جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر الیگودرز

الیگودرز | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز الیگودرز


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠١

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الیگودرز (شهرستان الیگودرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر الیگودرز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر الیگودرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الیگودرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
به زودی روزگار انتقاد و عیب جویی به پایان می رسد و به وسیله پیشرفت تمدن، آزادی اندیشه به تمام معنی در جهان حكمفرما می شود و همه كس می تواند به دلخواه خود راجع به فلسفه وجود بیاندیشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الیگودرز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الیگودرز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الیگودرز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر الیگودرز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الیگودرز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الیگودرز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٢:١٩١٣:١١:٣٠١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤١:٠٥١٣:١١:١٦١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٩:٥٢١٣:١١:٠١١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٠:٤٨١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٠:٣٤١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٦:١٧١٣:١٠:٢١١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٠:٠٨١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٣:٥٧١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٦:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٥:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٥:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٥:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٩:١٢١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٤:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٤:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٧:١٧١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٤:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٣:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٥:١١١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٣:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٣:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٨:١٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٣:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٨:١٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٢:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢١:١١١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٢:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٢:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٩:١٨١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٢:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٧:٥١١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢١:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢١:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢١٠٠:٢١:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢١:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٠:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر الیگودرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر الیگودرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر الیگودرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الیگودرز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر الیگودرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الیگودرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الیگودرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر الیگودرز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر الیگودرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر الیگودرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر الیگودرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الیگودرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الیگودرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الیگودرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر الیگودرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الیگودرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الیگودرز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٩:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٩:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٠٥٠٠:١٩:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٨:٠٧٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٩:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٨:١٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٩:٣٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١٢٠٠:١٩:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٩:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:١٩:٣٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٩:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:٥١٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٥٢٠٠:١٩:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٩:٣٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٩:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٩:١٨٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٤٣٠٠:١٩:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٩:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٥٢٠٠:١٩:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٢٦٠٠:١٩:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠١:٢٦١٣:١٠:٠٠٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٠:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٦:٠١:١٨١٣:١٠:١١٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٢٠:٠٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٦:٠١:١٢١٣:١٠:٢٢٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٢٠:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠١:٠٧١٣:١٠:٣٤٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٢٠:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠١:٠٣١٣:١٠:٤٦٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٢٠:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠١:٠١١٣:١٠:٥٨٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٠:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٦:٠١:٠١١٣:١١:١٠٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٧٠٠:٢٠:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٦:٠١:٠٢١٣:١١:٢٣٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:١١٠٠:٢٠:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠١:٠٤١٣:١١:٣٥٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٢١:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠١:٠٨١٣:١١:٤٨٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٢١:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠١:١٤١٣:١٢:٠١٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٣:١٥٠٠:٢١:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٦:٠١:٢١١٣:١٢:١٤٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٢١:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٦:٠١:٣٠١٣:١٢:٢٧٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٥١٠٠:٢١:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠١:٤٠١٣:١٢:٤١٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:٠٧٠٠:٢٢:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠١:٥١١٣:١٢:٥٤٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر الیگودرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الیگودرز شهر الیگودرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الیگودرز شهر الیگودرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الیگودرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الیگودرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الیگودرز

اَلیگودَرز مرکز شهرستان الیگودرز و در شرق استان لرستان و با جمعیت ۸۹،۲۸۸ درسال۱۳۹۵بعد ازخرم آباد، بروجرد، دورود چهارمین شهر پرجمعیت لرستان است

شهر الیگودرز در ویکیپدیا

شهر الیگودرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الیگودرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الیگودرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الیگودرز بر روی نقشه

شهر الیگودرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الیگودرز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر الیگودرز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر الیگودرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الیگودرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الیگودرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الیگودرز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الیگودرز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الیگودرز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق الیگودرز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ الیگودرز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا الیگودرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ الیگودرز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق الیگودرز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الیگودرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو