جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ال ضیاالدین


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٤

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای ال ضیاالدین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ال ضیاالدین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ال ضیاالدین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

دموكریت
در این هستی هیچ چیز وجود ندارد، مگر اتم و فضای خالی؛ هر چیز دیگری پندار آدمی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ال ضیاالدین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ال ضیاالدین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ال ضیاالدین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ال ضیاالدین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ال ضیاالدین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٧:٢٣١٣:٠٤:٥٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٠٠٠:٢٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٠٤١٣:٠٤:٢١١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٥٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٣:٥٥١٣:٠٤:٠٧١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٣٦٠٠:٢١:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:١٩٠٠:٢١:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٣:٤١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢١:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٠:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٣:١٦١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٠:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٠:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٩:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٦:١٥١٣:٠٢:٤١١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٩:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٢:٣١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢٣٠٠:١٩:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:١١١٣:٠٢:٢١١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٩:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٢:١٢١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٨:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٨:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢١:١١١٣:٠١:٥٤١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:١٩٠٠:١٨:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:١٤١٣:٠١:٤٦١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٧:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:١٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٧:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٢١١٣:٠١:٣٢١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٧:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٧:٢٦١٣:٠١:٢٦١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٧:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٣٢١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٥:٤٠١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٦:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠١:١٠١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٣:٥٨١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٣:٠٩١٣:٠١:٠٣١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٦:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٢:٢١١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١١:٣٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٥:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٢٠٠:١٥:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ال ضیاالدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ال ضیاالدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ال ضیاالدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ال ضیاالدین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ال ضیاالدین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ال ضیاالدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ال ضیاالدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ال ضیاالدین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ال ضیاالدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ال ضیاالدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ال ضیاالدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ال ضیاالدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال ضیاالدین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ال ضیاالدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ال ضیاالدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال ضیاالدین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠١:١١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٤:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠١:١٦١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٥٠٠:١٤:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٢١١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٤:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٤:٢٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٤:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠١:٣٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٤:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠١:٤٠١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٤:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠١:١٨١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٤:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٤:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٤:٣١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٤:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١٤:٣٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١١٠٠:١٤:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٤٥٠٠:١٤:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٤:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٤:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٥:٠٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:١٥:١١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٥:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٥:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٥:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٥:٤٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٦:٠٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٦:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:٠٨٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٦:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٢١٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٦:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٥:٣٤٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٦:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٧:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٧:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٦:١٣٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ال ضیاالدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال ضیاالدین روستای ال ضیاالدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال ضیاالدین روستای ال ضیاالدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ال ضیاالدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ال ضیاالدین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ال ضیاالدین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ال ضیاالدین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ال ضیاالدین

روستای ال ضیاالدین بر روی نقشه

روستای ال ضیاالدین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ال ضیاالدین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ال ضیاالدین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ال ضیاالدین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ال ضیاالدین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ال ضیاالدین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ال ضیاالدین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ال ضیاالدین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ال ضیاالدین
زمان پخش اذان آنلاین به افق ال ضیاالدین
جدول اوقات شرعی امروز فردا ال ضیاالدین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ال ضیاالدین
زمان پخش اذان مستقیم به افق ال ضیاالدین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ال ضیاالدین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو