جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر الوند

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز الوند


اذان صبح: ٠٥:٢١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:١٠
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٨:١٠

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الوند (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر الوند)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر الوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
مردم از ترس شكست می بازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الوند

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر الوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٧:٤١١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٣٥٠٠:٢١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٧:٣١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢١:١٤١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٧:١٣١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٠:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:١٣٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٩:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٥٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٦:٣٧١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٨:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٣:٣١١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٨:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١١:٢٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٣٣٠٠:١٨:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٧:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٧:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٧:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٦:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٦:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٦:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٦:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:١٦:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٦:١٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:١٤٠٠:١٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٢٠٦:٠١:١١١٣:٠٦:١٣٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٦:١٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٥:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٥:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الوند

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر الوند

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر الوند

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٤:٢٥١٣:١٥:٢٠١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٠٧٠٠:٣٢:٢٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٢:٥٨١٣:١٥:٠٢١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٥٩٠٠:٣١:٥٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠١:٣١١٣:١٤:٤٤١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٥١٠٠:٣١:٣٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٠:٠٤١٣:١٤:٢٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٤٣٠٠:٣١:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٨:٣٧١٣:١٤:٠٨١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٣٤٠٠:٣٠:٥٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:١١١٣:١٣:٥٠١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٢٦٠٠:٣٠:٢٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٤٥١٣:١٣:٣٣١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:١٨٠٠:٣٠:٠٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٤:١٩١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:١٠٠٠:٢٩:٤٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٢:٥٣١٣:١٢:٥٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:٢٩:١٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥١:٢٧١٣:١٢:٤٠١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٥٥٠٠:٢٨:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٠:٠٢١٣:١٢:٢٣١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٤٧٠٠:٢٨:٣٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٨:٣٧١٣:١٢:٠٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٨:١٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٧:١٣١٣:١١:٤٩١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٧:٤٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٥:٤٩١٣:١١:٣٢١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٢٤٠٠:٢٧:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:٢٥١٣:١١:١٥١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٧:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:٠٢١٣:١٠:٥٩١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٦:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٤١٠٦:٤١:٤٠١٣:١٠:٤٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢٦:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:١٨١٣:١٠:٢٨١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٥:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٠:١٣١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٥:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٧:٣٥١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٥:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٤:٤٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٤:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٩:١٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٣:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٣:٣٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٢:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٢:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٨:١٣١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٢:١٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢١:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٧:٥١١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر الوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر الوند

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٣:٠٨١٢:١٧:٠٨١٨:٢١:٤٣١٨:٣٩:٥٥٠٠:٠٤:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٧٠٧:١١:٤١١٣:١٦:٥٠١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:٤٧٠٠:٣٤:٠٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٤٠٧:١٠:١٤١٣:١٦:٣٢١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٣٩٠٠:٣٣:٤٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:١١٠٧:٠٨:٤٦١٣:١٦:١٤١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٣١٠٠:٣٣:٢٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٧:١٩١٣:١٥:٥٦١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٢٣٠٠:٣٣:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٥:٥٢١٣:١٥:٣٨١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:١٥٠٠:٣٢:٤٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٤:٢٥١٣:١٥:٢٠١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٠٧٠٠:٣٢:٢٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٢:٥٨١٣:١٥:٠٢١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٥٩٠٠:٣١:٥٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠١:٣١١٣:١٤:٤٤١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٥١٠٠:٣١:٣٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٠:٠٤١٣:١٤:٢٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٤٣٠٠:٣١:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٨:٣٧١٣:١٤:٠٨١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٣٤٠٠:٣٠:٥٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:١١١٣:١٣:٥٠١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٢٦٠٠:٣٠:٢٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٤٥١٣:١٣:٣٣١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:١٨٠٠:٣٠:٠٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٤:١٩١٣:١٣:١٥١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:١٠٠٠:٢٩:٤٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٢:٥٣١٣:١٢:٥٧١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:٢٩:١٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥١:٢٧١٣:١٢:٤٠١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٥٥٠٠:٢٨:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٠:٠٢١٣:١٢:٢٣١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٤٧٠٠:٢٨:٣٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٨:٣٧١٣:١٢:٠٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٨:١٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٧:١٣١٣:١١:٤٩١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٧:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٥:٤٩١٣:١١:٣٢١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٢٤٠٠:٢٧:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:٢٥١٣:١١:١٥١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٧:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:٠٢١٣:١٠:٥٩١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٦:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٤١:٤٠١٣:١٠:٤٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:٢٦:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:١٨١٣:١٠:٢٨١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٥:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٠:١٣١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٥:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٧:٣٥١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٥:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٩:٤٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٤:٤٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٤:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٩:١٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٣:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٣:٣٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر الوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر الوند شهر الوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر الوند شهر الوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الوند

اَلوَند شهری است در شهرستان البرز در استان قزوین. شهر الوند دومین شهر بزرگ استان قزوین و مرکز شهرستان البرز در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی شهر قزوین واقع شده

شهر الوند در ویکیپدیا

شهر الوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الوند بر روی نقشه

شهر الوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الوند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الوند
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر الوند + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر الوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الوند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق الوند
زمان پخش اذان آنلاین به افق الوند
زمان پخش اذان مستقیم به افق الوند
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ الوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الوند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الوند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو