جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شیخ مرشد


اذان صبح: ٠٥:٠٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای امامزاده شیخ مرشد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده شیخ مرشد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شیخ مرشد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

نیچه
بزرگترین خطر در كجاست؟ در دلسوزی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شیخ مرشد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شیخ مرشد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شیخ مرشد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شیخ مرشد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شیخ مرشد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٠:١٤١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:١٦٠٠:٠٩:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:٠١١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٥٢٠٠:٠٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٠٨١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:٢٨٠٠:٠٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:١٦١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٢:٠٤٠٠:٠٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٤:٢٥١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٣:٣٥١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٧:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٢:٤٦١٢:٤٩:٢٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٧:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١١:٥٨١٢:٤٩:١٦١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٧:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١١:١١١٢:٤٩:١٠١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٧:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٠:٢٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٧:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٦:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٨:٥٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٦:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٨:١٢١٢:٤٨:٥١١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٦:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٦:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٦:٥٠١٢:٤٨:٤٥١٩:٣١:٠١١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠٦:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٨:٤١١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٥:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٤:١٨١٢:٤٨:٣٩١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:١٨٠٠:٠٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٨:٣٩١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٣٢٠٠:٠٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٨:٤١١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٥:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠١:٣٥١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٥:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:١٠٠٠:٠٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٩:٠١١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شیخ مرشد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شیخ مرشد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شیخ مرشد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شیخ مرشد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شیخ مرشد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شیخ مرشد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شیخ مرشد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شیخ مرشد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده شیخ مرشد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شیخ مرشد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شیخ مرشد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شیخ مرشد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شیخ مرشد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شیخ مرشد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شیخ مرشد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شیخ مرشد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٠:١٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٥:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٨:٤٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٥:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:١١:٢٢١٢:٥٨:٥٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٥:٣٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١١:٥٤١٢:٥٨:٥١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٥:٤٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٨:٥٠١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٥:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٨:٥٠١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٥:٥٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٣:٣١١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤٣٠٠:١٦:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٦:٠٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٦:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٨:٤١١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٦:١٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٥:٤١١٢:٥٨:٣٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٦:١٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٦:١٤١٢:٥٨:٣٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:١٧٠٠:١٦:٢١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٨:٢٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٦:٢٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٧:١٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٦:٢٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٨:١٦١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٦:٢٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:١١٠٠:١٦:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٨:٠١١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٦:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٩:٢٦١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣١٠٠:١٦:٢١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٦:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٤:١٩١٩:٥١:٤٨٠٠:١٦:١٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢١:٠٠١٢:٥٧:٢٥١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٦:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢١:٣١١٢:٥٧:١٥١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٠٠٠٠:١٦:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٧:٠٤١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٦:٠٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٠٩٠٠:١٥:٥٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٢٠٠:١٥:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٣:٣٤١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:١٤٠٠:١٥:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٦:١٥١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:١٦٠٠:١٥:٣٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥٦:٠١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:١٦٠٠:١٥:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:١٦٠٠:١٥:٢٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١٥٠٠:١٥:١٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٥:١٨١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:١٤٠٠:١٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شیخ مرشد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شیخ مرشد روستای امامزاده شیخ مرشد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شیخ مرشد روستای امامزاده شیخ مرشد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شیخ مرشد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شیخ مرشد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شیخ مرشد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شیخ مرشد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شیخ مرشد

روستای امامزاده شیخ مرشد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شیخ مرشد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده شیخ مرشد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده شیخ مرشد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شیخ مرشد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده شیخ مرشد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده شیخ مرشد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شیخ مرشد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده شیخ مرشد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده شیخ مرشد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده شیخ مرشد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شیخ مرشد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده شیخ مرشد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شیخ مرشد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو