جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر الیگودرز

الیگودرز | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز الیگودرز


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٣:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الیگودرز (شهرستان الیگودرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر الیگودرز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر الیگودرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الیگودرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

هنری جی . ام. نوون
زندگی معنوی، ما را از دنیا دور نمی كند، بلكه به ژرفای آن رهنمون می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الیگودرز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الیگودرز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الیگودرز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر الیگودرز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الیگودرز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الیگودرز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٩:١١١٣:٠٩:١٠١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٤:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٤:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٨:٥١١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٤:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٨:٤٢١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٣:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٢١٠٠:٢٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٣:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٨:١٩١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢٣:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٨:١٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٢:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٢:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٢:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٢:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:١١١٣:٠٧:٥١١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢١:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:١٨١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢١:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢١:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٢١٠٠:٢١:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢١:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٠:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١١:٣٩١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٠:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٠:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:١٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٠:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٩:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٩:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الیگودرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الیگودرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الیگودرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الیگودرز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر الیگودرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الیگودرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الیگودرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر الیگودرز

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر الیگودرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر الیگودرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر الیگودرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الیگودرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الیگودرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر الیگودرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر الیگودرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الیگودرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر الیگودرز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٨:٥١١٣:١٣:٥٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٣٠:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٩:٣٢١٣:١٣:٤٢١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٠:٤١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٠:١٣١٣:١٣:٢٦١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٦٠٠:٣٠:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٣:٠٩١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٣٠:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٣٥١٣:١٢:٥٢١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٤٣٠٠:٣٠:١٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٢:١٦١٣:١٢:٣٥١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٣٠:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٢:٥٧١٣:١٢:١٧١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٩:٥٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٣:٣٧١٣:١١:٥٩١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢٩:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٤:١٨١٣:١١:٤١١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٩:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:١١:٢٢١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٩:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٥:٣٨١٣:١١:٠٣١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٥٠٠٠:٢٩:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٦:١٨١٣:١٠:٤٤١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢٨:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٠:٢٤١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٠٨٠٠:٢٨:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٧:٣٨١٣:١٠:٠٤١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢٨:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٨:١٨١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٥٠٠:٢٨:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٨:٥٨١٣:٠٩:٢٤١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٠٤٠٠:٢٧:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٤٩:٣٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٤١٠٠:٢٧:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٠:١٨١٣:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:١٩٠٠:٢٧:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٠:٥٧١٣:٠٨:٢١١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٥٦٠٠:٢٧:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥١:٣٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٣٣٠٠:٢٦:٤٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٢:١٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:١٠٠٠:٢٦:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٢:٥٦١٣:٠٧:١٨١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٤٧٠٠:٢٦:٠٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٣:٣٦١٣:٠٦:٥٦١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٢٤٠٠:٢٥:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٤:١٦١٣:٠٦:٣٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:٠٠٠٠:٢٥:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٤:٥٥١٣:٠٦:١٣١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٣٧٠٠:٢٥:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٥:٣٥١٣:٠٥:٥٢١٩:١٥:٣٧١٩:٣٣:١٣٠٠:٢٤:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٥:٣٠١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٥٠٠٠:٢٤:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥٦:٥٥١٣:٠٥:٠٩١٩:١٢:٥١١٩:٣٠:٢٧٠٠:٢٤:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٧:٣٥١٣:٠٤:٤٧١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٠٣٠٠:٢٤:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٦:٥٨:١٥١٣:٠٤:٢٦١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥٣:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٨:٥٥١٢:٠٤:٠٥١٨:٠٨:٤٣١٨:٢٦:١٧٢٣:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر الیگودرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر الیگودرز شهر الیگودرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر الیگودرز شهر الیگودرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الیگودرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الیگودرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الیگودرز

اَلیگودَرز مرکز شهرستان الیگودرز و در شرق استان لرستان و با جمعیت ۸۹،۲۸۸ درسال۱۳۹۵بعد ازخرم آباد، بروجرد، دورود چهارمین شهر پرجمعیت لرستان است

شهر الیگودرز در ویکیپدیا

شهر الیگودرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الیگودرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الیگودرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الیگودرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الیگودرز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر الیگودرز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر الیگودرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الیگودرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الیگودرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الیگودرز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق الیگودرز
جدول اوقات شرعی امروز فردا الیگودرز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الیگودرز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الیگودرز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الیگودرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الیگودرز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق الیگودرز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو