جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای الگزیر

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز الگزیر


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٠
اذان ظهر: ١٣:١٨:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٣٠

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای الگزیر (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای الگزیر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای الگزیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الگزیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

چارلز دیكنز
برترین ویژگی بشری، مردانگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای الگزیر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای الگزیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای الگزیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای الگزیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای الگزیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الگزیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٢:١٠١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٢:٠٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٥:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٥:٣٢١٣:١١:٥١١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٤:٢٢١٣:١١:٤٢١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٣٤٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٤:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٢٦٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٤:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢١:٠٠١٣:١١:١٩٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٩:٥٥١٣:١١:١٢٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٣:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٨:٥٠١٣:١١:٠٦٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٣:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٧:٤٧١٣:١١:٠١٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٢:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٦:٤٦١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٢:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٥:٤٥١٣:١٠:٥١٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٢:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٤:٤٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٢:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٣:٤٨١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٢:٥١١٣:١٠:٤١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢١:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١١:٥٦١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢١:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١١:٠٢١٣:١٠:٣٧٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢١:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٠:٠٩١٣:١٠:٣٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢١:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٩:١٨١٣:١٠:٣٥٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٠:٣٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٠:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٧:٤٠١٣:١٠:٣٦٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٠:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٦:٥٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٠:٣٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٠:٤١٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٤:٤٢١٣:١٠:٤٤٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٧:٤٣٠٠:١٩:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠٤:٠١١٣:١٠:٤٨٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٣٣٠٠:١٩:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٠:٥٢٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٢٢٠٠:١٩:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٢:٤٥١٣:١٠:٥٧٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:١١٠٠:١٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤٦٠٦:٠٢:٠٩١٣:١١:٠٢٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الگزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الگزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الگزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الگزیر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای الگزیر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای الگزیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الگزیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای الگزیر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٨:٥٢١٣:١٩:٤٩١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٤٠٠٠:٣٦:٤٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٧:٢٤١٣:١٩:٣١١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٣٢٠٠:٣٦:٢٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٥:٥٧١٣:١٩:١٣١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٢٤٠٠:٣٦:٠٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٤:٣٠١٣:١٨:٥٥١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:١٦٠٠:٣٥:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٨:٣٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٥:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٣٦١٣:١٨:١٩١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠١٠٠:٣٤:٥٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٠:١٠١٣:١٨:٠١١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٤:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:٤٣١٣:١٧:٤٤١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٤٥٠٠:٣٤:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٧:١٧١٣:١٧:٢٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٣٨٠٠:٣٣:٤٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٥١١٣:١٧:٠٩١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٣٠٠٠:٣٣:٢١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٤:٢٦١٣:١٦:٥١١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٢٢٠٠:٣٢:٥٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٣:٠١١٣:١٦:٣٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٥٠٠:٣٢:٣٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥١:٣٦١٣:١٦:١٧١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٣٢:١١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٥٠:١٢١٣:١٦:٠١١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:٣١:٤٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٥:٤٤١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣١:٢٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٧:٢٥١٣:١٥:٢٨١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣١:٠١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٥:١٢١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٣٠:٣٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٤:٥٧١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٣٠:١٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٣:١٨١٣:١٤:٤١١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٩:٥٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٥٧١٣:١٤:٢٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٩:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٠:٣٦١٣:١٤:١٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٩:٠٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٩:١٧١٣:١٣:٥٨١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٨:٤٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٣:٤٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٨:٢٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٣:٣١١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٨:٠١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٣:١٨١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٧:٤٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٣:٠٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٧:١٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٢:٥٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٦:٥٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣١:٣٤١٣:١٢:٤٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٦:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٣٠:٢٠١٣:١٢:٣١١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٦:١٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٢:٢٠١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای الگزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای الگزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای الگزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای الگزیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الگزیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الگزیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای الگزیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الگزیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الگزیر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١١٠٦:١٧:٣٦١٢:٢١:٣٧١٨:٢٦:١٣١٨:٤٤:٢٦٠٠:٠٨:٥٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٦:٠٩١٣:٢١:١٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:١٨٠٠:٣٨:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٤:٤١١٣:٢١:٠١١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:١١٠٠:٣٨:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٣:١٤١٣:٢٠:٤٣١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٠٣٠٠:٣٧:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١١:٤٦١٣:٢٠:٢٥١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٥٥٠٠:٣٧:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٠:١٩١٣:٢٠:٠٧١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٤٧٠٠:٣٧:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٨:٥٢١٣:١٩:٤٩١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٤٠٠٠:٣٦:٤٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٧:٢٤١٣:١٩:٣١١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٣٢٠٠:٣٦:٢٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٥:٥٧١٣:١٩:١٣١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٢٤٠٠:٣٦:٠٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٤:٣٠١٣:١٨:٥٥١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:١٦٠٠:٣٥:٣٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٨:٣٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:٣٥:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٣٦١٣:١٨:١٩١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠١٠٠:٣٤:٥٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٠:١٠١٣:١٨:٠١١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٤:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٨:٤٣١٣:١٧:٤٤١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٤٥٠٠:٣٤:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٧:١٧١٣:١٧:٢٦١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٣٨٠٠:٣٣:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٥١١٣:١٧:٠٩١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:٣٠٠٠:٣٣:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٤:٢٦١٣:١٦:٥١١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٢٢٠٠:٣٢:٥٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٣:٠١١٣:١٦:٣٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:١٥٠٠:٣٢:٣٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥١:٣٦١٣:١٦:١٧١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٣٢:١١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٥٠:١٢١٣:١٦:٠١١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٠٠٠٠:٣١:٤٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٨:٤٨١٣:١٥:٤٤١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٥٣٠٠:٣١:٢٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٧:٢٥١٣:١٥:٢٨١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣١:٠١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٥:١٢١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٣٠:٣٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٤:٥٧١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٣٠:١٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٣:١٨١٣:١٤:٤١١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٩:٥٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٥٧١٣:١٤:٢٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٩:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٠:٣٦١٣:١٤:١٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٩:٠٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٩:١٧١٣:١٣:٥٨١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٨:٤٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٣:٤٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٨:٢٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٣:٣١١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٨:٠١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٣:١٨١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای الگزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الگزیر روستای الگزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای الگزیر روستای الگزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای الگزیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الگزیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای الگزیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای الگزیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای الگزیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای الگزیر

روستای الگزیر بر روی نقشه

روستای الگزیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای الگزیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای الگزیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای الگزیر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای الگزیر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای الگزیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الگزیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای الگزیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای الگزیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق الگزیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الگزیر
زمان پخش اذان زنده به افق الگزیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق الگزیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الگزیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق الگزیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الگزیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الگزیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای الگزیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو