جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ال دره

دراز کلا | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ال دره


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٣١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ال دره (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ال دره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ال دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ال دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
رهبری چیزی جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاری بر دیگران نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ال دره

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ال دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ال دره ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ال دره (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ال دره ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ال دره ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:١٦١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٠١٠٠:١٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٩:١٣١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٥٤٠٠:١٤:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٣:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٨:٣١١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٣:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٨:١٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٢:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:١٨٠٠:١٢:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٧:٤٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٨:١٢٠٠:١١:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٧:٣٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٩:٠٧٠٠:١١:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٧:١٩١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٠:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٣:١١١٢:٥٧:٠٩١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٠:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١١:٥٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٠:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٦:٤٩١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٠:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٦:٤٠١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٩:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٩:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٩:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٦:١٦١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٨:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٦:١٠١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:١٢٠٠:٠٨:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٠١٠٠:٠٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٥:٤٨١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٥:٤٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٧:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٥:٤١١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٦:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٣٢٠٠:٠٦:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٦:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:١٩٠٠:٠٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ال دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ال دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ال دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ال دره

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ال دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ال دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ال دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ال دره

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ال دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ال دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ال دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ال دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ال دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ال دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ال دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال دره

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٤:١٥٠٠:٠٤:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٧:٤٦١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٠٤:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٠٤:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٦:٣٦١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٠٤:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٦:٠٤١٢:٥٦:١١٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٠٤:٢٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٢٠٥:٤٥:٣٣١٢:٥٦:١٧٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:٠٤:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٢٠٥:٤٥:٠٣١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٠٤:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤٤:٣٦١٢:٥٦:٣٢٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٠٤:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٥٦:٤٠٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٠٤:١٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٤٣:٤٦١٢:٥٦:٤٨٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣١:٠٨٠٠:٠٤:١٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٥٦:٥٧٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣١:٥٠٠٠:٠٤:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٤٣:٠٢١٢:٥٧:٠٦٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٢:٣١٠٠:٠٤:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٣٠٥:٤٢:٤٣١٢:٥٧:١٥٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٣:١٠٠٠:٠٤:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٤٢:٢٦١٢:٥٧:٢٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٠٤:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٤٢:١٠١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٠٤:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٤١:٥٦١٢:٥٧:٤٦٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٠٤:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٣٠٥:٤١:٤٤١٢:٥٧:٥٧٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٠٤:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٤١:٣٣١٢:٥٨:٠٨٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٦:١٠٠٠:٠٤:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٤١:٢٤١٢:٥٨:١٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٠٤:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٤١:١٧١٢:٥٨:٣١٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٧:١٤٠٠:٠٤:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٤١:١٢١٢:٥٨:٤٣٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٠٥:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٤١:٠٨١٢:٥٨:٥٥٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٨:١٢٠٠:٠٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٤١:٠٦١٢:٥٩:٠٧٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٠٥:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٤١:٠٥١٢:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٠٥:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٣٠٥:٤١:٠٧١٢:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٠٥:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٤١:١٠١٢:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٩:٥١٠٠:٠٥:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٤١:١٤١٢:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٧٢٠:٤٠:١١٠٠:٠٥:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٠٠٥:٤١:٢١١٣:٠٠:١١٢٠:١٩:٠٥٢٠:٤٠:٣١٠٠:٠٦:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٥٠٥:٤١:٢٩١٣:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢٣٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٠٦:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٤١:٣٨١٣:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤١:٠٥٠٠:٠٦:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٤١:٤٩١٣:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤١:١٩٠٠:٠٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ال دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال دره روستای ال دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ال دره روستای ال دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ال دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ال دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ال دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ال دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ال دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ال دره

روستای ال دره بر روی نقشه

روستای ال دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ال دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ال دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ال دره
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ال دره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ال دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ال دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ال دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ال دره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ال دره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ال دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ال دره
افق شرعی امروز فردا ال دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ال دره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ال دره دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ال دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ال دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ال دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو