جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح

بیرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده شاه ابوالفتح


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٩
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٩:١١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای امامزاده شاه ابوالفتح)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده شاه ابوالفتح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه ابوالفتح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

ویكتور هوگو
انسان اندیشمند، بیشتر، انسانی بردبار است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده شاه ابوالفتح

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه ابوالفتح ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه ابوالفتح (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده شاه ابوالفتح ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه ابوالفتح ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٢٧٠٠:١٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٢:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٣:٢٨١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٢:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٣:١٩١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٥:١٤٠٠:١٢:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٨:١٩١٢:٥٣:١١١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٥:٥٠٠٠:١١:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٢٦٠٠:١١:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١١٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٠٢٠٠:١١:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٥٣١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٣٨٠٠:١١:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:١٥٠٠:١٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:١١٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٢:٣٧١٩:٣١:١٧١٩:٤٨:٥١٠٠:١٠:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٢:٣٢١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٠:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٠:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:٠٩١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤١٠٠:١٠:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١١:٢٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:١٧٠٠:١٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٢:١٨١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٩:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٢:١٥١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٩:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٩:٣٠١٢:٥٢:١٤١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٩:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٩:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٢:١٢١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٩:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٢:١٢١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٩:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٢:١٣١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٢:١٤١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:١١٠٠:٠٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٢:١٦١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٤٧٠٠:٠٩:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٢:١٨١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٢٣٠٠:٠٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٢:٢١١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٥٩٠٠:٠٨:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٥٠٠:٠٨:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١١٠٠:٠٨:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٢:٣٣١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٤٦٠٠:٠٨:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه ابوالفتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه ابوالفتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده شاه ابوالفتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده شاه ابوالفتح

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه ابوالفتح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده شاه ابوالفتح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه ابوالفتح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده شاه ابوالفتح

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده شاه ابوالفتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه ابوالفتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده شاه ابوالفتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده شاه ابوالفتح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه ابوالفتح

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده شاه ابوالفتح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده شاه ابوالفتح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه ابوالفتح

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٢:٢١١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:١١٠٠:١٩:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٩:١٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٩:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٩:٢٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٩:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٩:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٧:٣١١٣:٠٢:٢١١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٩:٤٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٢:١٩١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٩:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٢:١٧١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٩:٥٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٢:١٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٩:٥٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٢:١٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٩:٥٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٢٢٠٠:٢٠:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٠:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢١:١٦١٣:٠١:٥٥١٩:٤٢:١٣١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٠:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢١:٤٧١٣:٠١:٤٨١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٠:٠٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٢:١٩١٣:٠١:٤٢١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:١٧٠٠:٢٠:٠٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠١:٣٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٠:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠١:٢٦١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٦:٣٩٠٠:٢٠:٠٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠١:١٧١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٩:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠١:٠٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٩:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٠٣٠٠:١٩:٥٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٩:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:١٥٠٠:١٩:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:١٩٠٠:١٩:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٠:١٣١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٢٣٠٠:١٩:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٠:٠١١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٩:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٩:٤٨١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٩:١٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٨:٢٦١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٩:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٩:٢٠١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٢٩٠٠:١٩:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٩:٠٥١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٢٩٠٠:١٨:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٨:٥٠١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده شاه ابوالفتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه ابوالفتح روستای امامزاده شاه ابوالفتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده شاه ابوالفتح روستای امامزاده شاه ابوالفتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده شاه ابوالفتح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده شاه ابوالفتح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده شاه ابوالفتح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده شاه ابوالفتح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده شاه ابوالفتح

روستای امامزاده شاه ابوالفتح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده شاه ابوالفتح
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امامزاده شاه ابوالفتح + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده شاه ابوالفتح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده شاه ابوالفتح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده شاه ابوالفتح دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده شاه ابوالفتح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده شاه ابوالفتح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شاه ابوالفتح دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده شاه ابوالفتح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده شاه ابوالفتح
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده شاه ابوالفتح دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده شاه ابوالفتح

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده شاه ابوالفتح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو