جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل

بنارویه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده جبرییل


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٨

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای امامزاده جبرییل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده جبرییل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده جبرییل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده جبرییل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده جبرییل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده جبرییل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده جبرییل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده جبرییل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٨:٥٢١٢:٥١:٣٨١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:١١٠٠:١٠:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٧:٥٧١٢:٥١:٢٩١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٧:٠٤١٢:٥١:١٩١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٢٥٠٠:٠٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٦:١١١٢:٥١:١١١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٥:٢٠١٢:٥١:٠٢١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٠:٥٥١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٦٠٠:٠٩:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٨:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٢:٥١١٢:٥٠:٤١١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٨:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:١٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٨:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٠:١٩١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٧:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٩٠٠:٠٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٠:١٢١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٧:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٧:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:١٠٠٠:٠٧:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٦:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٦:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٦:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٤٠٠٠:٠٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٨٠٠:٠٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٠:١٠١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٠:١٣١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٦:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٢١١٢:٥٠:١٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٦:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٦:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده جبرییل

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده جبرییل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده جبرییل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده جبرییل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده جبرییل

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده جبرییل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده جبرییل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده جبرییل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده جبرییل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده جبرییل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٦:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٦:١١١٩:٢٣:٥٣١٩:٤١:٠٠٠٠:١٦:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٥:٥٥١٩:٢٢:٥٠١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٥:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٩:٠٤١٢:٥٥:٣٨١٩:٢١:٤٧١٩:٣٨:٥١٠٠:١٥:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٥:٢١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٥:٢٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٠:٠٣١٢:٥٥:٠٤١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٣٩٠٠:١٥:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:٣٢١٢:٥٤:٤٦١٩:١٨:٣٤١٩:٣٥:٣٣٠٠:١٥:٠١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٤:٢٨١٩:١٧:٢٩١٩:٣٤:٢٦٠٠:١٤:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣١:٣١١٢:٥٤:٠٩١٩:١٦:٢٣١٩:٣٣:١٩٠٠:١٤:٣٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣١:٥٩١٢:٥٣:٥١١٩:١٥:١٧١٩:٣٢:١١٠٠:١٤:٢٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٣:٣٢١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٠٢٠٠:١٤:٠٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٢:٥٧١٢:٥٣:١٢١٩:١٣:٠٢١٩:٢٩:٥٤٠٠:١٣:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٣:٢٥١٢:٥٢:٥٣١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٤٥٠٠:١٣:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٣:٥٤١٢:٥٢:٣٣١٩:١٠:٤٦١٩:٢٧:٣٥٠٠:١٣:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٢:١٣١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٦:٢٥٠٠:١٣:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥١:٥٢١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٥:١٥٠٠:١٢:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:١٩١٢:٥١:٣٢١٩:٠٧:١٩١٩:٢٤:٠٥٠٠:١٢:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٣٥:٤٧١٢:٥١:١١١٩:٠٦:١٠١٩:٢٢:٥٤٠٠:١٢:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٦:١٥١٢:٥٠:٥٠١٩:٠٥:٠٠١٩:٢١:٤٤٠٠:١١:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٦:٤٢١٢:٥٠:٢٩١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٠:٣٣٠٠:١١:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٧:١٠١٢:٥٠:٠٨١٩:٠٢:٤٠١٩:١٩:٢٢٠٠:١١:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٣٧:٣٨١٢:٤٩:٤٦١٩:٠١:٢٩١٩:١٨:١٠٠٠:١١:٠١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٣٨:٠٦١٢:٤٩:٢٥١٩:٠٠:١٨١٩:١٦:٥٩٠٠:١٠:٤٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٣٨:٣٤١٢:٤٩:٠٤١٨:٥٩:٠٨١٩:١٥:٤٧٠٠:١٠:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٣٩:٠٢١٢:٤٨:٤٢١٨:٥٧:٥٧١٩:١٤:٣٦٠٠:١٠:٠٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٣٩:٣٠١٢:٤٨:٢١١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٢٤٠٠:٠٩:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٣٩:٥٨١٢:٤٧:٥٩١٨:٥٥:٣٥١٩:١٢:١٣٠٠:٠٩:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٠:٢٦١٢:٤٧:٣٨١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٠١٠٠:٠٩:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٠:٥٤١٢:٤٧:١٦١٨:٥٣:١٣١٩:٠٩:٥٠٠٠:٠٨:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤١:٢٢١٢:٤٦:٥٥١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٨:٣٩٢٣:٣٨:٢٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤١:٥١١١:٤٦:٣٤١٧:٥٠:٥١١٨:٠٧:٢٨٢٣:٠٨:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده جبرییل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده جبرییل روستای امامزاده جبرییل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده جبرییل روستای امامزاده جبرییل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده جبرییل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده جبرییل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده جبرییل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده جبرییل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده جبرییل

روستای امامزاده جبرییل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده جبرییل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امامزاده جبرییل + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امامزاده جبرییل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده جبرییل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده جبرییل
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده جبرییل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده جبرییل
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده جبرییل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده جبرییل
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده جبرییل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امامزاده جبرییل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده جبرییل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده جبرییل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو