جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر الوند

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز الوند


اذان صبح: ٠٥:٤٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:١٠
اذان ظهر: ١٢:٢١:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢٧

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الوند (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر الوند)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر الوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

باربارا دی آنجلیس
عشق، همان چیزی است كه به شما امكان می دهد بارها و بارها زاده شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الوند

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر الوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٧:٥١١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢١:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٧:٤١١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٣٥٠٠:٢١:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٧:٣١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢١:١٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٠:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٧:١٣١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٠:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:١٣٠٠:١٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٩:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٩:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٨:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٨:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١١:٢٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٣٠٠:١٨:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٧:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٧:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٧:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٦:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٦:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٦:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٦:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٦:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٦:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٦:١٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٤٠٠:١٥:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠١:١١١٣:٠٦:١٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٦:١٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٥:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الوند

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر الوند

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر الوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر الوند

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٩:٤٢١٢:١١:٠٥١٧:٠٢:٣١١٧:٢٢:٥٧٢٣:٢٦:٠٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٩:٢٨٠٧:٢٠:٠١١٢:١١:٣٤١٧:٠٣:١٢١٧:٢٣:٣٨٢٣:٢٦:٣٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٩:٤٨٠٧:٢٠:١٧١٢:١٢:٠٣١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٤:١٩٢٣:٢٧:٠٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٠:٠٦٠٧:٢٠:٣٢١٢:١٢:٣٢١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٥:٠٢٢٣:٢٧:٣٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٠:٢٢٠٧:٢٠:٤٥١٢:١٣:٠١١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٥:٤٦٢٣:٢٨:٠١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٠:٣٧٠٧:٢٠:٥٦١٢:١٣:٢٩١٧:٠٦:١٠١٧:٢٦:٣١٢٣:٢٨:٣٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٠:٥١٠٧:٢١:٠٥١٢:١٣:٥٧١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٧:١٨٢٣:٢٩:٠٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥١:٠٢٠٧:٢١:١٢١٢:١٤:٢٥١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٨:٠٥٢٣:٢٩:٣٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥١:١٢٠٧:٢١:١٧١٢:١٤:٥٢١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٩:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥١:٢١٠٧:٢١:٢٠١٢:١٥:١٩١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٩:٤٤٢٣:٣٠:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥١:٢٧٠٧:٢١:٢١١٢:١٥:٤٥١٧:١٠:٢٠١٧:٣٠:٣٤٢٣:٣٠:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥١:٣٢٠٧:٢١:٢٠١٢:١٦:١١١٧:١١:١٣١٧:٣١:٢٦٢٣:٣١:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥١:٣٦٠٧:٢١:١٧١٢:١٦:٣٦١٧:١٢:٠٧١٧:٣٢:١٨٢٣:٣١:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥١:٣٧٠٧:٢١:١٢١٢:١٧:٠١١٧:١٣:٠٢١٧:٣٣:١١٢٣:٣٢:٢٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥١:٣٧٠٧:٢١:٠٥١٢:١٧:٢٥١٧:١٣:٥٨١٧:٣٤:٠٥٢٣:٣٢:٤٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٠:٥٦١٢:١٧:٤٨١٧:١٤:٥٥١٧:٣٥:٠٠٢٣:٣٣:١٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥١:٣١٠٧:٢٠:٤٥١٢:١٨:١١١٧:١٥:٥٢١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣٣:٣٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥١:٢٦٠٧:٢٠:٣٢١٢:١٨:٣٤١٧:١٦:٥١١٧:٣٦:٥١٢٣:٣٤:٠٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥١:١٨٠٧:٢٠:١٧١٢:١٨:٥٦١٧:١٧:٤٩١٧:٣٧:٤٨٢٣:٣٤:٢٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥١:٠٩٠٧:٢٠:٠١١٢:١٩:١٧١٧:١٨:٤٩١٧:٣٨:٤٥٢٣:٣٤:٥٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٩:٤٢١٢:١٩:٣٧١٧:١٩:٤٩١٧:٣٩:٤٣٢٣:٣٥:١٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٠:٤٦٠٧:١٩:٢١١٢:١٩:٥٧١٧:٢٠:٥٠١٧:٤٠:٤٢٢٣:٣٥:٤١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٠:٣٢٠٧:١٨:٥٩١٢:٢٠:١٦١٧:٢١:٥١١٧:٤١:٤٠٢٣:٣٦:٠٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٠:١٦٠٧:١٨:٣٥١٢:٢٠:٣٤١٧:٢٢:٥٣١٧:٤٢:٤٠٢٣:٣٦:٢٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٠:٥٢١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٣:٣٩٢٣:٣٦:٤٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٧:٤٠١٢:٢١:٠٩١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:٣٩٢٣:٣٧:٠٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٩:١٧٠٧:١٧:١٠١٢:٢١:٢٥١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٥:٣٩٢٣:٣٧:٢٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٨:٥٤٠٧:١٦:٣٩١٢:٢١:٤١١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٦:٤٠٢٣:٣٧:٤٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٦:٠٥١٢:٢١:٥٥١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٧:٤١٢٣:٣٨:٠٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٨:٠٣٠٧:١٥:٣٠١٢:٢٢:٠٩١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٨:٤١٢٣:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر الوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر الوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر الوند

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٠:٥٢١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٣:٣٩٢٣:٣٦:٤٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٧:٤٠١٢:٢١:٠٩١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:٣٩٢٣:٣٧:٠٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٧٠٧:١٧:١٠١٢:٢١:٢٥١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٥:٣٩٢٣:٣٧:٢٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٤٠٧:١٦:٣٩١٢:٢١:٤١١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٦:٤٠٢٣:٣٧:٤٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٦:٠٥١٢:٢١:٥٥١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٧:٤١٢٣:٣٨:٠٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٣٠٧:١٥:٣٠١٢:٢٢:٠٩١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٨:٤١٢٣:٣٨:٢٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٤:٥٣١٢:٢٢:٢٢١٧:٣٠:١٣١٧:٤٩:٤٢٢٣:٣٨:٣٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٤:١٤١٢:٢٢:٣٤١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:٤٤٢٣:٣٨:٥٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٣:٣٣١٢:٢٢:٤٦١٧:٣٢:٢٠١٧:٥١:٤٥٢٣:٣٩:١٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٢:٥١١٢:٢٢:٥٦١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٢:٤٦٢٣:٣٩:٢٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٤٠٧:١٢:٠٧١٢:٢٣:٠٦١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٣:٤٧٢٣:٣٩:٣٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١١:٢٢١٢:٢٣:١٥١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٤٨٢٣:٣٩:٥٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:١٠:٣٥١٢:٢٣:٢٣١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٤٩٢٣:٤٠:٠١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٩:٤٦١٢:٢٣:٣٠١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٠:١٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٨:٥٥١٢:٢٣:٣٦١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٥١٢٣:٤٠:٢٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٨:٠٤١٢:٢٣:٤٢١٧:٣٩:٤٥١٧:٥٨:٥٢٢٣:٤٠:٣١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٧:١٠١٢:٢٣:٤٦١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٥٣٢٣:٤٠:٣٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٦:١٦١٢:٢٣:٥٠١٧:٤١:٥١١٨:٠٠:٥٣٢٣:٤٠:٤٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٥:١٩١٢:٢٣:٥٣١٧:٤٢:٥٤١٨:٠١:٥٤٢٣:٤٠:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٤:٢٢١٢:٢٣:٥٦١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٥٤٢٣:٤٠:٥٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٣:٢٣١٢:٢٣:٥٧١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٥٤٢٣:٤١:٠٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٢:٢٢١٢:٢٣:٥٨١٧:٤٦:٠١١٨:٠٤:٥٤٢٣:٤١:٠٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠١:٢١١٢:٢٣:٥٨١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:٥٣٢٣:٤١:١٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٣:٥٧١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٥٣٢٣:٤١:١٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٩:١٤١٢:٢٣:٥٦١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:٥٢٢٣:٤١:١٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٨:٠٩١٢:٢٣:٥٣١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:٥١٢٣:٤١:١٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٧:٠٢١٢:٢٣:٥١١٧:٥١:٠٨١٨:٠٩:٤٩٢٣:٤١:١٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٥:٥٥١٢:٢٣:٤٧١٧:٥٢:٠٨١٨:١٠:٤٨٢٣:٤١:١٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٤:٤٦١٢:٢٣:٤٣١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٤٦٢٣:٤١:١٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٣:٣٧١٢:٢٣:٣٨١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٤٤٢٣:٤١:٠٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر الوند شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر الوند شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الوند

اَلوَند شهری است در شهرستان البرز در استان قزوین. شهر الوند دومین شهر بزرگ استان قزوین و مرکز شهرستان البرز در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی شهر قزوین واقع شده

شهر الوند در ویکیپدیا

شهر الوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الوند بر روی نقشه

شهر الوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الوند
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر الوند + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر الوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الوند رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق الوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الوند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الوند
جدول اوقات شرعی امروز فردا الوند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق الوند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو