جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله

پترگان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده سعیداله

اذان صبح: ٠٣:٤٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:١٥

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای امامزاده سعیداله)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امامزاده سعیداله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده سعیداله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

افلاطون
در یك شهر به‌سامان، دادگری، بی‌شك وجود خواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده سعیداله

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سعیداله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده سعیداله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده سعیداله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سعیداله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥٩:٤٥١٢:٢٩:٠٩١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:١٤٢٣:٤٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٨:٣٠١٢:٢٨:٥٥١٨:٥٩:٥٢١٩:١٨:٠١٢٣:٤٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٧:١٧١٢:٢٨:٤١١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٤٨٢٣:٤٥:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٦:٠٤١٢:٢٨:٢٧١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:٣٦٢٣:٤٤:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٤:٥١١٢:٢٨:١٣١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:٢٣٢٣:٤٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٣:٤٠١٢:٢٨:٠٠١٩:٠٢:٥٣١٩:٢١:١١٢٣:٤٤:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٢:٢٩١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٣:٣٨١٩:٢١:٥٩٢٣:٤٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥١:١٩١٢:٢٧:٣٥١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٤٦٢٣:٤٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٠:٠٩١٢:٢٧:٢٤١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٣:٣٤٢٣:٤٣:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٩:٠١١٢:٢٧:١٢١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٤:٢٢٢٣:٤٢:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٧:٠١١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:١١٢٣:٤٢:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٦:٥١١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٢:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٥:٤٠١٢:٢٦:٤١١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٤٧٢٣:٤٢:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢٦:٣١١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤١:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٢٤٢٣:٤١:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢٦:١٤١٩:١٠:٢٩١٩:٢٩:١٢٢٣:٤١:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٨٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٦:٠٦١٩:١١:١٥١٩:٣٠:٠١٢٣:٤٠:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٥:٥٨١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٥٠٢٣:٤٠:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:١١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٥:٥١١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٣٨٢٣:٤٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٥:٤٥١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:٢٧٢٣:٤٠:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٥:٣٩١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:١٦٢٣:٣٩:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٦:٣٢١٢:٢٥:٣٤١٩:١٥:٠٥١٩:٣٤:٠٤٢٣:٣٩:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٥:٣٧١٢:٢٥:٣٠١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٥٣٢٣:٣٩:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٤:٤٣١٢:٢٥:٢٦١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٤٢٢٣:٣٩:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٣:٥٠١٢:٢٥:٢٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٨:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٢:٥٨١٢:٢٥:١٩١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:١٩٢٣:٣٨:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٥:١٧١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:٠٧٢٣:٣٨:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣١:١٩١٢:٢٥:١٦١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٥٥٢٣:٣٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٠:٣١١٢:٢٥:١٤١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٤٣٢٣:٣٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده سعیداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده سعیداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده سعیداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده سعیداله

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سعیداله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده سعیداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سعیداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امامزاده سعیداله

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده سعیداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سعیداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده سعیداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده سعیداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سعیداله

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای امامزاده سعیداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سعیداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سعیداله

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امامزاده سعیداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سعیداله روستای امامزاده سعیداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده سعیداله روستای امامزاده سعیداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امامزاده سعیداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سعیداله

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده سعیداله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده سعیداله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سعیداله

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٤٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٠:٤٥١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٣٩:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٨٠٥:١٩:١٦١٢:٣٠:٥٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٤٠:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٥٠٥:١٩:٣٢١٢:٣١:١١١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٣:١٨٢٣:٤٠:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٣٠٥:١٩:٤٨١٢:٣١:٢٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٤٠:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٤٠٥:٢٠:٠٦١٢:٣١:٣٧١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٣:٣٢٢٣:٤٠:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٧٠٥:٢٠:٢٥١٢:٣١:٥٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٣٧٢٣:٤١:١١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١١٠٥:٢٠:٤٦١٢:٣٢:٠٢١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤١:٢٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٨٠٥:٢١:٠٧١٢:٣٢:١٥١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤١:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٢١:٣٠١٢:٣٢:٢٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٣:٤١٢٣:٤١:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٧٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٢:٣٨١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٤٢:١٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٩٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٢:٥٠١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٤٢:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٣٠٥:٢٢:٤٤١٢:٣٣:٠١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٣:٣٠٢٣:٤٢:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٨٠٥:٢٣:١١١٢:٣٣:١٢١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٤٢:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٦٠٥:٢٣:٣٩١٢:٣٣:٢٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٣:١٤٢٣:٤٣:١٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٤:٠٨١٢:٣٣:٣٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٤٣:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢٤:٣٧١٢:٣٣:٤٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٤٣:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٧٠٥:٢٥:٠٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٤٤:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٥:٣٩١٢:٣٤:٠٢١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٢:٢٢٢٣:٤٤:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٥٠٥:٢٦:١٢١٢:٣٤:١١١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٠٥٢٣:٤٤:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١١٠٥:٢٦:٤٥١٢:٣٤:١٩١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٤٦٢٣:٤٤:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٤:٢٧١٩:٤١:١٩٢٠:٠١:٢٥٢٣:٤٥:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٢٧:٥٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٥:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٢٨:٢٩١٢:٣٤:٤١١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٣٩٢٣:٤٥:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٩٠٥:٢٩:٠٥١٢:٣٤:٤٨١٩:٤٠:١٤٢٠:٠٠:١٣٢٣:٤٥:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٤:٥٤١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٩:٤٦٢٣:٤٦:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٠:١٩١٢:٣٥:٠٠١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:١٧٢٣:٤٦:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٥:٠٥١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٨:٤٦٢٣:٤٦:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٣١:٣٥١٢:٣٥:١٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:١٤٢٣:٤٦:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٥:١٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٧:٤٠٢٣:٤٦:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٣٢:٥٣١٢:٣٥:١٧١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤٧:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣٥:٢٠١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:٢٨٢٣:٤٧:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده سعیداله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سعیداله روستای امامزاده سعیداله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده سعیداله روستای امامزاده سعیداله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده سعیداله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده سعیداله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده سعیداله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده سعیداله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده سعیداله

روستای امامزاده سعیداله بر روی نقشه

روستای امامزاده سعیداله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده سعیداله
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امامزاده سعیداله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده سعیداله
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده سعیداله
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده سعیداله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده سعیداله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده سعیداله دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده سعیداله
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده سعیداله دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده سعیداله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده سعیداله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو