جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه دختر


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای امامزاده شاه دختر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امامزاده شاه دختر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه دختر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جرج برنارد شاو
انسان ها به نسبت ظرفیتی كه برای كسب تجربه دارند عاقل اند نه به نسبت تجاربی كه اندوخته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه دختر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه دختر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه دختر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه دختر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه دختر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٠٢٠٠:٠٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٩:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:١٤٠٠:٠٩:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٩:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٨:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:١٣١٢:٥٠:١٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٨:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٢:٣٦١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٧٠٠:٠٨:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١١:٤٨١٢:٤٩:٥٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١١:٠٢١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٧:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٠:١٧١٢:٤٩:٤١١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٧:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٧:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٨:٥٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٧:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٩:٣٠١٩:٣١:١٣١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٧:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٧:٢٧١٢:٤٩:٢٧١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٦:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٩:٢٤١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٦:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٩:٢٣١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٥١٠٠:٠٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٦:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٩:٢١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٥٠٠:٠٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٩:٢١١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٦:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٣:٤٦١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٦:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٩:٢٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٦:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٢:١١١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٥:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠١:١٥١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٠٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٥:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه دختر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه دختر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه دختر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه دختر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده شاه دختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه دختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه دختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه دختر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه دختر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شاه دختر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه دختر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه دختر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:٥٦١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٩:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٥:٠٩١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٩:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٥:٢٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٩:٥٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٢٠٠:١٠:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:١٩٠٠:١٠:٢٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٥٠٠:١٠:٣٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٦:١٢١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٠٠٠:١٠:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٦:٢٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٤٠٠:١١:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٦٠٠:١١:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٣٧٠٠:١١:٣٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠١:٠١١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٣٧٠٠:١١:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٧:١٢١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٥٠٠:١٢:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٧:٢٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣١٠٠:١٢:١٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٢٧٠٠:١٢:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٢١٠٠:١٢:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٣:٠٣١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٣٠٠:١٣:٠١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٤٠٠:١٣:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٨:١٢١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٣:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٨:٢١١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٣:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٣:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٨:٣٧١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:١٤٠٠:١٤:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٨:٤٥١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٤:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٨:٥١١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٤:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٤:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٤:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٩:١٤١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٥:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٩:١٨١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٥:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٩:٢٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٥:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شاه دختر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه دختر روستای امامزاده شاه دختر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه دختر روستای امامزاده شاه دختر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه دختر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای امامزاده شاه دختر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه دختر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه دختر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه دختر

روستای امامزاده شاه دختر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه دختر
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امامزاده شاه دختر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای امامزاده شاه دختر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه دختر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده شاه دختر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه دختر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شاه دختر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده شاه دختر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده شاه دختر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا امامزاده شاه دختر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده شاه دختر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده شاه دختر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه دختر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو