جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

آمل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده عبدالله


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٢٦
اذان ظهر: ١١:٤٤:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٥٤
اذان مغرب: ١٧:١٤:١٨
نیمه شب: ٢٣:٠١:٣٤

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله (شهرستان آمل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر امامزاده عبدالله)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر امامزاده عبدالله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
انسان باید رها در لحظه [ =دم ] زندگی كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امامزاده عبدالله

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده عبدالله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٨:٣٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١١:٥٥١٢:٥٨:٢٥١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٥١٠٠:١١:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٨:١٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١١:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٨:٠٨١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٠:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٠:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:١٦٠٠:٠٩:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:١١٠٠:٠٩:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١٣:٠٥٠٠:٠٨:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٧:١٧١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٨:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٧:١٤١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٨:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٧:١٢١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٤٢٠٠:٠٧:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٧:١٠١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٧:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٧:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٥:٣٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:٠٧:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٤:٤٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:٠٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٧:٠٩٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٦:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٧:١١٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٧:١٣٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٠٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥١:٤٢١٢:٥٧:١٥٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٠٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٥١:٠٠١٢:٥٧:١٨٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٠٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٠:١٩١٢:٥٧:٢١٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٠٦:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٠٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٧:٣٠٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٠٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٨:٢٦١٢:٥٧:٣٥٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٠٦:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٧:٥٢١٢:٥٧:٤١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٠٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده عبدالله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر امامزاده عبدالله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر امامزاده عبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده عبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٤:٤٢١١:٤٥:١٠١٧:١٥:٠٨١٧:٣٣:٤٦٢٣:٠٢:٥٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٥:٣٨١١:٤٥:٠١١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:٣٥٢٣:٠٢:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٦:٣٥١١:٤٤:٥٤١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:٢٦٢٣:٠٢:٣٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٣٢١١:٤٤:٤٧١٧:١١:٣٣١٧:٣٠:١٧٢٣:٠٢:٢٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٣٠١١:٤٤:٤١١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:١٠٢٣:٠٢:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٩:٢٨١١:٤٤:٣٦١٧:٠٩:١٦١٧:٢٨:٠٤٢٣:٠٢:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٠:٢٦١١:٤٤:٣٢١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٦:٥٩٢٣:٠٢:٠٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢١:٢٥١١:٤٤:٢٨١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٥:٥٦٢٣:٠١:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٢:٢٣١١:٤٤:٢٥١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٤:٥٤٢٣:٠١:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٣:٢٢١١:٤٤:٢٣١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٣:٥٣٢٣:٠١:٤٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٤:٢٢١١:٤٤:٢١١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٢:٥٣٢٣:٠١:٤١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:٢٢١١:٤٤:٢١١٧:٠٢:٥٣١٧:٢١:٥٥٢٣:٠١:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٢١١١:٤٤:٢١١٧:٠١:٥٤١٧:٢٠:٥٨٢٣:٠١:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٧:٢١١١:٤٤:٢٢١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٠٣٢٣:٠١:٣١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٨:٢٢١١:٤٤:٢٤١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٠٩٢٣:٠١:٢٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٩:٢٢١١:٤٤:٢٦١٦:٥٩:٠٥١٧:١٨:١٦٢٣:٠١:٢٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٠:٢٣١١:٤٤:٣٠١٦:٥٨:١٢١٧:١٧:٢٦٢٣:٠١:٢٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣١:٢٤١١:٤٤:٣٤١٦:٥٧:٢٠١٧:١٦:٣٦٢٣:٠١:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٢:٢٤١١:٤٤:٣٩١٦:٥٦:٣٠١٧:١٥:٤٩٢٣:٠١:٢٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٣:٢٥١١:٤٤:٤٥١٦:٥٥:٤١١٧:١٥:٠٢٢٣:٠١:٣١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٤:٢٦١١:٤٤:٥٢١٦:٥٤:٥٤١٧:١٤:١٨٢٣:٠١:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٥:٢٨١١:٤٤:٥٩١٦:٥٤:٠٨١٧:١٣:٣٥٢٣:٠١:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٦:٢٩١١:٤٥:٠٨١٦:٥٣:٢٥١٧:١٢:٥٤٢٣:٠١:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٣٠١١:٤٥:١٧١٦:٥٢:٤٣١٧:١٢:١٤٢٣:٠١:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٨:٣١١١:٤٥:٢٧١٦:٥٢:٠٢١٧:١١:٣٧٢٣:٠١:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٩:٣٢١١:٤٥:٣٨١٦:٥١:٢٤١٧:١١:٠١٢٣:٠٢:٠٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٠:٣٣١١:٤٥:٥٠١٦:٥٠:٤٧١٧:١٠:٢٧٢٣:٠٢:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤١:٣٤١١:٤٦:٠٣١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٢:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٢:٣٤١١:٤٦:١٧١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٩:٢٤٢٣:٠٢:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٣:٣٥١١:٤٦:٣١١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر امامزاده عبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده عبدالله شهر امامزاده عبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امامزاده عبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امامزاده عبدالله

امامزاده عبدالله یکی از امامزادگان شاخص ایران است. هنگامی که در جادهٔ هراز به سوی آمل می‌روید، پنج کیلومتر مانده به آمل،

شهر امامزاده عبدالله در ویکیپدیا

شهر امامزاده عبدالله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امامزاده عبدالله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امامزاده عبدالله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امامزاده عبدالله بر روی نقشه

شهر امامزاده عبدالله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امامزاده عبدالله
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده عبدالله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده عبدالله
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده عبدالله
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده عبدالله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده عبدالله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده عبدالله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده عبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده عبدالله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو