جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده ارومیه

اذان صبح: ٠٥:٢١:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١١
اذان ظهر: ١٢:١٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٢٩
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٠٧

دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
٠٩ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٦ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ آبان ٩٩ شهر امامزاده ارومیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر امامزاده ارومیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امامزاده ارومیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره ژید
من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امامزاده ارومیه

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده ارومیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر امامزاده ارومیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده ارومیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده ارومیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٥:٤٩١٣:٢٩:٢٥٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٤٣:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥٤:٢٥١٣:٢٩:١١٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٤٣:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٣:٠٢١٣:٢٨:٥٦٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٤٢:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٨:٤٣٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٤٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٢٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٨:٢٩٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٤٢:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٨:٥٨١٣:٢٨:١٦٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:٤١:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٨:٠٣٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٤١:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٧:٥١٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٤٠:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٦٠٦:٤٥:٠٠١٣:٢٧:٣٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٤٠:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٣:٤٣١٣:٢٧:٢٨٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٠٠٠:٤٠:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٤٢:٢٦١٣:٢٧:١٧٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٩:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٤١:١٠١٣:٢٧:٠٧٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٩:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢٦:٥٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٩:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٨:٤٢١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٨:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٨:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٦:١٧١٣:٢٦:٣٠٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٨:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢٦:٢٢٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٣٧:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٦:١٤٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٣٧:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢٠:٠١٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٣٧:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٦:٠١٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٧:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٥:٥٦٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤١:٥٥٠٠:٣٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٩:٣١١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣٦:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٧:٢٥١٣:٢٥:٤٢٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٥:٣٩٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٤١٠٠:٣٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٤:٢٧١٣:٢٥:٣٤٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢٥:٣٢٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٣٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٩٠٦:٢٢:٣٥١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٣٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده ارومیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده ارومیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امامزاده ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر امامزاده ارومیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر امامزاده ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر امامزاده ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر امامزاده ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امامزاده ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر امامزاده ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده ارومیه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر امامزاده ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده ارومیه شهر امامزاده ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر امامزاده ارومیه شهر امامزاده ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر امامزاده ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده ارومیه

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٥٠٦:٤٤:١٣١٢:١٣:٣٥١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٢٠٢٣:٣٠:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٥:١٢١٢:١٣:٢٦١٧:٤١:١٠١٨:٠٠:٠٦٢٣:٣٠:٣٦
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٦:١١١٢:١٣:١٨١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٨:٥٤٢٣:٣٠:٢٦
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٧:١١١٢:١٣:١١١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٤٢٢٣:٣٠:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:١١١٢:١٣:٠٥١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٦:٣٢٢٣:٣٠:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٩:١٢١٢:١٣:٠٠١٧:٣٦:١٨١٧:٥٥:٢٣٢٣:٢٩:٥٩
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٠:١٢١٢:١٢:٥٥١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٤:١٦٢٣:٢٩:٥١
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:١٣١٢:١٢:٥١١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٣:٠٩٢٣:٢٩:٤٤
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٢:١٥١٢:١٢:٤٧١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٢:٠٤٢٣:٢٩:٣٧
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٣:١٦١٢:١٢:٤٥١٧:٣١:٤٦١٧:٥١:٠٠٢٣:٢٩:٣١
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٤:١٨١٢:١٢:٤٣١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٥٨٢٣:٢٩:٢٦
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٥:٢٠١٢:١٢:٤٢١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٨:٥٧٢٣:٢٩:٢٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥٦:٢٢١٢:١٢:٤٢١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٧:٥٧٢٣:٢٩:١٨
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٧:٢٥١٢:١٢:٤٣١٧:٢٧:٣٤١٧:٤٦:٥٩٢٣:٢٩:١٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٨:٢٧١٢:١٢:٤٥١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٦:٠٢٢٣:٢٩:١٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٩:٣٠١٢:١٢:٤٧١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٥:٠٧٢٣:٢٩:١١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٥٠٧:٠٠:٣٣١٢:١٢:٥٠١٧:٢٤:٤١١٧:٤٤:١٣٢٣:٢٩:١١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠١:٣٧١٢:١٢:٥٤١٧:٢٣:٤٧١٧:٤٣:٢١٢٣:٢٩:١١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٢:٤٠١٢:١٢:٥٩١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:٣١٢٣:٢٩:١٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٣:٤٤١٢:١٣:٠٥١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٤٢٢٣:٢٩:١٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٤٠٧:٠٤:٤٧١٢:١٣:١٢١٧:٢١:١٣١٧:٤٠:٥٥٢٣:٢٩:١٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٥:٥١١٢:١٣:٢٠١٧:٢٠:٢٥١٧:٤٠:١٠٢٣:٢٩:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٦:٥٥١٢:١٣:٢٨١٧:١٩:٣٨١٧:٣٩:٢٦٢٣:٢٩:٢٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٧:٥٨١٢:١٣:٣٧١٧:١٨:٥٤١٧:٣٨:٤٤٢٣:٢٩:٢٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٩:٠٢١٢:١٣:٤٨١٧:١٨:١١١٧:٣٨:٠٤٢٣:٢٩:٣٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٨٠٧:١٠:٠٥١٢:١٣:٥٩١٧:١٧:٣٠١٧:٣٧:٢٦٢٣:٢٩:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٢٠٧:١١:٠٩١٢:١٤:١٠١٧:١٦:٥١١٧:٣٦:٥٠٢٣:٢٩:٤٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٧٠٧:١٢:١٢١٢:١٤:٢٣١٧:١٦:١٤١٧:٣٦:١٥٢٣:٢٩:٥٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤١٠٧:١٣:١٥١٢:١٤:٣٧١٧:١٥:٣٨١٧:٣٥:٤٢٢٣:٣٠:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٥٠٧:١٤:١٧١٢:١٤:٥١١٧:١٥:٠٤١٧:٣٥:١١٢٣:٣٠:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر امامزاده ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده ارومیه شهر امامزاده ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر امامزاده ارومیه شهر امامزاده ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امامزاده ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امامزاده ارومیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امامزاده ارومیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امامزاده ارومیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امامزاده ارومیه

شهر امامزاده ارومیه بر روی نقشه

شهر امامزاده ارومیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امامزاده ارومیه
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده ارومیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده ارومیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده ارومیه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امامزاده ارومیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده ارومیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده ارومیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده ارومیه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده ارومیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو