جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده زاهدرستم


اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٤
اذان ظهر: ١١:٣٦:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٢٣
اذان مغرب: ١٧:١٨:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٥١

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده زاهدرستم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز مورگان
هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست كه كسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام كه مورد محبت كسی هستم مثل این بوده است كه دست خداوند عالم را بر شانه خویش احساس كرده ام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده زاهدرستم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده زاهدرستم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده زاهدرستم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده زاهدرستم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده زاهدرستم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:٣٧١٢:٤٩:٥٩١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٠٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٥:٤٣١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٤٥٠٠:٠٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٤:٥١١٢:٤٩:٤١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٠٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٩:١٨١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:١٣٠٠:٠٧:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:١١:٣١١٢:٤٩:١١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٧:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٩:١١١٢:٤٨:٥٤١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠٦:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٧:٤٣١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠٦:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٦:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤٨:٤٠١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٥:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٨:٣٧١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٥:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٥:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٥:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٣:٤٦١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٥:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٣:١١١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٥:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٥:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٠٤١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠١:٣٢١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:١١٠٠:٠٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠١:٠٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٨:٥١١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٤:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٢٥٠٠:٠٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده زاهدرستم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امامزاده زاهدرستم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده زاهدرستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امامزاده زاهدرستم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده زاهدرستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده زاهدرستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده زاهدرستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده زاهدرستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده زاهدرستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٥:٥٦:٥٧١١:٣٦:٣٥١٧:١٥:٥١١٧:٣٢:٤٦٢٢:٥٨:٠٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٧:٣٥١١:٣٦:٢٧١٧:١٤:٥٧١٧:٣١:٥٤٢٢:٥٧:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٥:٥٨:١٤١١:٣٦:١٩١٧:١٤:٠٣١٧:٣١:٠٢٢٢:٥٧:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٥:٥٨:٥٣١١:٣٦:١٣١٧:١٣:١١١٧:٣٠:١٢٢٢:٥٧:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٥:٥٩:٣٢١١:٣٦:٠٧١٧:١٢:٢٠١٧:٢٩:٢٢٢٢:٥٧:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٠:١٢١١:٣٦:٠١١٧:١١:٣٠١٧:٢٨:٣٤٢٢:٥٧:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٠:٥٢١١:٣٥:٥٧١٧:١٠:٤١١٧:٢٧:٤٦٢٢:٥٧:١٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠١:٣٢١١:٣٥:٥٣١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٧:٠٠٢٢:٥٧:٠٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٢:١٣١١:٣٥:٥٠١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٦:١٥٢٢:٥٧:٠١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٢:٥٥١١:٣٥:٤٨١٧:٠٨:٢١١٧:٢٥:٣١٢٢:٥٦:٥٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٣:٣٧١١:٣٥:٤٧١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٤:٤٩٢٢:٥٦:٥٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٤:١٩١١:٣٥:٤٦١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٤:٠٧٢٢:٥٦:٤٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٥:٠١١١:٣٥:٤٦١٧:٠٦:١٢١٧:٢٣:٢٧٢٢:٥٦:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٥:٤٤١١:٣٥:٤٧١٧:٠٥:٣١١٧:٢٢:٤٨٢٢:٥٦:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٦:٢٧١١:٣٥:٤٩١٧:٠٤:٥١١٧:٢٢:١١٢٢:٥٦:٤٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:١١١١:٣٥:٥١١٧:٠٤:١٣١٧:٢١:٣٥٢٢:٥٦:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:٠٧:٥٥١١:٣٥:٥٥١٧:٠٣:٣٦١٧:٢١:٠٠٢٢:٥٦:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٨:٣٩١١:٣٥:٥٩١٧:٠٣:٠١١٧:٢٠:٢٦٢٢:٥٦:٤٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٩:٢٤١١:٣٦:٠٤١٧:٠٢:٢٧١٧:١٩:٥٤٢٢:٥٦:٤٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٠:٠٩١١:٣٦:١٠١٧:٠١:٥٤١٧:١٩:٢٣٢٢:٥٦:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٠:٥٤١١:٣٦:١٧١٧:٠١:٢٣١٧:١٨:٥٤٢٢:٥٦:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١١:٣٩١١:٣٦:٢٥١٧:٠٠:٥٣١٧:١٨:٢٦٢٢:٥٦:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٢:٢٥١١:٣٦:٣٣١٧:٠٠:٢٥١٧:١٧:٥٩٢٢:٥٧:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٣:١١١١:٣٦:٤٢١٦:٥٩:٥٨١٧:١٧:٣٤٢٢:٥٧:٠٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٣:٥٧١١:٣٦:٥٣١٦:٥٩:٣٢١٧:١٧:١١٢٢:٥٧:١٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٤:٤٣١١:٣٧:٠٤١٦:٥٩:٠٨١٧:١٦:٤٩٢٢:٥٧:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٥:٣٠١١:٣٧:١٦١٦:٥٨:٤٦١٧:١٦:٢٨٢٢:٥٧:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٦:١٧١١:٣٧:٢٨١٦:٥٨:٢٥١٧:١٦:٠٩٢٢:٥٧:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٧:٠٣١١:٣٧:٤٢١٦:٥٨:٠٦١٧:١٥:٥٢٢٢:٥٧:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٧:٥٠١١:٣٧:٥٦١٦:٥٧:٤٨١٧:١٥:٣٦٢٢:٥٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم روستای امامزاده زاهدرستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم روستای امامزاده زاهدرستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده زاهدرستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده زاهدرستم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده زاهدرستم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده زاهدرستم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده زاهدرستم

روستای امامزاده زاهدرستم بر روی نقشه

روستای امامزاده زاهدرستم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده زاهدرستم
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای امامزاده زاهدرستم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده زاهدرستم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده زاهدرستم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده زاهدرستم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده زاهدرستم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده زاهدرستم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده زاهدرستم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده زاهدرستم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده زاهدرستم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده زاهدرستم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو