جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر الوان

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز الوان

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:١٩
اذان ظهر: ١٣:٢١:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٢٥:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٥٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٥٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الوان (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر الوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر الوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
دانایی بسیار داشتن ما را جوان نگه می دارد، اما بایستی این را نیز برتابیم كه از این بابت ما را پیرتر از آنچه هستیم بپندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الوان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الوان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر الوان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان الوان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٤٩:١١١٣:١٦:٥٢١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٣٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٨:٠٠١٣:١٦:٣٧١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٣٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٦:٥١١٣:١٦:٢٣١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:١٣٠٠:٣٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٥:٤٢١٣:١٦:٠٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٣٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٤:٣٣١٣:١٥:٥٦١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٣٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٥:٤٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٣٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٢:١٩١٣:١٥:٣٠١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٣٢:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:١٢١٣:١٥:١٨١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٢:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٠:٠٧١٣:١٥:٠٦١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٣٢:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٩:٠٢١٣:١٤:٥٥١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:١٩٠٠:٣١:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٤:٤٤١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٠٣٠٠:٣١:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٦:٥٥١٣:١٤:٣٣١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٤٧٠٠:٣١:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٥:٥٣١٣:١٤:٢٣١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٣٢٠٠:٣٠:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٤:١٤١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:١٦٠٠:٣٠:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٤:٠٥١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٠١٠٠:٣٠:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٣:٥٦١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:٣٠:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣١:٥٤١٣:١٣:٤٨١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٩:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٠:٥٧١٣:١٣:٤١١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٩:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٣:٣٤١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٩:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٣:٢٨١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٩:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٨:١١١٣:١٣:٢٢١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٣٠٠٠:٢٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٧:١٨١٣:١٣:١٧١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:١٥٠٠:٢٨:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٣:١٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٨:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٣:٠٨٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٨:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٣:٠٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٨:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٣:١١١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:٤١١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر الوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر الوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر الوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر الوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر الوان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر الوان شهر الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر الوان شهر الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر الوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر الوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر الوان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:١١:٢٥١٣:١٨:٢٩٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٢٩:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١١:٣٩١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٢٩:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١١:٥٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣٠:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٢:١١١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٣٠:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٢:٢٨١٣:١٩:٢٠٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٣٠:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٢:٤٧١٣:١٩:٣٣٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٠:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:١٣:٠٧١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٠:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٣:٢٧١٣:١٩:٥٨٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣١:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٣:٤٩١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣١:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:١٢١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣١:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٠:٣٣٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:١١٠٠:٣١:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٥:٠١١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٣٢:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٥:٢٧١٣:٢٠:٥٥٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٢:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٥:٥٣١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣٢:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٦:٢١١٣:٢١:١٦٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٢:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٦:٤٩١٣:٢١:٢٦٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٣:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٧:١٨١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٣٣:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:١٧:٤٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٣٣:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٨:١٩١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٣:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٤:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٩:٢٣١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:١٧٠٠:٣٤:٢٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٢:١٧٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٤:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢٢:٢٤٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٤:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢١:٠٣١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:١١٠٠:٣٥:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٥:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٢:١٢١٣:٢٢:٤٣٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٥:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٥:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢٢:٥٢٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٥:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٤:٠٠١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٣٦:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:٢٣:٠٠٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣٦:٢٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٥:١٤١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٠:٣١٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٦:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر الوان شهر الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر الوان شهر الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الوان

مختصات: ۳۲°۰۶′۴۱″ شمالی ۴۸°۲۷′۳۶″ شرقی الوان شهر و بخشی است در استان خوزستان. این شهر در شهرستان شوش قرار دارد. این شهر در سال ۱۳۷۴ با تأسیس شهرداری تبدیل به شهر شد و پیش از آن روستایی بود با نام عبدالخان.

شهر الوان در ویکیپدیا

شهر الوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الوان بر روی نقشه

شهر الوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الوان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر الوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر الوان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر الوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر الوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الوان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق الوان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ الوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ الوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الوان
زمان پخش اذان زنده به افق الوان
افق شرعی امروز فردا الوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو