جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل

لیشتر | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده اسماعیل


اذان صبح: ٠٥:١٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٥٨
اذان ظهر: ١١:٥٣:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٣٧
نیمه شب: ٢٣:١٢:١٤

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای امامزاده اسماعیل)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده اسماعیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده اسماعیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
دوستی كسانی كه در هنگام برگشت روزگار با انسان همراهی كرده اند، فراموش شدنی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده اسماعیل

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده اسماعیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده اسماعیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده اسماعیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده اسماعیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٤:٤٦١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢٢:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢١:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٦:١١١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢١:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٩٠٠:٢١:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٤:١٢١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢١:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢٠:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٤١١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٠:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٣:٤١١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٩:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٩:١١١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٩:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٩:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٩:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٦:٥١١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٩:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٣:٢٤١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٩:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٣:٢٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:١٢٠٠:١٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٣:٢١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٤:٠١١٣:٠٣:٢١١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٣٥٠٠:١٨:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٣:٢١١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:١٧٠٠:١٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٣:٢١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٨:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٨:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:١١:٣٢١٣:٠٣:٢٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٨:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٠١٠٠:١٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٨:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٧:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤١٠٠:١٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٧:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده اسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده اسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده اسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده اسماعیل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امامزاده اسماعیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده اسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده اسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امامزاده اسماعیل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده اسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده اسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده اسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده اسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده اسماعیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده اسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده اسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده اسماعیل

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٨:٠٨١١:٥٢:٥٩١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٥:٥٣٢٣:١٢:٠٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٨:٥٨١١:٥٣:١٥١٧:٠٧:١٦١٧:٢٥:٣٧٢٣:١٢:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٩:٤٩١١:٥٣:٣٢١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٥:٢٣٢٣:١٢:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٠:٣٩١١:٥٣:٤٩١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٥:١٠٢٣:١٢:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤١:٢٩١١:٥٤:٠٨١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٤:٥٩٢٣:١٢:٥٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٢:١٩١١:٥٤:٢٧١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٤:٥٠٢٣:١٣:١٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٤:٤٧١٧:٠٦:١٢١٧:٢٤:٤٣٢٣:١٣:٣٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٣:٥٨١١:٥٥:٠٧١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٣:٤٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٤:٤٧١١:٥٥:٢٩١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٤:٣٣٢٣:١٤:٠٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٥:٣٥١١:٥٥:٥١١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٣٠٢٣:١٤:٢٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٦:٢٣١١:٥٦:١٣١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٢٩٢٣:١٤:٤٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٧:١١١١:٥٦:٣٦١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٤:٣٠٢٣:١٥:٠٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٧:٥٨١١:٥٧:٠٠١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٤:٣٢٢٣:١٥:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٨:٤٤١١:٥٧:٢٤١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٥:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٩:٣٠١١:٥٧:٤٩١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٤:٤٢٢٣:١٦:١١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٠:١٦١١:٥٨:١٥١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٤:٥٠٢٣:١٦:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥١:٠٠١١:٥٨:٤١١٧:٠٦:١٤١٧:٢٤:٥٩٢٣:١٦:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥١:٤٤١١:٥٩:٠٧١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٥:٠٩٢٣:١٧:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٢:٢٧١١:٥٩:٣٤١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٥:٢١٢٣:١٧:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٣:٠٩١٢:٠٠:٠١١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٥:٣٥٢٣:١٨:١٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٩٠٦:٥٣:٥٠١٢:٠٠:٢٩١٧:٠٧:٠١١٧:٢٥:٥٠٢٣:١٨:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٤:٣١١٢:٠٠:٥٧١٧:٠٧:١٧١٧:٢٦:٠٧٢٣:١٩:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٥:١٠١٢:٠١:٢٥١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٦:٢٦٢٣:١٩:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٥:٤٩١٢:٠١:٥٤١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٤٥٢٣:١٩:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٦:٢٦١٢:٠٢:٢٢١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:٠٧٢٣:٢٠:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٧:٠٣١٢:٠٢:٥٢١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٧:٣٠٢٣:٢٠:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٧:٣٨١٢:٠٣:٢١١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢١:٢٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:١٢١٢:٠٣:٥٠١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٨:٢٠٢٣:٢١:٥٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٤:٢٠١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٨:٤٧٢٣:٢٢:٢٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٩:١٧١٢:٠٤:٥٠١٧:١٠:٢٢١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٢:٥١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده اسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده اسماعیل روستای امامزاده اسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده اسماعیل روستای امامزاده اسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده اسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده اسماعیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده اسماعیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده اسماعیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده اسماعیل

روستای امامزاده اسماعیل بر روی نقشه

روستای امامزاده اسماعیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده اسماعیل
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده اسماعیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده اسماعیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده اسماعیل دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده اسماعیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده اسماعیل دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده اسماعیل
افق شرعی امروز فردا امامزاده اسماعیل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده اسماعیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده اسماعیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده اسماعیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو