جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه فضل اله


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٥:١٦

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه فضل اله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه فضل اله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه فضل اله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه فضل اله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه فضل اله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه فضل اله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه فضل اله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه فضل اله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٣١١٢:٥١:١٦١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٤٦٠٠:١٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٧:٣٧١٢:٥١:٠٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٢٣٠٠:٠٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٥:٥١١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٩:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٩:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٣:١٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٨:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٠:١٨١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٨:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:١١:٤٢١٢:٥٠:١٢١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٨:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٠:١٠١٢:٥٠:٠١١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠٧:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٩:٢٥١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٣٥٠٠:٠٧:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:٤٢١٢:٤٩:٥٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٧:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٥٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٧:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٧:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠٦٠٠:٠٦:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٩:٤١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٦:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٤:٤٤١٢:٤٩:٤١١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٦:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٩:٤١١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٦:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٦:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٣:٠١١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٦:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٩:٤٥١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠١:٥٩١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠١:٠١١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٥:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٥:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه فضل اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه فضل اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه فضل اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه فضل اله

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه فضل اله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه فضل اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه فضل اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه فضل اله

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده شاه فضل اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه فضل اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه فضل اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه فضل اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه فضل اله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شاه فضل اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه فضل اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه فضل اله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٣٨٠٠:١٥:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٧:٤٣١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٣٥٠٠:١٥:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٨:١٣١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٣١٠٠:١٥:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٥:١٥١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٢٦٠٠:١٥:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٢١٠٠:١٥:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٢٩:٤٢١٢:٥٤:٤١١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:١٥٠٠:١٤:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٠:١١١٢:٥٤:٢٣١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٤:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٤:٠٥١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٤:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣١:٠٩١٢:٥٣:٤٧١٩:١٥:٥٩١٩:٣٢:٥٤٠٠:١٤:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٣:٢٨١٩:١٤:٥٣١٩:٣١:٤٦٠٠:١٣:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٢:٠٧١٢:٥٣:٠٩١٩:١٣:٤٦١٩:٣٠:٣٨٠٠:١٣:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٢:٣٥١٢:٥٢:٥٠١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:٣٠٠٠:١٣:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٣:٠٤١٢:٥٢:٣٠١٩:١١:٣١١٩:٢٨:٢١٠٠:١٣:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٢:١٠١٩:١٠:٢٢١٩:٢٧:١١٠٠:١٢:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٤:٠٠١٢:٥١:٥٠١٩:٠٩:١٤١٩:٢٦:٠١٠٠:١٢:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥١:٣٠١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٤:٥١٠٠:١٢:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٤:٥٧١٢:٥١:٠٩١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٣:٤١٠٠:١٢:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٥:٢٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٢:٣١٠٠:١١:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٥:٥٣١٢:٥٠:٢٧١٩:٠٤:٣٦١٩:٢١:٢٠٠٠:١١:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٠٠٦:٣٦:٢٠١٢:٥٠:٠٦١٩:٠٣:٢٦١٩:٢٠:٠٩٠٠:١١:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٣٦:٤٨١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٢:١٦١٩:١٨:٥٨٠٠:١٠:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٧:١٦١٢:٤٩:٢٤١٩:٠١:٠٦١٩:١٧:٤٧٠٠:١٠:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٣٧:٤٤١٢:٤٩:٠٢١٨:٥٩:٥٥١٩:١٦:٣٥٠٠:١٠:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٣٨:١٢١٢:٤٨:٤١١٨:٥٨:٤٤١٩:١٥:٢٤٠٠:١٠:٠٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٣٨:٤٠١٢:٤٨:١٩١٨:٥٧:٣٤١٩:١٤:١٢٠٠:٠٩:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٣٩:٠٧١٢:٤٧:٥٨١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٠١٠٠:٠٩:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٣٩:٣٥١٢:٤٧:٣٦١٨:٥٥:١٢١٩:١١:٥٠٠٠:٠٩:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٠:٠٣١٢:٤٧:١٥١٨:٥٤:٠١١٩:١٠:٣٨٠٠:٠٨:٤٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٠:٣٢١٢:٤٦:٥٣١٨:٥٢:٥٠١٩:٠٩:٢٧٠٠:٠٨:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤١:٠٠١٢:٤٦:٣٢١٨:٥١:٣٩١٩:٠٨:١٦٢٣:٣٨:٠٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤١:٢٨١١:٤٦:١١١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٧:٠٥٢٣:٠٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شاه فضل اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه فضل اله روستای امامزاده شاه فضل اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه فضل اله روستای امامزاده شاه فضل اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه فضل اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه فضل اله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه فضل اله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه فضل اله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه فضل اله

روستای امامزاده شاه فضل اله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه فضل اله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه فضل اله + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده شاه فضل اله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه فضل اله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شاه فضل اله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده شاه فضل اله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده شاه فضل اله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده شاه فضل اله
افق شرعی امروز فردا امامزاده شاه فضل اله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده شاه فضل اله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه فضل اله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه فضل اله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه فضل اله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو