جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم

دهکویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده زاهدرستم


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:١١
اذان مغرب: ١٩:٣٧:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:١١

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده زاهدرستم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده زاهدرستم

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده زاهدرستم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده زاهدرستم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده زاهدرستم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده زاهدرستم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:٣١١٢:٥٠:٠٩١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٣٢٠٠:٠٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:٣٧١٢:٤٩:٥٩١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٠٨:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٥:٤٣١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٤٥٠٠:٠٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٤:٥١١٢:٤٩:٤١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٨:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٠٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٧:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٩:١٨١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:١٣٠٠:٠٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:١١:٣١١٢:٤٩:١١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٩:١١١٢:٤٨:٥٤١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠٦:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٨:٥٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٦:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٧:٤٣١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠٦:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٦:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:٢٠١٢:٤٨:٤٠١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٨:٣٧١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٥:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٠١١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٥:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٥:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٣:٤٦١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٥:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٣:١١١٢:٤٨:٣٤١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٥:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٥:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٢:٠٤١٢:٤٨:٣٦١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠٥:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠١:٣٢١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:١١٠٠:٠٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠١:٠٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٤٨٠٠:٠٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٨:٤٧١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٤:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٨:٥١١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٤:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٤:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده زاهدرستم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده زاهدرستم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده زاهدرستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده زاهدرستم

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده زاهدرستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده زاهدرستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده زاهدرستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده زاهدرستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده زاهدرستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده زاهدرستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:١٢١٢:٥٤:٥٧١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٢٥٠٠:١٤:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٤:٤١١٩:٢٢:١٦١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٤:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٧:١٢١٢:٥٤:٢٥١٩:٢١:١٤١٩:٣٨:١٨٠٠:١٤:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:١٣٠٠:١٤:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٨:١١١٢:٥٣:٥١١٩:١٩:٠٧١٩:٣٦:٠٨٠٠:١٣:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٣:٣٤١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٠٢٠٠:١٣:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٣:١٦١٩:١٦:٥٩١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٣:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٢:٥٨١٩:١٥:٥٤١٩:٣٢:٥٠٠٠:١٣:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٢:٤٠١٩:١٤:٤٨١٩:٣١:٤٢٠٠:١٣:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٢:٢١١٩:١٣:٤٢١٩:٣٠:٣٥٠٠:١٢:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣١:٠٤١٢:٥٢:٠٢١٩:١٢:٣٥١٩:٢٩:٢٧٠٠:١٢:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣١:٣٢١٢:٥١:٤٣١٩:١١:٢٨١٩:٢٨:١٨٠٠:١٢:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٢:٠١١٢:٥١:٢٣١٩:١٠:٢٠١٩:٢٧:٠٩٠٠:١٢:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٢:٢٩١٢:٥١:٠٣١٩:٠٩:١٢١٩:٢٦:٠٠٠٠:١١:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٢:٥٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٤:٥١٠٠:١١:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥٠:٢٣١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٣:٤١٠٠:١١:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٣:٥٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٢:٣١٠٠:١١:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٤:٢١١٢:٤٩:٤١١٩:٠٤:٣٧١٩:٢١:٢٠٠٠:١٠:٤٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٤:٤٨١٢:٤٩:٢٠١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:١٠٠٠:١٠:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٣٥:١٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٠٢:١٧١٩:١٨:٥٩٠٠:١٠:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٣٥:٤٤١٢:٤٨:٣٨١٩:٠١:٠٧١٩:١٧:٤٨٠٠:٠٩:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٣٦:١١١٢:٤٨:١٧١٨:٥٩:٥٧١٩:١٦:٣٧٠٠:٠٩:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٣٦:٣٩١٢:٤٧:٥٥١٨:٥٨:٤٧١٩:١٥:٢٦٠٠:٠٩:١٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٣٧:٠٧١٢:٤٧:٣٤١٨:٥٧:٣٦١٩:١٤:١٥٠٠:٠٨:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٣٧:٣٤١٢:٤٧:١٢١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٠٣٠٠:٠٨:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٣٨:٠٢١٢:٤٦:٥١١٨:٥٥:١٥١٩:١١:٥٢٠٠:٠٨:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٣٨:٣٠١٢:٤٦:٢٩١٨:٥٤:٠٤١٩:١٠:٤١٠٠:٠٨:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٣٨:٥٨١٢:٤٦:٠٨١٨:٥٢:٥٣١٩:٠٩:٣٠٠٠:٠٧:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٣٩:٢٦١٢:٤٥:٤٧١٨:٥١:٤٢١٩:٠٨:١٩٠٠:٠٧:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٣٩:٥٤١٢:٤٥:٢٥١٨:٥٠:٣٢١٩:٠٧:٠٨٢٣:٣٧:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٠:٢٢١١:٤٥:٠٤١٧:٤٩:٢١١٨:٠٥:٥٧٢٣:٠٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم روستای امامزاده زاهدرستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده زاهدرستم روستای امامزاده زاهدرستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده زاهدرستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده زاهدرستم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده زاهدرستم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده زاهدرستم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده زاهدرستم

روستای امامزاده زاهدرستم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده زاهدرستم
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده زاهدرستم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده زاهدرستم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده زاهدرستم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده زاهدرستم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده زاهدرستم دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده زاهدرستم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده زاهدرستم
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده زاهدرستم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده زاهدرستم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امامزاده زاهدرستم
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده زاهدرستم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده زاهدرستم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو