جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

ماربین سفلی | خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده سیدمحمد


اذان صبح: ٠٥:١٤:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٥٣
اذان ظهر: ١٢:١٦:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٥٠
اذان مغرب: ١٨:١٦:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٠٤

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨
٠٣ رجب ١٤٤١ قمری
٢٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ اسفند ٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام(254هـ ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده سیدمحمد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سیدمحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سیدمحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سیدمحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠١:٥٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠١:٢٥١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٣٤١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٧:٣٤١٣:٠١:٠٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٥:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٥:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٥:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٢:٥١١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٧٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٤:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٠:١٥١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:١٥١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٠:١٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٣٠٠:١٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٠:١١١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٩٠٠:١٤:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٠:١٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:١٧٠٠:١٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٠:١٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٠:١٣١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٣:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٠:١٥١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٧٠٠:١٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٠١٠٠:١٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠١:١٣١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٠:٣١٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٢:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:١١١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سیدمحمد

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سیدمحمد

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سیدمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سیدمحمد

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٧:١٠١٢:١٦:٥٧١٧:٥٧:١٢١٨:١٤:٥٢٢٣:٣٦:٢١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٦:٠٢١٢:١٦:٤٨١٧:٥٨:٠١١٨:١٥:٤٠٢٣:٣٦:١٣
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٤:٥٣١٢:١٦:٣٨١٧:٥٨:٥٠١٨:١٦:٢٨٢٣:٣٦:٠٤
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٣:٤٤١٢:١٦:٢٧١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:١٥٢٣:٣٥:٥٥
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٢:٣٤١٢:١٦:١٦١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:٠٢٢٣:٣٥:٤٤
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١١:٠٢٠٦:٣١:٢٣١٢:١٦:٠٥١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٤٩٢٣:٣٥:٣٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٠:١١١٢:١٥:٥٢١٨:٠٢:٠٣١٨:١٩:٣٦٢٣:٣٥:٢٢
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٨:٥٩١٢:١٥:٤٠١٨:٠٢:٥٠١٨:٢٠:٢٢٢٣:٣٥:١٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٧:٤٦١٢:١٥:٢٧١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٠٨٢٣:٣٤:٥٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٦:٣٢١٢:١٥:١٣١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٥٤٢٣:٣٤:٤٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:١٨١٢:١٤:٥٩١٨:٠٥:١٠١٨:٢٢:٤٠٢٣:٣٤:٢٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٤:٠٤١٢:١٤:٤٥١٨:٠٥:٥٦١٨:٢٣:٢٥٢٣:٣٤:١٥
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٢:٤٩١٢:١٤:٣٠١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:١٠٢٣:٣٤:٠٠
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:٣٣١٢:١٤:١٥١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٤:٥٥٢٣:٣٣:٤٤
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٠:١٧١٢:١٣:٥٩١٨:٠٨:١٢١٨:٢٥:٤٠٢٣:٣٣:٢٨
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٩:٠١١٢:١٣:٤٤١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٦:٢٤٢٣:٣٣:١١
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٤٤١٢:١٣:٢٨١٨:٠٩:٤١١٨:٢٧:٠٨٢٣:٣٢:٥٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٦:٢٧١٢:١٣:١١١٨:١٠:٢٦١٨:٢٧:٥٣٢٣:٣٢:٣٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٥:١٠١٢:١٢:٥٥١٨:١١:١٠١٨:٢٨:٣٧٢٣:٣٢:١٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٣:٥٢١٢:١٢:٣٨١٨:١١:٥٤١٨:٢٩:٢١٢٣:٣٢:٠٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٢:٣٤١٢:١٢:٢١١٨:١٢:٣٨١٨:٣٠:٠٤٢٣:٣١:٤٢
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:١٦١٢:١٢:٠٣١٨:١٣:٢٢١٨:٣٠:٤٨٢٣:٣١:٢٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٥٨١٢:١١:٤٦١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:٣٢٢٣:٣١:٠٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:٣٩١٢:١١:٢٩١٨:١٤:٤٩١٨:٣٢:١٦٢٣:٣٠:٤٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٧:٢١١٢:١١:١١١٨:١٥:٣٢١٨:٣٢:٥٩٠٠:٠٠:٢٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٥:١٦٠٧:٠٦:٠٢١٣:١٠:٥٣١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٤٣٠٠:٣٠:٠٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٤:٤٣١٣:١٠:٣٥١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:٢٦٠٠:٢٩:٤٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٣:٢٥١٣:١٠:١٧١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٠٩٠٠:٢٩:٢٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٢:٠٦١٣:٠٩:٥٩١٩:١٨:٢٤١٩:٣٥:٥٣٠٠:٢٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده سیدمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سیدمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٢:٣٧١٢:١٧:٣٥١٧:٥٢:٥٩١٨:١٠:٤٧٢٣:٣٦:٥١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤١:٣٣١٢:١٧:٢٩١٧:٥٣:٥١١٨:١١:٣٧٢٣:٣٦:٤٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٠:٢٩١٢:١٧:٢٢١٧:٥٤:٤١١٨:١٢:٢٦٢٣:٣٦:٤١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٩:٢٤١٢:١٧:١٤١٧:٥٥:٣٢١٨:١٣:١٥٢٣:٣٦:٣٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٨:١٧١٢:١٧:٠٦١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٠٤٢٣:٣٦:٢٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٣٧:١٠١٢:١٦:٥٧١٧:٥٧:١٢١٨:١٤:٥٢٢٣:٣٦:٢١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٦:٠٢١٢:١٦:٤٨١٧:٥٨:٠١١٨:١٥:٤٠٢٣:٣٦:١٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٤:٥٣١٢:١٦:٣٨١٧:٥٨:٥٠١٨:١٦:٢٨٢٣:٣٦:٠٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٣:٤٤١٢:١٦:٢٧١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:١٥٢٣:٣٥:٥٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٢:٣٤١٢:١٦:١٦١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:٠٢٢٣:٣٥:٤٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣١:٢٣١٢:١٦:٠٥١٨:٠١:١٥١٨:١٨:٤٩٢٣:٣٥:٣٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٠:١١١٢:١٥:٥٢١٨:٠٢:٠٣١٨:١٩:٣٦٢٣:٣٥:٢٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٨:٥٩١٢:١٥:٤٠١٨:٠٢:٥٠١٨:٢٠:٢٢٢٣:٣٥:١٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٧:٤٦١٢:١٥:٢٧١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٠٨٢٣:٣٤:٥٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٦:٣٢١٢:١٥:١٣١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٥٤٢٣:٣٤:٤٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٥:١٨١٢:١٤:٥٩١٨:٠٥:١٠١٨:٢٢:٤٠٢٣:٣٤:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٤:٠٤١٢:١٤:٤٥١٨:٠٥:٥٦١٨:٢٣:٢٥٢٣:٣٤:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٢:٤٩١٢:١٤:٣٠١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:١٠٢٣:٣٤:٠٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢١:٣٣١٢:١٤:١٥١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٤:٥٥٢٣:٣٣:٤٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٠:١٧١٢:١٣:٥٩١٨:٠٨:١٢١٨:٢٥:٤٠٢٣:٣٣:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٩:٠١١٢:١٣:٤٤١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٦:٢٤٢٣:٣٣:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٤٤١٢:١٣:٢٨١٨:٠٩:٤١١٨:٢٧:٠٨٢٣:٣٢:٥٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٦:٢٧١٢:١٣:١١١٨:١٠:٢٦١٨:٢٧:٥٣٢٣:٣٢:٣٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٥:١٠١٢:١٢:٥٥١٨:١١:١٠١٨:٢٨:٣٧٢٣:٣٢:١٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٣:٥٢١٢:١٢:٣٨١٨:١١:٥٤١٨:٢٩:٢١٢٣:٣٢:٠٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٢:٣٤١٢:١٢:٢١١٨:١٢:٣٨١٨:٣٠:٠٤٢٣:٣١:٤٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١١:١٦١٢:١٢:٠٣١٨:١٣:٢٢١٨:٣٠:٤٨٢٣:٣١:٢٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٩:٥٨١٢:١١:٤٦١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:٣٢٢٣:٣١:٠٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:٣٩١٢:١١:٢٩١٨:١٤:٤٩١٨:٣٢:١٦٢٣:٣٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده سیدمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده سیدمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده سیدمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده سیدمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده سیدمحمد

روستای امامزاده سیدمحمد بر روی نقشه

روستای امامزاده سیدمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده سیدمحمد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده سیدمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده سیدمحمد
افق شرعی امروز فردا امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده سیدمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده سیدمحمد
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده سیدمحمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو