جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله

پترگان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده سعیداله


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣٤
اذان ظهر: ١١:٢٣:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٤١:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٤٠:١٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای امامزاده سعیداله)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده سعیداله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده سعیداله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا مردم چیزی بهتر از خوش خلقی دریافت نكرد‌ه‌اند (زیرا آسایش و رحمت الهی را به همراه دارد و میان انسان‌ها محبوب می‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده سعیداله

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سعیداله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده سعیداله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سعیداله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سعیداله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٧:٣٧١٢:٢٦:٥٩١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:٢٣٢٣:٤٢:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٦:٤٩١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٦:١١٢٣:٤٢:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٦:٣٩١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٧:٠٠٢٣:٤١:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٦:٣٠١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:٤٨٢٣:٤١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٣:١٧١٢:٢٦:٢١١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٣٧٢٣:٤١:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٢:١٤١٢:٢٦:١٣١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤١:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٠٠٥:٤١:١٢١٢:٢٦:٠٥١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:١٤٢٣:٤٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:١١٠٥:٤٠:١٢١٢:٢٥:٥٨١٩:١٢:١٤١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٥:٥١١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٥٢٢٣:٤٠:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٨:١٤١٢:٢٥:٤٥١٩:١٣:٤٦١٩:٣٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٧:١٦١٢:٢٥:٣٩١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٢٩٢٣:٣٩:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٦:٢٠١٢:٢٥:٣٤١٩:١٥:١٨١٩:٣٤:١٧٢٣:٣٩:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٥:٢٥١٢:٢٥:٣٠١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠٦٢٣:٣٩:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٤:٣١١٢:٢٥:٢٦١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٥٤٢٣:٣٩:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٣:٣٨١٢:٢٥:٢٢١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٤٣٢٣:٣٨:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٢:٤٧١٢:٢٥:١٩١٩:١٨:٢٠١٩:٣٧:٣١٢٣:٣٨:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٥:١٧١٩:١٩:٠٥١٩:٣٨:١٩٢٣:٣٨:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣١:٠٨١٢:٢٥:١٦١٩:١٩:٥٠١٩:٣٩:٠٧٢٣:٣٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٣٠:٢٠١٢:٢٥:١٤١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٥٥٢٣:٣٨:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٥:١٤١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٤٢٢٣:٣٨:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٢٨:٤٩١٢:٢٥:١٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٣٠٢٣:٣٧:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٢٨:٠٥١٢:٢٥:١٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:١٧٢٣:٣٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٥:١٦١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:٠٤٢٣:٣٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٤٠٠٥:٢٦:٤٣١٢:٢٥:١٨١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٥٠٢٣:٣٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٢٦:٠٤١٢:٢٥:٢٠١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٣٧٢٣:٣٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٥:٢٦١٢:٢٥:٢٣١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:٢٢٢٣:٣٧:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:٥١٠٥:٢٤:٥٠١٢:٢٥:٢٧١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٦:٠٨٢٣:٣٧:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٢٤:١٥١٢:٢٥:٣١١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥٣٢٣:٣٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢٣:٤٢١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٣٧٢٣:٣٧:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٦:١٧٠٥:٢٣:١٠١٢:٢٥:٤٠١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٢١٢٣:٣٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سعیداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سعیداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سعیداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سعیداله

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سعیداله

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده سعیداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سعیداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سعیداله

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٢:٠٥١١:١٦:٣٩١٦:٢١:٠٠١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٣:٥٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٢:٥٨١١:١٧:٠٠١٦:٢٠:٤٨١٦:٤٠:٠٧٢٢:٣٤:٠٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٣:٥١١١:١٧:٢١١٦:٢٠:٣٨١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣٤:٢٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٤:٤٤١١:١٧:٤٣١٦:٢٠:٣٠١٦:٣٩:٥٣٢٢:٣٤:٤٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٣٥١١:١٨:٠٦١٦:٢٠:٢٤١٦:٣٩:٤٨٢٢:٣٥:٠٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٦:٢٧١١:١٨:٢٩١٦:٢٠:٢٠١٦:٣٩:٤٦٢٢:٣٥:٢٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٧:١٧١١:١٨:٥٣١٦:٢٠:١٨١٦:٣٩:٤٥٢٢:٣٥:٤٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥١:١٢٠٦:١٨:٠٧١١:١٩:١٧١٦:٢٠:١٧١٦:٣٩:٤٦٢٢:٣٦:٠٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٨:٥٦١١:١٩:٤٢١٦:٢٠:١٨١٦:٣٩:٤٩٢٢:٣٦:٢٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٤٤١١:٢٠:٠٧١٦:٢٠:٢٢١٦:٣٩:٥٤٢٢:٣٦:٥٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:٣١١١:٢٠:٣٣١٦:٢٠:٢٧١٦:٤٠:٠٠٢٢:٣٧:١٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢١:١٨١١:٢١:٠٠١٦:٢٠:٣٤١٦:٤٠:٠٨٢٢:٣٧:٣٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٠٣١١:٢١:٢٦١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:١٨٢٢:٣٨:٠٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٢:٤٧١١:٢١:٥٤١٦:٢٠:٥٣١٦:٤٠:٣٠٢٢:٣٨:٢٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٣:٣١١١:٢٢:٢١١٦:٢١:٠٥١٦:٤٠:٤٣٢٢:٣٨:٥٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٤:١٣١١:٢٢:٤٩١٦:٢١:٢٠١٦:٤٠:٥٨٢٢:٣٩:٢١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:٥٤١١:٢٣:١٧١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:١٥٢٢:٣٩:٤٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:٣٤١١:٢٣:٤٦١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٠:١٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:١٣١١:٢٤:١٥١٦:٢٢:١٣١٦:٤١:٥٤٢٢:٤٠:٤٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٦:٥٠١١:٢٤:٤٤١٦:٢٢:٣٤١٦:٤٢:١٦٢٢:٤١:١٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:٢٧١١:٢٥:١٣١٦:٢٢:٥٨١٦:٤٢:٣٩٢٢:٤١:٣٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٨:٠٢١١:٢٥:٤٣١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٣:٠٤٢٢:٤٢:٠٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:٣٥١١:٢٦:١٣١٦:٢٣:٤٩١٦:٤٣:٣١٢٢:٤٢:٣٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٠٧١١:٢٦:٤٢١٦:٢٤:١٧١٦:٤٣:٥٩٢٢:٤٣:٠٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:٣٨١١:٢٧:١٢١٦:٢٤:٤٧١٦:٤٤:٢٩٢٢:٤٣:٣٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٠:٠٧١١:٢٧:٤٢١٦:٢٥:١٨١٦:٤٥:٠٠٢٢:٤٤:٠٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٠:٣٥١١:٢٨:١٢١٦:٢٥:٥١١٦:٤٥:٣٣٢٢:٤٤:٣٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣١:٠١١١:٢٨:٤٢١٦:٢٦:٢٥١٦:٤٦:٠٧٢٢:٤٥:٠٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣١:٢٦١١:٢٩:١٢١٦:٢٧:٠١١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٥:٣٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٤٩١١:٢٩:٤٢١٦:٢٧:٣٨١٦:٤٧:١٩٢٢:٤٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده سعیداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سعیداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سعیداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده سعیداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سعیداله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده سعیداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سعیداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سعیداله

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:٣٦١١:١٤:٥١١٦:٢٢:٤٩١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٢:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٧:٣٢١١:١٥:٠٧١٦:٢٢:٢٦١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٢:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٨:٢٧١١:١٥:٢٤١٦:٢٢:٠٥١٦:٤١:١٤٢٢:٣٢:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٩:٢٢١١:١٥:٤٢١٦:٢١:٤٦١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٣:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٠:١٧١١:١٦:٠٠١٦:٢١:٢٩١٦:٤٠:٤٢٢٢:٣٣:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١١:١١١١:١٦:١٩١٦:٢١:١٤١٦:٤٠:٢٨٢٢:٣٣:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٢:٠٥١١:١٦:٣٩١٦:٢١:٠٠١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٣:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٢:٥٨١١:١٧:٠٠١٦:٢٠:٤٨١٦:٤٠:٠٧٢٢:٣٤:٠٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٣:٥١١١:١٧:٢١١٦:٢٠:٣٨١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣٤:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٤:٤٤١١:١٧:٤٣١٦:٢٠:٣٠١٦:٣٩:٥٣٢٢:٣٤:٤٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٣٥١١:١٨:٠٦١٦:٢٠:٢٤١٦:٣٩:٤٨٢٢:٣٥:٠٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٦:٢٧١١:١٨:٢٩١٦:٢٠:٢٠١٦:٣٩:٤٦٢٢:٣٥:٢٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٧:١٧١١:١٨:٥٣١٦:٢٠:١٨١٦:٣٩:٤٥٢٢:٣٥:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٨:٠٧١١:١٩:١٧١٦:٢٠:١٧١٦:٣٩:٤٦٢٢:٣٦:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٨:٥٦١١:١٩:٤٢١٦:٢٠:١٨١٦:٣٩:٤٩٢٢:٣٦:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٤٤١١:٢٠:٠٧١٦:٢٠:٢٢١٦:٣٩:٥٤٢٢:٣٦:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:٣١١١:٢٠:٣٣١٦:٢٠:٢٧١٦:٤٠:٠٠٢٢:٣٧:١٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢١:١٨١١:٢١:٠٠١٦:٢٠:٣٤١٦:٤٠:٠٨٢٢:٣٧:٣٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٠٣١١:٢١:٢٦١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:١٨٢٢:٣٨:٠٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٢:٤٧١١:٢١:٥٤١٦:٢٠:٥٣١٦:٤٠:٣٠٢٢:٣٨:٢٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٣:٣١١١:٢٢:٢١١٦:٢١:٠٥١٦:٤٠:٤٣٢٢:٣٨:٥٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٤:١٣١١:٢٢:٤٩١٦:٢١:٢٠١٦:٤٠:٥٨٢٢:٣٩:٢١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:٥٤١١:٢٣:١٧١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:١٥٢٢:٣٩:٤٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:٣٤١١:٢٣:٤٦١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٠:١٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:١٣١١:٢٤:١٥١٦:٢٢:١٣١٦:٤١:٥٤٢٢:٤٠:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٦:٥٠١١:٢٤:٤٤١٦:٢٢:٣٤١٦:٤٢:١٦٢٢:٤١:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٧:٢٧١١:٢٥:١٣١٦:٢٢:٥٨١٦:٤٢:٣٩٢٢:٤١:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٨:٠٢١١:٢٥:٤٣١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٣:٠٤٢٢:٤٢:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:٣٥١١:٢٦:١٣١٦:٢٣:٤٩١٦:٤٣:٣١٢٢:٤٢:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٠٧١١:٢٦:٤٢١٦:٢٤:١٧١٦:٤٣:٥٩٢٢:٤٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده سعیداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سعیداله روستای امامزاده سعیداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده سعیداله روستای امامزاده سعیداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده سعیداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده سعیداله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده سعیداله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده سعیداله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده سعیداله

روستای امامزاده سعیداله بر روی نقشه

روستای امامزاده سعیداله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده سعیداله
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده سعیداله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده سعیداله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده سعیداله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده سعیداله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده سعیداله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده سعیداله
افق شرعی امروز فردا امامزاده سعیداله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده سعیداله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو