جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

ماربین سفلی | خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده سیدمحمد


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:١٠
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:١٨
اذان مغرب: ١٧:١٧:٤١
نیمه شب: ٢٣:١٤:٢٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
وقتی تو چیزی را می خواهی همه ی جهان دست به یكی می كند تا تو آرزویت را برآورده سازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده سیدمحمد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سیدمحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سیدمحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سیدمحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:٣٤١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠١:٢٥١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٣٤١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٧:٣٤١٣:٠١:٠٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٤:٤١١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٥:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٢:٥١١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٥:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٧٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٤:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٤:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٠:١٥١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:١٥١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٠:١٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٣٠٠:١٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٠:١١١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٩٠٠:١٤:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٠:١٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:١٧٠٠:١٣:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٠:١٠١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٠:١١١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٠:١٣١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٠:١٥١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١٧٠٠:١٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٠١٠٠:١٣:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠١:١٣١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٢:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٠:٣١٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٢:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:١١١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سیدمحمد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سیدمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سیدمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سیدمحمد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده سیدمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سیدمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:٣٧١١:٤٩:٤٧١٦:٥٩:٤٠١٧:١٨:٣١٢٣:٠٧:٤٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٣١١١:٥٠:٠٣١٦:٥٩:١٩١٧:١٨:١١٢٣:٠٧:٥٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤١:٢٥١١:٥٠:٢٠١٦:٥٨:٥٩١٧:١٧:٥٤٢٣:٠٨:١٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٢:١٩١١:٥٠:٣٨١٦:٥٨:٤١١٧:١٧:٣٨٢٣:٠٨:٢٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٣:١٢١١:٥٠:٥٦١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٢٤٢٣:٠٨:٤٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٤:٠٥١١:٥١:١٥١٦:٥٨:١١١٧:١٧:١٢٢٣:٠٨:٥٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٤:٥٨١١:٥١:٣٥١٦:٥٧:٥٩١٧:١٧:٠٢٢٣:٠٩:١٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٥:٥٠١١:٥١:٥٦١٦:٥٧:٤٩١٧:١٦:٥٣٢٣:٠٩:٣١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٤٢١١:٥٢:١٧١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٤٦٢٣:٠٩:٥٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:٣٣١١:٥٢:٣٩١٦:٥٧:٣٣١٧:١٦:٤١٢٣:١٠:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٨:٢٤١١:٥٣:٠٢١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:٣٨٢٣:١٠:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٩:١٤١١:٥٣:٢٥١٦:٥٧:٢٥١٧:١٦:٣٦٢٣:١٠:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٠:٠٣١١:٥٣:٤٩١٦:٥٧:٢٤١٧:١٦:٣٧٢٣:١١:٠٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:٥٢١١:٥٤:١٣١٦:٥٧:٢٤١٧:١٦:٣٩٢٣:١١:٣١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٤٠١١:٥٤:٣٨١٦:٥٧:٢٦١٧:١٦:٤٢٢٣:١١:٥٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٢:٢٧١١:٥٥:٠٣١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:٤٨٢٣:١٢:١٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٣:١٤١١:٥٥:٢٩١٦:٥٧:٣٦١٧:١٦:٥٥٢٣:١٢:٤٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٣:٥٩١١:٥٥:٥٥١٦:٥٧:٤٤١٧:١٧:٠٤٢٣:١٣:٠٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:٤٤١١:٥٦:٢٢١٦:٥٧:٥٣١٧:١٧:١٤٢٣:١٣:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٢٨١١:٥٦:٤٩١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:٢٧٢٣:١٣:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٦:١٠١١:٥٧:١٧١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:٤١٢٣:١٤:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٦:٥٢١١:٥٧:٤٥١٦:٥٨:٣٣١٧:١٧:٥٦٢٣:١٤:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٧:٣٣١١:٥٨:١٣١٦:٥٨:٤٩١٧:١٨:١٤٢٣:١٥:١٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٨:١٢١١:٥٨:٤٢١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:٣٣٢٣:١٥:٤٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٨:٥١١١:٥٩:١١١٦:٥٩:٢٧١٧:١٨:٥٣٢٣:١٦:٠٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:٢٨١١:٥٩:٤٠١٦:٥٩:٤٩١٧:١٩:١٦٢٣:١٦:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٧:٠٠:٠٤١٢:٠٠:٠٩١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٣٩٢٣:١٧:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٧:٠٠:٣٩١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٠:٣٧١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٧:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠١:١٢١٢:٠١:٠٩١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٣١٢٣:١٨:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:٤٤١٢:٠١:٣٨١٧:٠١:٣٢١٧:٢١:٠٠٢٣:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده سیدمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده سیدمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده سیدمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده سیدمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده سیدمحمد

روستای امامزاده سیدمحمد بر روی نقشه

روستای امامزاده سیدمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده سیدمحمد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده سیدمحمد
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده سیدمحمد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده سیدمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده سیدمحمد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده سیدمحمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو