جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه احمد


اذان صبح: ٠٥:٤١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٥

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه احمد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه احمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه احمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

امام جعفر صادق (ع)
چون برادر مؤمن تو به خانه‌ی تو بیاید مپرس كه امروز چیزی خورده‌ای ولیكن هر چه حاضر داری به نزد او بیاور كه جواد و جوانمرد آن است كه هر چه دارد حاضر سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه احمد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه احمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه احمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه احمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه احمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٥:٤٩١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٤٤٠٠:٣١:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٥:٣٩١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣١:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٥:٣١١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:١٧٠٠:٣١:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٢:٤١١٣:١٥:٢٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٣٠:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣١:٤١١٣:١٥:١٥١٩:٥٩:١٧٢٠:١٧:٥١٠٠:٣٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٥:٠٨٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٣٨٠٠:٣٠:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٥:٠١٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٤٠٠:٣٠:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٤:٥٥٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٩:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٩:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٩:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٩:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٥:١٢١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٨:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٤:٢١١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٣:٣١١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٤:٢٧٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٨:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢١:٥٥١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٨:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢١:٠٩١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٧:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٩:٤١١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٩:٠٠١٣:١٤:٢٥٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٧:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٨:١٩١٣:١٤:٢٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١٣٠٠:٢٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٧:٤٠١٣:١٤:٢٨٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٠٢١٣:١٤:٣٠٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٧:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٦:٢٦١٣:١٤:٣٣٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٧:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:٥١١٣:١٤:٣٧٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٥:١٧١٣:١٤:٤١٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٤:٤٥١٣:١٤:٤٥٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٧:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٤:١٥١٣:١٤:٥٠٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٦:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٣:٤٦١٣:١٤:٥٦٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه احمد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه احمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای امامزاده شاه احمد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده شاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده شاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه احمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه احمد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٦:٢٥١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٢:٤٣٠٠:٣٨:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٧:٠٤١٣:٢٠:٣١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٣٠٠٠:٣٧:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٧:٤٤١٣:٢٠:١٥١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٣٧:٤٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٨:٢٤١٣:١٩:٥٨١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٣٧:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٩:٠٣١٣:١٩:٤١١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٣٧:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٩:٤٣١٣:١٩:٢٤١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٣٧:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٠:٢٢١٣:١٩:٠٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:١٢٠٠:٣٧:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥١:٠١١٣:١٨:٤٨١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٣٦:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥١:٤٠١٣:١٨:٢٩١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٣٦:٣٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٢:١٩١٣:١٨:١١١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٦:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٢:٥٨١٣:١٧:٥٢١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٣٦:٠٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٣:٣٧١٣:١٧:٣٢١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤١٠٠:٣٥:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٤:١٦١٣:١٧:١٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢١٠٠:٣٥:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٤:٥٤١٣:١٦:٥٣١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٠٢٠٠:٣٥:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٥:٣٣١٣:١٦:٣٣١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤١٠٠:٣٥:١١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٦:١١١٣:١٦:١٢١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٢١٠٠:٣٤:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٦:٥٦:٥٠١٣:١٥:٥٢١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٠٠٠٠:٣٤:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٥:٣١١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٣٩٠٠:٣٤:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٦:٥٨:٠٦١٣:١٥:١٠١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:١٨٠٠:٣٤:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٦:٥٨:٤٥١٣:١٤:٤٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٦٠٠:٣٣:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٦:٥٩:٢٣١٣:١٤:٢٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣٤٠٠:٣٣:٣٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٠:٠١١٣:١٤:٠٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:١٣٠٠:٣٣:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٠:٣٩١٣:١٣:٤٥١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٥١٠٠:٣٢:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠١:١٧١٣:١٣:٢٣١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٢٩٠٠:٣٢:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠١:٥٦١٣:١٣:٠٢١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٠٧٠٠:٣٢:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٢:٣٤١٣:١٢:٤٠١٩:٢٢:١٦١٩:٣٩:٤٥٠٠:٣٢:٠٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٣:١٣١٣:١٢:١٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٢٣٠٠:٣١:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٣:٥١١٣:١١:٥٧١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٠١٠٠:٣١:٢٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٤:٣٠١٣:١١:٣٦١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٣٩٠٠:٣١:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٥:٠٩١٣:١١:١٥١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:١٧٠٠:٠٠:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٥:٤٧١٢:١٠:٥٣١٨:١٥:٢٩١٨:٣٢:٥٥٢٣:٣٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه احمد روستای امامزاده شاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه احمد روستای امامزاده شاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه احمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه احمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه احمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه احمد

روستای امامزاده شاه احمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه احمد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده شاه احمد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای امامزاده شاه احمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه احمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده شاه احمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده شاه احمد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده شاه احمد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه احمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده شاه احمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده شاه احمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده شاه احمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده شاه احمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه احمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو