جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده آب باد


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای امامزاده آب باد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امامزاده آب باد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده آب باد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
سَرور هر قومی خدمت‌گذار آن قوم است و (ساقی كسی كه آب تقسیم می‌كند) ‌آخر از همه می‌نوشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده آب باد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده آب باد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امامزاده آب باد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده آب باد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده آب باد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٦:٤٥١٢:٤٩:١٢١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٢١٠٠:٠٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٥:٥١١٢:٤٩:٠٢١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٥٧٠٠:٠٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٤:٥٨١٢:٤٨:٥٣١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٤:٠٦١٢:٤٨:٤٤١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:١٠٠٠:٠٧:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٣:١٥١٢:٤٨:٣٦١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:٢٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٢٣٠٠:٠٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١١:٣٦١٢:٤٨:٢١١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٦:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٠:٤٧١٢:٤٨:١٤١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٠:٠٠١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٩:١٤١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٥:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٧:٥٧١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٥:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٧:٤٤١٢:٤٧:٥٣١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٧:٤٩١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٥:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٦:١٩١٢:٤٧:٤٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠٥:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٤:٥٨١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٤:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٧:٣٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٧:٣٧١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٤:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٤:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٤١٠٠:٠٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٠:٥٢١٢:٤٧:٤١١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٤:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٧:٤٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٧:٤٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٤:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٧:٥٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٧:٥٤١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٨:١١١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده آب باد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده آب باد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امامزاده آب باد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امامزاده آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امامزاده آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده آب باد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امامزاده آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده آب باد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٣:١٢١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٠٧:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٧:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠٨:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٠٨:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٨:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٤:١٥١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠٨:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٤:٢٨١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٩:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٤٠١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٩:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٤:٥٢١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠٩:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٥:٠٤١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٩:٤٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٩:١١١٢:٥٥:١٦١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٠:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٥:٢٧١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٠:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:٣٨١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٠:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٥:٤٩١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٠:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٥:٥٩١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١١:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠١:١٣١٢:٥٦:٠٩١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١١:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٦:١٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١١:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١٦٠٠:١١:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٦:٣٧١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١١:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٢:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٢:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٢:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٧:٠٧١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٢:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٧:١٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٢:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٧:١٩١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٣:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٣:٢٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٧:٢٩١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٣:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٣:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٧:٣٧١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:١٣:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٧:٤١١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٤:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امامزاده آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده آب باد روستای امامزاده آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای امامزاده آب باد روستای امامزاده آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای امامزاده آب باد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده آب باد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده آب باد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده آب باد

روستای امامزاده آب باد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده آب باد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای امامزاده آب باد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای امامزاده آب باد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امامزاده آب باد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امامزاده آب باد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده آب باد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ امامزاده آب باد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امامزاده آب باد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده آب باد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا امامزاده آب باد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امامزاده آب باد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده آب باد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو