جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده عبدالله

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:٥٨

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر امامزاده عبدالله)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر امامزاده عبدالله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امامزاده عبدالله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

حضرت محمد (ص)‌
‌همانا شیطان بزرگ (ابلیس)، محكم¬ترین و نیرومندترین یاران خود را به سوی كسی كه با ثروت خود، كار نیك می¬سازد، می¬فرستد. (مثل ساختن مسجد، مدرسه و تأسیس مراكز توانبخشی و امور محرومین.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر امامزاده عبدالله

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر امامزاده عبدالله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠١:٠٤١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٦:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٥:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٥:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٠:٢١١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣١٠٠:١٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:١٩٠٠:١٤:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:١٤٠٠:١٣:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٠٨٠٠:١٣:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٨:١٧١٢:٥٩:١٨١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٣٠٠:١٣:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٩:٠٧١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٢:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٢:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٨:٤٥١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٢:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١١:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:١١١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١١:٠١١٢:٥٨:١٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:٣١٠٠:١١:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٨:٠٨١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٠:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٠:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٠:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٩:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٩:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٧:٣٤١٩:٥١:١٨٢٠:١١:٠١٠٠:٠٩:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٩:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٨:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٧:١٧١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٨:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٧:١٤١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٨:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٧:١٢١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:٢٩٠٠:٠٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٧:١٠١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:١٦٠٠:٠٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده عبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده عبدالله

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده عبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده عبدالله

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٧:١٧٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٦:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٧:١٩٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٦:٥١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠١:١١١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٧:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٦:٠١:٥٦١٣:٠٧:٢١٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٧:١٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٧:٢١٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥١٠٠:١٧:٢٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٣:٢٩١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٧:٣٧
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٧:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٧:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٨:٠٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٧:١١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٨:١٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٨:٢٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٨:٢٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٨:٣٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٨:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٨:٤٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١١:٢٥١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٨:٤٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٢:١٤١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٨:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٨:٥٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:٥١١٣:٠٦:١٥١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٨:٥٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٨:٥٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٨:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٦:١٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٨:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٨:٥٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٤٢٠٠:١٨:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٥:١٣١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٨:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٩:٣١١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٨:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٨:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٨:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٤:٢١١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٨:٤١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٨:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امامزاده عبدالله

امامزاده عبدالله یکی از امامزادگان شاخص ایران است. هنگامی که در جادهٔ هراز به سوی آمل می‌روید، پنج کیلومتر مانده به آمل،

شهر امامزاده عبدالله در ویکیپدیا

شهر امامزاده عبدالله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امامزاده عبدالله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امامزاده عبدالله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امامزاده عبدالله بر روی نقشه

شهر امامزاده عبدالله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امامزاده عبدالله
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده عبدالله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده عبدالله
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده عبدالله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده عبدالله
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده عبدالله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده عبدالله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو