده عبدالله بر روی نقشه

شهر امامزاده عبدالله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امامزاده عبدالله
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده عبدالله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده عبدالله دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده عبدالله
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده عبدالله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده عبدالله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده عبدالله
افق شرعی امروز فردا امامزاده عبدالله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو