جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده ارومیه


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٢١
اذان مغرب: ١٨:١٠:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٣٢:١٢

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر امامزاده ارومیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر امامزاده ارومیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده ارومیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

؟
اگر تاكنون چندین بار شكست خورده اید، نگویید كه شكست خوردم، تنها بگویید تنبلی كردم. زیرا اگر شخص تنبل نباشد، هیچ گاه شكست نخواهد خورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امامزاده ارومیه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده ارومیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر امامزاده ارومیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امامزاده ارومیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده ارومیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤١٠٦:٤٠:٥٣١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٩:٣٨١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٨:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٦:٣٧٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣٦:٠١١٣:٢٦:٢٩٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٨:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٣٤:٥١١٣:٢٦:٢١٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٦٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٦:١٤٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٥٠٦:٣١:٢٧١٣:٢٦:٠١٢٠:٢١:١١٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٦:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٥:٥٦٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٩:١٦١٣:٢٥:٥١٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٦:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٣٦:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٧:١١١٣:٢٥:٤٢٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٦:١١١٣:٢٥:٣٩٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٥:٥٩٠٠:٣٥:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٢٥:١١١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٣٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٢٠٦:٢٤:١٣١٣:٢٥:٣٤٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٢٣:١٧١٣:٢٥:٣٢٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:٤٨٠٠:٣٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٤٤٠٠:٣٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٢٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٣٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٥:٣١٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٣٠٠٠:٣٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٨:٥٦١٣:٢٥:٣٢٢٠:٣٢:٣٨٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٣٣:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٨:٠٨١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٣:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:١٢٠٠:٣٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٦:٣٨١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٣٣:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٥:٤٣٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٦:٥٧٠٠:٣٣:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤١٠٦:١٥:١٤١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٧:٤٩٠٠:٣٣:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٤:٣٥١٣:٢٥:٥٢٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٨:٤٠٠٠:٣٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٧٠٦:١٣:٥٧١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٨:٢٢٢٠:٥٩:٣١٠٠:٣٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امامزاده ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده ارومیه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر امامزاده ارومیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امامزاده ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر امامزاده ارومیه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر امامزاده ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر امامزاده ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امامزاده ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر امامزاده ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امامزاده ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده ارومیه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٧:١٧١٢:٢١:٣٩١٨:٢٥:٢٤١٨:٤٣:٥٤٢٣:٣٨:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٨:٠٧١٢:٢١:١٨١٨:٢٣:٥٢١٨:٤٢:٢١٢٣:٣٨:٢٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٨:٥٨١٢:٢٠:٥٧١٨:٢٢:١٩١٨:٤٠:٤٨٢٣:٣٨:١١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٩:٤٩١٢:٢٠:٣٦١٨:٢٠:٤٧١٨:٣٩:١٦٢٣:٣٧:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٠:١٦١٨:١٩:١٥١٨:٣٧:٤٣٢٣:٣٧:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢١:٣٢١٢:١٩:٥٥١٨:١٧:٤٣١٨:٣٦:١٢٢٣:٣٧:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٢:٢٤١٢:١٩:٣٥١٨:١٦:١١١٨:٣٤:٤٠٢٣:٣٦:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:١٦١٢:١٩:١٦١٨:١٤:٤٠١٨:٣٣:٠٩٢٣:٣٦:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٠٨١٢:١٨:٥٦١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:٣٨٢٣:٣٦:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٠٠١٢:١٨:٣٧١٨:١١:٣٨١٨:٣٠:٠٨٢٣:٣٦:٠٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٥:٥٣١٢:١٨:١٨١٨:١٠:٠٨١٨:٢٨:٣٨٢٣:٣٥:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٦:٤٦١٢:١٧:٥٩١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٧:٠٩٢٣:٣٥:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:٣٩١٢:١٧:٤١١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٥:٤٠٢٣:٣٥:١١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٣٢١٢:١٧:٢٣١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٤:١١٢٣:٣٤:٥٣
١٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٩:٢٦١٢:١٧:٠٥١٨:٠٤:١١١٨:٢٢:٤٣٢٣:٣٤:٣٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٠:٢٠١٢:١٦:٤٨١٨:٠٢:٤٣١٨:٢١:١٦٢٣:٣٤:١٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣١:١٤١٢:١٦:٣١١٨:٠١:١٥١٨:١٩:٥٠٢٣:٣٤:٠٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٢:٠٨١٢:١٦:١٥١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٢٤٢٣:٣٣:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٣:٠٣١٢:١٥:٥٩١٧:٥٨:٢٢١٨:١٦:٥٨٢٣:٣٣:٢٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٣:٥٨١٢:١٥:٤٤١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:٣٤٢٣:٣٣:١٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٤:٥٣١٢:١٥:٢٩١٧:٥٥:٣١١٨:١٤:١٠٢٣:٣٢:٥٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٥:٤٩١٢:١٥:١٤١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٤٧٢٣:٣٢:٤٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٦:٤٥١٢:١٥:٠٠١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:٢٥٢٣:٣٢:٢٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٧:٤١١٢:١٤:٤٧١٧:٥١:٢١١٨:١٠:٠٤٢٣:٣٢:١٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٨:٣٨١٢:١٤:٣٤١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٨:٤٣٢٣:٣١:٥٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٩:٣٥١٢:١٤:٢٢١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٧:٢٤٢٣:٣١:٤٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٠:٣٢١٢:١٤:١١١٧:٤٧:١٧١٨:٠٦:٠٥٢٣:٣١:٣١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:٣٠١٢:١٤:٠٠١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٤٨٢٣:٣١:١٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٢٨١٢:١٣:٤٩١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٣:٣١٢٣:٣١:٠٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٣:٢٦١٢:١٣:٤٠١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٢:١٦٢٣:٣٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر امامزاده ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده ارومیه شهر امامزاده ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر امامزاده ارومیه شهر امامزاده ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امامزاده ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امامزاده ارومیه

امامزاده، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر امامزاده ارومیه در ویکیپدیا

شهر امامزاده ارومیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امامزاده ارومیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امامزاده ارومیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امامزاده ارومیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امامزاده ارومیه
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امامزاده ارومیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده ارومیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده ارومیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده ارومیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امامزاده ارومیه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده ارومیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده ارومیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده ارومیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا امامزاده ارومیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امامزاده ارومیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو