جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده عبدالله


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:١١
اذان ظهر: ١١:٥٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٣٢
اذان مغرب: ١٨:١٦:٤٥
نیمه شب: ٢٣:١١:٢٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر امامزاده عبدالله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر امامزاده عبدالله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ناپلئون بناپارت
مردم از ترس شكست می بازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امامزاده عبدالله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١١:٥٥١٢:٥٨:٢٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٥١٠٠:١١:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٨:١٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١١:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٨:٠٨١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٠:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٠:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:١٦٠٠:٠٩:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:١١٠٠:٠٩:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١٣:٠٥٠٠:٠٨:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٧:١٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٨:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٧:١٤١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٨:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٧:١٢١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٤٢٠٠:٠٧:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٧:١٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٧:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٧:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٤:٤٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:٠٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٦:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٧:١١٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٧:١٣٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٠٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥١:٤٢١٢:٥٧:١٥٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٠٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٧:١٨٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٠٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٠:١٩١٢:٥٧:٢١٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٠٦:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٠٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٧:٣٠٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٠٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٨:٢٦١٢:٥٧:٣٥٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٠٦:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٧:٥٢١٢:٥٧:٤١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٠٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٣:٣٢١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٨:٢١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٣:١٦١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٨:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٧:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٧:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٧٠٠:١٧:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٩:١٩١٣:٠١:٥١١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:٣١٠٠:١٧:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠١:٣٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٠٥٠٠:١٧:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠١:١٤١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٣٩٠٠:١٧:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:١٢٠٠:١٦:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٦:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:١٦١٣:٠٠:١٧١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:١٧٠٠:١٦:٣١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٦:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٤:٥١١٢:٥٩:٣٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٦:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥٩:١٨١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٥١٠٠:١٥:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٦:٢٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٥:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٧:١٢١٢:٥٨:٣٧١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٥:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٧:٥٩١٢:٥٨:١٦١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٢٢٠٠:١٥:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٧:٥٥١٩:١٦:٢٩١٩:٣٤:٥٢٠٠:١٤:٥١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٩:٣٢١٢:٥٧:٣٤١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٢٢٠٠:١٤:٣٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٠:١٩١٢:٥٧:١٣١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٥٢٠٠:١٤:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤١:٠٦١٢:٥٦:٥١١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٢١٠٠:١٤:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤١:٥٣١٢:٥٦:٣٠١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٥٠٠٠:١٣:٤٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٢:٤٠١٢:٥٦:٠٩١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٢٠٠٠:١٣:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٣:٢٧١٢:٥٥:٤٧١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٥:٤٩٠٠:١٣:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٤:١٤١٢:٥٥:٢٦١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:١٨٠٠:١٢:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:٠١١٢:٥٥:٠٤١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٤٧٠٠:١٢:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٥:٤٨١٢:٥٤:٤٣١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:١٧٠٠:١٢:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٦:٣٦١٢:٥٤:٢١١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٤٦٠٠:١٢:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٧:٢٣١٢:٥٤:٠٠١٩:٠٠:٠٢١٩:١٨:١٥٢٣:٤١:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٨:١١١١:٥٣:٣٩١٧:٥٨:٣٢١٨:١٦:٤٥٢٣:١١:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امامزاده عبدالله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امامزاده عبدالله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امامزاده عبدالله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امامزاده عبدالله

شهر امامزاده عبدالله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امامزاده عبدالله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده عبدالله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده عبدالله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده عبدالله
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده عبدالله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده عبدالله دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده عبدالله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو