جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان

ده فیش | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه سلیمان


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٢

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه سلیمان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه سلیمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه سلیمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه سلیمان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه سلیمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه سلیمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه سلیمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه سلیمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٩:٣١١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٠٧٠٠:١١:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٢:١٥١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٤٤٠٠:١٠:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:٢١٠٠:١٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٦:٥٠١٢:٥١:٥٧١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٠:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٥:٥٨١٢:٥١:٤٩١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٠٧١٢:٥١:٤١١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٤:١٧١٢:٥١:٣٤١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٣:٢٨١٢:٥١:٢٧١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٩:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٤٠١٢:٥١:٢١١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٩:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١١:٥٣١٢:٥١:١٦١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٩:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:٠٧١٢:٥١:١٠١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٢١٠٠:٠٨:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٢٣١٢:٥١:٠٦١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٨:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥١:٠٢١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٨:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:١٤٠٠:٠٨:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥٢٠٠:٠٨:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٧:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٧:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٠:٥١١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٧:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠٧:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٧:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٠:٥١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٧:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٥٦١٢:٥١:٠٣١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠١:٢٩١٢:٥١:٠٧١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠١:٠٤١٢:٥١:١٢١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:٠٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥١:١٧١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه سلیمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه سلیمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه سلیمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه سلیمان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه سلیمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه سلیمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه سلیمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه سلیمان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده شاه سلیمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه سلیمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه سلیمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه سلیمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه سلیمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شاه سلیمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه سلیمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه سلیمان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٧:١٣١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٦:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٦:٥٧١٩:٢٤:٤٥١٩:٤١:٥٣٠٠:١٦:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٦:٤١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٤٩٠٠:١٦:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٩:٤٥١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٤٤٠٠:١٦:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٦:٠٨١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٣٨٠٠:١٦:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٢٠:٣١١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٥:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣١:١٤١٢:٥٥:٣٢١٩:١٩:٢٦١٩:٣٦:٢٦٠٠:١٥:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٥:١٤١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:١٩٠٠:١٥:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٢:١٢١٢:٥٤:٥٦١٩:١٧:١٤١٩:٣٤:١١٠٠:١٥:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٤:٣٧١٩:١٦:٠٨١٩:٣٣:٠٣٠٠:١٥:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٣:١٠١٢:٥٤:١٨١٩:١٥:٠١١٩:٣١:٥٤٠٠:١٤:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٣:٣٩١٢:٥٣:٥٩١٩:١٣:٥٣١٩:٣٠:٤٦٠٠:١٤:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٣:٣٩١٩:١٢:٤٥١٩:٢٩:٣٦٠٠:١٤:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٤:٣٧١٢:٥٣:١٩١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:٢٧٠٠:١٤:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٢:٥٩١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:١٧٠٠:١٣:٤٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٥:٣٣١٢:٥٢:٣٩١٩:٠٩:١٩١٩:٢٦:٠٦٠٠:١٣:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٦:٠٢١٢:٥٢:١٨١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٤:٥٦٠٠:١٣:١٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٣٦:٣٠١٢:٥١:٥٨١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٣:٤٥٠٠:١٢:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٣٦:٥٨١٢:٥١:٣٧١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٢:٣٤٠٠:١٢:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٧:٢٦١٢:٥١:١٦١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:٢٣٠٠:١٢:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٣٧:٥٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:١١٠٠:١٢:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٣٨:٢٣١٢:٥٠:٣٣١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٠٠٠٠:١١:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٣٨:٥١١٢:٥٠:١٢١٩:٠١:٠٧١٩:١٧:٤٨٠٠:١١:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٣٩:١٩١٢:٤٩:٥٠١٨:٥٩:٥٦١٩:١٦:٣٧٠٠:١١:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٣٩:٤٧١٢:٤٩:٢٩١٨:٥٨:٤٥١٩:١٥:٢٥٠٠:١٠:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤٠:١٥١٢:٤٩:٠٧١٨:٥٧:٣٤١٩:١٤:١٣٠٠:١٠:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٠:٤٣١٢:٤٨:٤٦١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٠٢٠٠:١٠:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤١:١١١٢:٤٨:٢٤١٨:٥٥:١١١٩:١١:٥٠٠٠:٠٩:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٤١:٤٠١٢:٤٨:٠٣١٨:٥٤:٠٠١٩:١٠:٣٨٠٠:٠٩:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٢:٠٨١٢:٤٧:٤١١٨:٥٢:٤٩١٩:٠٩:٢٧٢٣:٣٩:١٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٢:٣٧١١:٤٧:٢٠١٧:٥١:٣٨١٨:٠٨:١٦٢٣:٠٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شاه سلیمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه سلیمان روستای امامزاده شاه سلیمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه سلیمان روستای امامزاده شاه سلیمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه سلیمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه سلیمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه سلیمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه سلیمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه سلیمان

روستای امامزاده شاه سلیمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه سلیمان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه سلیمان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده شاه سلیمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه سلیمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده شاه سلیمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده شاه سلیمان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده شاه سلیمان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه سلیمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده شاه سلیمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده شاه سلیمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده شاه سلیمان
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده شاه سلیمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه سلیمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو