جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

زازران | فلاورجان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده سیدمحمد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:١٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٤٧

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد (شهرستان فلاورجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده سیدمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
به جای تردید و دودلی و یا تلاش برای كشف اسرار نظام هستی، آن را باور كنید و از خشنودی و خرسندی‌ای كه میوه و ثمره‌ی این باور است، بهره‌مند شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده سیدمحمد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سیدمحمد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده سیدمحمد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سیدمحمد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سیدمحمد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٨٠٠:٢١:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٤٥١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٥٢٠٠:٢١:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠٣:٥١١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٣٧٠٠:٢١:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣١:١٣١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٣:١١١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٥٢٠٠:٢٠:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٩:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٩:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٢:١٢١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٨:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٢:٠١١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٨:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:٥١١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٧:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢١:١٨١٣:٠١:٤٢١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٧:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:١٦١٣:٠١:٣٣١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٧:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١٩:١٦١٣:٠١:٢٥١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٧:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٨:١٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٦:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٧:١٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٦:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:١٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٦:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٦:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٥:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٤٠٦:١١:٤٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٥:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٤٠٠:١٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٠١٠٠:١٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٧٠٠:١٤:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سیدمحمد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سیدمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سیدمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سیدمحمد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده سیدمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سیدمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای امامزاده سیدمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سیدمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سیدمحمد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امامزاده سیدمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سیدمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سیدمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٦:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٦:١٠٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٦:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٦:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٦:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٨:٠٤١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٧:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٧:٠١٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٤٢٠٠:١٧:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٧:١٤٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٧:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٧:٢٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٧:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٨:١٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٤٦٠٠:١٨:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٨:٠١٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٤٣٠٠:١٨:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٨:١٣٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٣٨٠٠:١٩:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١٩:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٩:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:١٤٠٠:١٩:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٠:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٠:١٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٩:١٣٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٠:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢١:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢١:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢١:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢١:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٧:٢٤١٣:١٠:٠٥٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٢:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٨:٠٠١٣:١٠:١١٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٢:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٠:١٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:١١٠٠:٢٢:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٩:١٣١٣:١٠:٢١٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٢:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٩:٥١١٣:١٠:٢٥٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٣:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٢٨٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٣:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١١:٠٧١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سیدمحمد روستای امامزاده سیدمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده سیدمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده سیدمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده سیدمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده سیدمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده سیدمحمد

روستای امامزاده سیدمحمد بر روی نقشه

روستای امامزاده سیدمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده سیدمحمد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امامزاده سیدمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امامزاده سیدمحمد
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده سیدمحمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده سیدمحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده سیدمحمد
افق شرعی امروز فردا امامزاده سیدمحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده سیدمحمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده سیدمحمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سیدمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو