جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن

افزر | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه مومن


اذان صبح: ٠٥:١٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٩
اذان ظهر: ١١:٥١:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٧
نیمه شب: ٢٣:١٠:٢٢

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای امامزاده شاه مومن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده شاه مومن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه مومن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

آنتونی رابینز
ما با كنش های خود، ژرفترین ارزشها و باورهایمان را بیان می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه مومن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه مومن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه مومن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه مومن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه مومن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥٦:١٤١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٢٠٠٠:١٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٤:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:١٠١٢:٥٥:٥٥١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٣٥٠٠:١٤:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٥:٤٦١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:١٢٠٠:١٤:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٥٠٠٠:١٣:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠٦٠٠:١٣:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٥:١٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٤٤٠٠:١٣:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٥:١٠١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٢٢٠٠:١٢:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٥:١٧١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٤:٣١١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٢:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:١٧٠٠:١٢:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٣:٠١١٢:٥٤:٥١١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٢:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٢:١٨١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٣٤٠٠:١١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:١٢٠٦:١١:٣٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:١٢٠٠:١١:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥١٠٠:١١:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:١٥١٢:٥٤:٤١١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٢٩٠٠:١١:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٠٧٠٠:١١:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٦٠٠:١١:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٨:٢٣١٢:٥٤:٣٩١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٤٠٠:١١:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٤:٤٠١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١١:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٤:٤١١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٠:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:١٨٠٠:١٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٦:١١١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٠:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٠:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٠:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٠:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٥:٠١١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه مومن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه مومن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه مومن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه مومن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه مومن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه مومن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه مومن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه مومن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده شاه مومن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه مومن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه مومن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه مومن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه مومن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شاه مومن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه مومن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه مومن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٥:٣٧١١:٤٤:١٧١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٠:٣٨٢٣:٠٤:٠٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٦:٢٥١١:٤٤:٣٣١٧:٠٢:٢٨١٧:٢٠:٢٥٢٣:٠٤:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٧:١٢١١:٤٤:٥٠١٧:٠٢:١٤١٧:٢٠:١٣٢٣:٠٤:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:٠٠١١:٤٥:٠٧١٧:٠٢:٠٢١٧:٢٠:٠٣٢٣:٠٤:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٨:٤٧١١:٤٥:٢٦١٧:٠١:٥٢١٧:١٩:٥٥٢٣:٠٥:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٩:٣٤١١:٤٥:٤٥١٧:٠١:٤٤١٧:١٩:٤٨٢٣:٠٥:٢١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٠:٢٢١١:٤٦:٠٥١٧:٠١:٣٧١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٥:٣٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣١:٠٨١١:٤٦:٢٦١٧:٠١:٣١١٧:١٩:٣٩٢٣:٠٥:٥٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣١:٥٥١١:٤٦:٤٧١٧:٠١:٢٨١٧:١٩:٣٧٢٣:٠٦:١٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٢:٤١١١:٤٧:٠٩١٧:٠١:٢٦١٧:١٩:٣٦٢٣:٠٦:٣٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٣:٢٧١١:٤٧:٣١١٧:٠١:٢٥١٧:١٩:٣٧٢٣:٠٦:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٤:١٣١١:٤٧:٥٥١٧:٠١:٢٧١٧:١٩:٤٠٢٣:٠٧:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٤:٥٨١١:٤٨:١٨١٧:٠١:٣٠١٧:١٩:٤٤٢٣:٠٧:٣٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٥:٤٣١١:٤٨:٤٣١٧:٠١:٣٤١٧:١٩:٥٠٢٣:٠٧:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٦:٢٧١١:٤٩:٠٨١٧:٠١:٤٠١٧:١٩:٥٧٢٣:٠٨:٢٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٧:١١١١:٤٩:٣٣١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٠٦٢٣:٠٨:٤٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٧:٥٤١١:٤٩:٥٩١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٩:٠٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٨:٣٦١١:٥٠:٢٥١٧:٠٢:٠٨١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠٩:٣١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٩:١٨١١:٥٠:٥٢١٧:٠٢:٢٠١٧:٢٠:٤٢٢٣:٠٩:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٩:٥٩١١:٥١:١٩١٧:٠٢:٣٤١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٠:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٠:٣٩١١:٥١:٤٧١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:١٣٢٣:١٠:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:١٨١١:٥٢:١٥١٧:٠٣:٠٧١٧:٢١:٣١٢٣:١١:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤١:٥٧١١:٥٢:٤٣١٧:٠٣:٢٦١٧:٢١:٥٠٢٣:١١:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٢:٣٤١١:٥٣:١٢١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:١١٢٣:١٢:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٣:١١١١:٥٣:٤١١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٣٣٢٣:١٢:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٣:٤٧١١:٥٤:١٠١٧:٠٤:٣٠١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٣:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٤:٢٢١١:٥٤:٣٩١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٢١٢٣:١٣:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٤:٥٦١١:٥٥:٠٩١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٣:٤٧٢٣:١٤:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٥:٢٨١١:٥٥:٣٨١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:١٤٢٣:١٤:٣٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٦:٠٠١١:٥٦:٠٨١٧:٠٦:١٦١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٥:٠١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شاه مومن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه مومن روستای امامزاده شاه مومن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه مومن روستای امامزاده شاه مومن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه مومن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه مومن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه مومن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه مومن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه مومن

روستای امامزاده شاه مومن بر روی نقشه

روستای امامزاده شاه مومن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه مومن
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه مومن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه مومن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده شاه مومن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده شاه مومن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده شاه مومن
افق شرعی امروز فردا امامزاده شاه مومن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده شاه مومن
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده شاه مومن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده شاه مومن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه مومن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو