جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه غیب


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٨:١١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای امامزاده شاه غیب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده شاه غیب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه غیب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

رابرت لویی استیونسون
دوست، هدیه ای است كه برای خود خریداری می كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه غیب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه غیب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه غیب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه غیب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه غیب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٥١٠٠:١١:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:١٦١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٢٨٠٠:١١:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٠٥٠٠:١١:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٢٠٠:١١:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٢:٣١١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:١٩٠٠:١٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٢:١٦١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٠:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:١٢٠٠:١٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٢:٠٣١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٩:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٣٣١٢:٥١:٥٧١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٩:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:٤٧١٢:٥١:٥٢١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٩:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١١:٠٢١٢:٥١:٤٨١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:٠٩:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٠:١٨١٢:٥١:٤٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٢١٠٠:٠٩:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥١:٤٠١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٨:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥١:٣٨١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٨:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٨:١٣١٢:٥١:٣٥١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٨:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥١:٣٤١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٨:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥١:٣٢١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٨:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٦:١٩١٢:٥١:٣٢١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٨:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥١:٣٢١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥١:٣٣١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥١:٣٤١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٧:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥١:٣٦١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٧:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥١:٣٨١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥١:٤١١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥١:٤٥١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٧:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥١:٤٩١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٧:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠١:٤٢١٢:٥١:٥٣١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٧:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠١:١٨١٢:٥١:٥٩١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه غیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه غیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه غیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه غیب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه غیب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه غیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه غیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه غیب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده شاه غیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه غیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه غیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه غیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه غیب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شاه غیب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه غیب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه غیب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٢:١٤١٣:٠١:٤١١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٧:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٢:٤٦١٣:٠١:٤٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٨:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٣:١٩١٣:٠١:٤٣١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٨:١٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٣:٥٢١٣:٠١:٤٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٨:٢١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٤:٢٥١٣:٠١:٤٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٨:٢٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٤٢١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٨:٣٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٥:٣١١٣:٠١:٤١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٨:٣٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٦:٠٤١٣:٠١:٣٩١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٨:٤٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٦:٣٨١٣:٠١:٣٧١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٨:٤٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٧:١١١٣:٠١:٣٣١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٨:٥٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٧:٤٤١٣:٠١:٣٠١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٨:٥٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٨:١٧١٣:٠١:٢٥١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٨:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٠١:٢٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:١٨٠٠:١٨:٥٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٩:٢٣١٣:٠١:١٥١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١٩:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٩:٥٦١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٩:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٩:٠١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٩:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:١٣٠٠:١٨:٥٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٢١٠٠:١٨:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٨:٥٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٣:١١١٣:٠٠:١٨١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٣٤٠٠:١٨:٥١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٨:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٥:١٥١٩:٥٢:٤٣٠٠:١٨:٤٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٤:٤٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٤:٢٠١٩:٥١:٤٦٠٠:١٨:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٥:١٨١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٤٨٠٠:١٨:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٩:٢١١٩:٣٢:٢٧١٩:٤٩:٤٩٠٠:١٨:٢٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٩:٠٨١٩:٣١:٣٠١٩:٤٨:٥٠٠٠:١٨:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٨:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٨:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٧:٥٣١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٧:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٨:٢٤١٢:٥٨:١٠١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شاه غیب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه غیب روستای امامزاده شاه غیب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه غیب روستای امامزاده شاه غیب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه غیب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه غیب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه غیب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه غیب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه غیب

روستای امامزاده شاه غیب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه غیب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده شاه غیب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده شاه غیب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه غیب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده شاه غیب دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه غیب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شاه غیب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده شاه غیب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده شاه غیب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده شاه غیب
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه غیب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شاه غیب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه غیب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو