جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر الوند

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز الوند


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٣
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٦
اذان مغرب: ١٧:١٨:٤٧
نیمه شب: ٢٣:١١:٣١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الوند (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر الوند)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر الوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام شكسپیر
دشمنان بسیار دارید كه نمی دانند چرا دشمن شما هستند؛ همچون سگهای ولگرد هنگامی كه رفیقشان بانگ بردارد، آنان نیز بانگ بر می دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الوند

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر الوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٧:٣١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢١:١٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٧:١٣١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٠:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:١٣٠٠:١٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٨:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٨:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١١:٢٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٣٠٠:١٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٧:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٧:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٦:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٦:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٦:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٦:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٦:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٦:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٦:١٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٤٠٠:١٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠١:١١١٣:٠٦:١٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٦:١٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٥:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٥٩٠٠:١٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الوند

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر الوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر الوند

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر الوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر الوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر الوند

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٣:٢٤١١:٥٤:٠٧١٧:٢٤:٢١١٧:٤٢:٥٦٢٣:١٢:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٤:٢٠١١:٥٣:٥٩١٧:٢٣:٠٩١٧:٤١:٤٥٢٣:١١:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٥:١٦١١:٥٣:٥٢١٧:٢١:٥٨١٧:٤٠:٣٦٢٣:١١:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٦:١٣١١:٥٣:٤٥١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٢٩٢٣:١١:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:١٠١١:٥٣:٣٩١٧:١٩:٣٩١٧:٣٨:٢٢٢٣:١١:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٨:٠٧١١:٥٣:٣٤١٧:١٨:٣٢١٧:٣٧:١٦٢٣:١١:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:٠٥١١:٥٣:٢٩١٧:١٧:٢٥١٧:٣٦:١٢٢٣:١١:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٠:٠٣١١:٥٣:٢٥١٧:١٦:٢٠١٧:٣٥:٠٩٢٣:١١:٠٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:٠٢١١:٥٣:٢٢١٧:١٥:١٦١٧:٣٤:٠٧٢٣:١٠:٥٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٢:٠٠١١:٥٣:٢٠١٧:١٤:١٣١٧:٣٣:٠٧٢٣:١٠:٥١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٢:٥٩١١:٥٣:١٩١٧:١٣:١٢١٧:٣٢:٠٨٢٣:١٠:٤٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٣:٥٨١١:٥٣:١٨١٧:١٢:١٢١٧:٣١:١٠٢٣:١٠:٤٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٤:٥٨١١:٥٣:١٨١٧:١١:١٣١٧:٣٠:١٤٢٣:١٠:٣٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٥:٥٧١١:٥٣:١٩١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:١٩٢٣:١٠:٣٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٦:٥٧١١:٥٣:٢١١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٨:٢٦٢٣:١٠:٣٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٧:٥٧١١:٥٣:٢٤١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٠:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٨:٥٧١١:٥٣:٢٧١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٦:٤٣٢٣:١٠:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٩:٥٧١١:٥٣:٣٢١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٥:٥٤٢٣:١٠:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٠:٥٨١١:٥٣:٣٧١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٥:٠٧٢٣:١٠:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤١:٥٨١١:٥٣:٤٣١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٤:٢٢٢٣:١٠:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٢:٥٩١١:٥٣:٤٩١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٣٧٢٣:١٠:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٣:٥٧١٧:٠٣:٣٢١٧:٢٢:٥٥٢٣:١٠:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٥:٠٠١١:٥٤:٠٦١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٤٢٣:١٠:٤٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٦:٠١١١:٥٤:١٥١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:٣٥٢٣:١٠:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٧:٠١١١:٥٤:٢٥١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٥٨٢٣:١٠:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٨:٠٢١١:٥٤:٣٦١٧:٠٠:٤٩١٧:٢٠:٢٣٢٣:١١:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٩:٠٣١١:٥٤:٤٨١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٤٩٢٣:١١:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٥٠:٠٣١١:٥٥:٠١١٦:٥٩:٣٩١٧:١٩:١٧٢٣:١١:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٥١:٠٣١١:٥٥:١٤١٦:٥٩:٠٦١٧:١٨:٤٧٢٣:١١:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٢:٠٣١١:٥٥:٢٩١٦:٥٨:٣٥١٧:١٨:١٩٢٣:١١:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر الوند شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر الوند شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الوند

اَلوَند شهری است در شهرستان البرز در استان قزوین. شهر الوند دومین شهر بزرگ استان قزوین و مرکز شهرستان البرز در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی شهر قزوین واقع شده

شهر الوند در ویکیپدیا

شهر الوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الوند بر روی نقشه

شهر الوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الوند
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر الوند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر الوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الوند رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق الوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الوند
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ الوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا الوند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الوند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو