جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ال دره

دراز کلا | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ال دره


اذان صبح: ٠٤:٥٠:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ال دره (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای ال دره)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ال دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ال دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ال دره

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ال دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ال دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ال دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ال دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ال دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٧:٠٧١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٦٠٦:١١:٤٢١٢:٥٦:٥٧١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٠:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٩:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٦:٣١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٩:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٠٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٦:١٦١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٨:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٨:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٩:٢١٠٠:٠٧:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٠:٣١٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٧:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٥:٤٨١٩:٥١:٢٢٢٠:١١:١٠٠٠:٠٧:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٥:٤٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١٢:٠٤٠٠:٠٧:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٥:٤١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٦:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠٦:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٤:٤٦٠٠:٠٦:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١١٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٣٩٠٠:٠٦:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٣٢٠٠:٠٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٥:٣٢١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٢٥٠٠:٠٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٣:٢٩١٢:٥٥:٣٢١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:١٨٠٠:٠٥:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:١٠٠٠:٠٥:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٩٠٥:٥١:٥٤١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٥:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٥١:٠٩١٢:٥٥:٣٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٠٥:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٥:٣٩٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٤٤٠٠:٠٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٩:٤٣١٢:٥٥:٤١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٠٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٥:٤٥٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٠٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٤:١٥٠٠:٠٤:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٧:٤٦١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٠٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥١٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٠٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ال دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ال دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ال دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ال دره

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ال دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ال دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ال دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ال دره

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ال دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ال دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ال دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ال دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ال دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ال دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ال دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ال دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ال دره

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٥:٤١٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٥:١٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٥:٤٢٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٥:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١٩٠٠:١٥:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٥:٤٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٧٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٦:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٦:١٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٦:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٦:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٦:٣٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٦:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٦:٥٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٧:٠٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٧:٠٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٥:١٥٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٧:١١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٧:١٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٠:١٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٧:٢٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١١:٠٥١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٧:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١١:٥٤١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٤٢٠٠:١٧:٢٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٧:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٧:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٤:١٨١٣:٠٤:١٨١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:١٢٠٠:١٧:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٥٩٠٠:١٧:٢٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٣:٥٧١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٤٦٠٠:١٧:٢٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٧:٢٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:٣١١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٧:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٨:١٩١٣:٠٣:٢١١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٧:٢١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٧:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٧:١٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٧:٠٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢١:٣١١٣:٠٢:٢٦١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٧:٠٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٢:١١١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ال دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ال دره روستای ال دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ال دره روستای ال دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ال دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ال دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ال دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ال دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ال دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ال دره

روستای ال دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ال دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ال دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ال دره
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ال دره + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ال دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ال دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ال دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ال دره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ال دره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ال دره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ال دره
زمان پخش اذان مستقیم به افق ال دره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ال دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ال دره
زمان پخش اذان آنلاین به افق ال دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ال دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ال دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو