جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل

لیشتر | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده اسماعیل

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٣٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:١٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای امامزاده اسماعیل)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امامزاده اسماعیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده اسماعیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلدوس هاكلی
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است كه زیبا هست، اما درك معنای آن مشكل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده اسماعیل

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده اسماعیل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده اسماعیل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده اسماعیل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده اسماعیل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:١١٠٦:٤١:٠٠١٣:٠٧:١٦١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٢٧٠٠:٢٥:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٢٠٦:٣٩:٥٣١٣:٠٧:٠١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٨:٤٦١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٤٦٠٠:٢٥:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٦:٣٣١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٦٠٠:٢٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٤:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٣:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٥:٤٢١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٥:٣٠١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٣:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٥:١٩١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٣:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٢:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٤:٥٧١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٥١٠٠:٢٢:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٤:٤٧١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٢:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢١:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢١:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢١:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٤:١٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢١:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٠:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٠:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢١:٠١١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٠:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٣:٤١١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٠:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:٢١١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٩٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٠١١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٩:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٦:١٦١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٣:٢٢١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٤:٥١١٣:٠٣:٢١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده اسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده اسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امامزاده اسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده اسماعیل

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امامزاده اسماعیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده اسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده اسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امامزاده اسماعیل

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده اسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده اسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده اسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده اسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده اسماعیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای امامزاده اسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده اسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده اسماعیل

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امامزاده اسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده اسماعیل روستای امامزاده اسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امامزاده اسماعیل روستای امامزاده اسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امامزاده اسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده اسماعیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده اسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده اسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده اسماعیل

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢١:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢١:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٩:١٩٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢١:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢١:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٢:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢٢:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:١٢١٣:١٠:٠٩٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٢:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٠:٢٢٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٣٣٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٧:٥٣١٣:١٠:٣٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٣:١٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٨:١٦١٣:١٠:٤٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٣:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٠:٥٧٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٣:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٩:٠٣١٣:١١:٠٨٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٣:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٩:٢٨١٣:١١:١٩٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٤:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٩:٥٣١٣:١١:٣٠٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٤:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٢٠١٣:١١:٤٠٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٤:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٠:٤٧١٣:١١:٥٠٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٤:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١١:١٥١٣:١٢:٠٠٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٥:١٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١١:٤٤١٣:١٢:٠٩٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٥:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٢:١٣١٣:١٢:١٨٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٥:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٢:٤٣١٣:١٢:٢٦٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٥:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:١٤١٣:١٢:٣٤٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٦:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٣:٤٥١٣:١٢:٤١٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٦:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:١٧١٣:١٢:٤٨٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٦:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٤:٤٩١٣:١٢:٥٥٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٦:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٢٢١٣:١٣:٠١٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٦:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:٥٥١٣:١٣:٠٧٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٧:١٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٢٩١٣:١٣:١٢٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٧:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٠٣١٣:١٣:١٦٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٧:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:٣٨١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٧:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٨:١٣١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٧:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٨:٤٨١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده اسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده اسماعیل روستای امامزاده اسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده اسماعیل روستای امامزاده اسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده اسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده اسماعیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده اسماعیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده اسماعیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده اسماعیل

روستای امامزاده اسماعیل بر روی نقشه

روستای امامزاده اسماعیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده اسماعیل
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده اسماعیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده اسماعیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده اسماعیل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده اسماعیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امامزاده اسماعیل
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده اسماعیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده اسماعیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق امامزاده اسماعیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو