جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه دختر


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥١:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٣٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای امامزاده شاه دختر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده شاه دختر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده شاه دختر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دكترماكارنكو
قدرت تسلط بر احساسات، تصورات و آرزوهای خویش از بزرگترین قدرتهایی است كه هر فرد باید در خود به وجود بیاورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه دختر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه دختر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده شاه دختر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه دختر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه دختر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٩:٢٧١٢:٥٣:١٦١٩:١٧:٣٠١٩:٣٤:٢٨٠٠:١٣:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٣:٠٢١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٠٣٠٠:١٢:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٢:٤٨١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٣٧٠٠:١٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٢:٣٤١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:١١٠٠:١٢:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٢:٢٠١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٦٠٠:١١:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٢١٠٠:١١:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥١:٥٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٥٥٠٠:١١:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥١:٤٢١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:٣١٠٠:١١:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢١:٣٢١٢:٥١:٣١١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٠:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥١:١٩١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٤١٠٠:١٠:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٩:٤٠١٢:٥١:٠٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:١٧٠٠:١٠:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٥٢٠٠:٠٩:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٧:٥١١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٢٨٠٠:٠٩:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٦:٥٨١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٤٠٠:٠٩:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:٠٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٩:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:١٥١٢:٥٠:٢١١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٨:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٠:١٣١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٨:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٣٠٠٠:٠٨:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:٤٦١٢:٤٩:٥٩١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٨:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١١:٥٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٧:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١١:١٢١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٠:٢٧١٢:٤٩:٤١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٩:٤٢١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٧:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٨:١٧١٢:٤٩:٣٠١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٧:٣٦١٢:٤٩:٢٧١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٦:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٩:٢٣١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٦:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٥:٣٩١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:١٩٠٠:٠٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه دختر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه دختر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه دختر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه دختر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده شاه دختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه دختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه دختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه دختر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه دختر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه دختر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه دختر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٠٥:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٥:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٥:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٩:٥٣١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٥:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٥:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٠:٠٦١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٥:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥٠:١٣١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٥:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٠:٢١١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٠١٠٠:٠٥:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٥:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٠٥:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٠٦:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٦:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٧:١٦١٢:٥١:٠٤١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٦:١٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥١:١٤١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٦:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥١:٢٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٦:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥١:٣٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠٦:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥١:٤٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٦:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥١:٥٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٦:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٦:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٧:٠٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٧:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٧:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٧:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٧:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٣:٢١١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٧:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٨:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٨:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٧:١١١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٨:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٤:١٣١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٨:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٤:٢٦١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٨:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٤:٤٠١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٦٠٠:٠٩:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده شاه دختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه دختر روستای امامزاده شاه دختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده شاه دختر روستای امامزاده شاه دختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه دختر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه دختر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه دختر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه دختر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه دختر

روستای امامزاده شاه دختر بر روی نقشه

روستای امامزاده شاه دختر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه دختر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده شاه دختر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امامزاده شاه دختر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده شاه دختر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده شاه دختر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده شاه دختر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده شاه دختر
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شاه دختر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده شاه دختر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده شاه دختر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده شاه دختر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده شاه دختر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو