جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز امامزاده آب باد


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٥٢

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای امامزاده آب باد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده آب باد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده آب باد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
راحت طلبی، دشمن شماره یك شهامت و اعتماد به نفس است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امامزاده آب باد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده آب باد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امامزاده آب باد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امامزاده آب باد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده آب باد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٧:٤١١٢:٥١:٣٢١٩:١٥:٤٨١٩:٣٢:٤٧٠٠:١١:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٦:٣٩١٢:٥١:١٧١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٢١٠٠:١١:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٥:٣٨١٢:٥١:٠٣١٩:١٦:٥٤١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٤:٣٧١٢:٥٠:٤٩١٩:١٧:٢٦١٩:٣٤:٣٠٠٠:١٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٠:٣٦١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٠٥٠٠:١٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٠:٢٣١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٣٩٠٠:٠٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:١٢٠٦:٢١:٤٠١٢:٥٠:١٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:١٤٠٠:٠٩:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٠:٤٢١٢:٤٩:٥٨١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٥٠٠٠:٠٩:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٩:٤٥١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٢٥٠٠:٠٨:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٨:٤٨١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٠٠٠٠:٠٨:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٧:٥٢١٢:٤٩:٢٤١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٣٦٠٠:٠٨:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٦:٥٨١٢:٤٩:١٣١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٨:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٦:٠٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٧:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٥:١٠١٢:٤٨:٥٤١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٧:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٤:١٨١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٧:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٣:٢٧١٢:٤٨:٣٦١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٧:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٢:٣٦١٢:٤٨:٢٨١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٦:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١١:٤٦١٢:٤٨:٢١١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٥٠٠٠:٠٦:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٠:٥٨١٢:٤٨:١٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٦:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:١٠١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٦:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٩:٢٤١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٤١٠٠:٠٦:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:٤٧:٥٧١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٧:٥٤١٢:٤٧:٥٣١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٧:٤٩١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٥:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٦:٢٨١٢:٤٧:٤٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٥:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤٧:٤٢١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٤٨٠٠:٠٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٤:٢٨١٢:٤٧:٣٨١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٧:٣٧١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امامزاده آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امامزاده آب باد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده آب باد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امامزاده آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امامزاده آب باد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امامزاده آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امامزاده آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امامزاده آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده آب باد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امامزاده آب باد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امامزاده آب باد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده آب باد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٧:٥٤١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٤:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٤:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٨:١١١٢:٤٨:٠٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٣:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٣:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٨:١٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٤:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٨:٢٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٤:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٤:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٤:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٦:١٦١٢:٤٨:٤٤١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠٤:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٨:٥٢١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٤:١١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٩:٠١١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٠٠٠٠:٠٤:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٩:١٠١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٤:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٤:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٩:٣٠١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٤:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٩:٤٠١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٤:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٤:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٤:٥٦١٢:٥٠:٠١١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٤:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٠:١٢١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٥:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٥:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٥:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٤:٤٧١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٥:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٠٥:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٤:٥١١٢:٥١:١٢١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٥:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥١:٢٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠٥:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥١:٣٧١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٦:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٥:٠٥١٢:٥١:٥٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٦:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٢:١٦١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٦:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٥:٣٠١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٦:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٧:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امامزاده آب باد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده آب باد روستای امامزاده آب باد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امامزاده آب باد روستای امامزاده آب باد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امامزاده آب باد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امامزاده آب باد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امامزاده آب باد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امامزاده آب باد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امامزاده آب باد

روستای امامزاده آب باد بر روی نقشه

روستای امامزاده آب باد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امامزاده آب باد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امامزاده آب باد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امامزاده آب باد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امامزاده آب باد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امامزاده آب باد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امامزاده آب باد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده آب باد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امامزاده آب باد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امامزاده آب باد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امامزاده آب باد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امامزاده آب باد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امامزاده آب باد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امامزاده آب باد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو