جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع

شاندرمن | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شفیع

اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:١٤

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای امامزاده شفیع)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای امامزاده شفیع)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده شفیع)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

گابریل گارسیا ماركز
خدای من؛ اگر قلب داشتم، كینه و نفرتهای خود را بر روی یخ می نوشتم و به امید برآمدن خورشید می ماندم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شفیع

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شفیع ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده شفیع (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شفیع ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شفیع
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٩:١٥١٣:١٣:٥٠١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٧:٥٣١٣:١٣:٣٦١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٦:٣١١٣:١٣:٢٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٧:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٥:٠٩١٣:١٣:٠٩١٩:٥١:٤٦٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٦:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٢:٥٦١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٥٧٠٠:٢٦:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٢:٢٩١٣:١٢:٤٣١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣١:١٠١٣:١٢:٣١١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٢:١٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٥:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٢:٠٨١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٥:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٧:١٩١٣:١١:٥٧١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٤:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٦:٠٣١٣:١١:٤٦١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٤:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٤:٤٩١٣:١١:٣٦١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٣:٣٥١٣:١١:٢٧١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٣:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:١١:١٨٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٣:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:١٢١٣:١١:١٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٣:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:٢٠:٠١١٣:١١:٠٢٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٢:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٨:٥٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٢:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٦٠٦:١٧:٤٤١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٢:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٤١٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢١:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٥:٣١١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢١:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٤:٢٧١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢١:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٣:٢٤١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٢:٢٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:١١:٢١١٣:١٠:١٨٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢٠:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٠:٢٢١٣:١٠:١٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٠:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٠:١٣٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٠:١٢٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٩:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٧:٣٣١٣:١٠:١١٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٩:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:١٠:١٠٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شفیع

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شفیع

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده شفیع

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای امامزاده شفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای امامزاده شفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای امامزاده شفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شفیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای امامزاده شفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شفیع

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای امامزاده شفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شفیع روستای امامزاده شفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده شفیع روستای امامزاده شفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امامزاده شفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شفیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شفیع

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٦:٣٨١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٥٢٠٠:٣٠:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٦:٥٣١٣:١٦:٢٢١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:٣٠:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٦:٠٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:٣٠:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٥:٤٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٣٦٠٠:٣٠:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٩:٢٣١٣:١٥:٣٢١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:٣٠:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٤٠:١٤١٣:١٥:١٥١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣٠:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٤١:٠٤١٣:١٤:٥٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٩:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٩٠٦:٤١:٥٣١٣:١٤:٣٩١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢٩:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٢:٤٣١٣:١٤:٢١١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:١٧٠٠:٢٩:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٤:٠٢١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٩:١٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٣:٤٣١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٩:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٥:١٢١٣:١٣:٢٣١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٤٧٠٠:٢٨:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٣:٠٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٨:٤٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٦:٥١١٣:١٢:٤٤١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٤٥٠٠:٢٨:٣٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٧:٤١١٣:١٢:٢٤١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٨:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٨:٣٠١٣:١٢:٠٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٨:٠٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٩:٢٠١٣:١١:٤٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:١٠٠٠:٢٧:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥٠:٠٩١٣:١١:٢٢١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٧:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥٠:٥٨١٣:١١:٠١١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٠٥٠٠:٢٧:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥١:٤٨١٣:١٠:٤٠١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٣٢٠٠:٢٧:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٢:٣٧١٣:١٠:١٩١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٥٩٠٠:٢٦:٤٧
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٣:٢٧١٣:٠٩:٥٨١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:٢٦٠٠:٢٦:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٤:١٦١٣:٠٩:٣٧١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٥٣٠٠:٢٦:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٥٥:٠٦١٣:٠٩:١٥١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٢٠٠٠:٢٥:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٥:٥٦١٣:٠٨:٥٤١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٤٧٠٠:٢٥:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٦:٤٦١٣:٠٨:٣٣١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:١٤٠٠:٢٥:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٧:٣٥١٣:٠٨:١١١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:٤٠٠٠:٢٥:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٨:٢٥١٣:٠٧:٥٠١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٠٧٠٠:٢٤:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٩:١٥١٣:٠٧:٢٩١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٣٤٠٠:٢٤:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠٠:٠٥١٣:٠٧:٠٧١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٤:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٠٦:٤٦١٨:١٢:٠٠١٨:٣٠:٢٨٢٣:٢٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده شفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شفیع روستای امامزاده شفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شفیع روستای امامزاده شفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شفیع

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شفیع موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شفیع برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شفیع

روستای امامزاده شفیع بر روی نقشه

روستای امامزاده شفیع بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شفیع
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای امامزاده شفیع + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای امامزاده شفیع + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای امامزاده شفیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده شفیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امامزاده شفیع + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شفیع دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده شفیع
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده شفیع دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق امامزاده شفیع ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شفیع دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده شفیع
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده شفیع
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده شفیع

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شفیع یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو