جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر الوان

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز الوان


اذان صبح: ٠٤:٥١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٣٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الوان (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر الوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر الوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
هر كسی كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها برای منافع خودش بهره گیرد، سازنده ی یك تیم نیست، بلكه یك دیكتاتور است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الوان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر الوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٦:٤١١٣:١٤:٣١١٩:٥٢:٥١٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣١:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٤:٢٢١٩:٥٣:٣٣٢٠:١١:٤٤٠٠:٣٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٤:١٢١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٢٨٠٠:٣٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٤:٠٤١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:١٣٠٠:٣٠:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٣:٥٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٣:٥٨٠٠:٣٠:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣١:٤١١٣:١٣:٤٨١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٠:٤٤١٣:١٣:٤١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٢٧٠٠:٢٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٣:٣٤١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٩:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٣:٢٨١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٩:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٣:٢٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٨:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٣:١٧١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٨:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٦:١٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٨:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٣:٠٨٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٨:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٧:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٧:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٢:١٥١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢١:٣٠١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٧:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٧:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٩:٢٥١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:٤٦١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٦:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٨:٠٨١٣:١٣:٠١٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٦:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٧:٣٢١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٦:٥٧١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٦:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٢٤١٣:١٣:١٠٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٦:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٥:٥٢١٣:١٣:١٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٥١٠٦:١٥:٢١١٣:١٣:١٨٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٦:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٤:٥٢١٣:١٣:٢٣٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر الوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر الوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر الوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر الوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر الوان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:١١:٢٨١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٢٩:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١١:٤٢١٣:١٨:٤٥٢٠:٢٥:٤٥٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٢٩:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١١:٥٨١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣٠:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٢:١٤١٣:١٩:١٠٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٣٠:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٢:٣٢١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٠٤٠٠:٣٠:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٢:٥١١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٠:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٣:١١١٣:١٩:٤٨٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣١:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣١:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:١٣:٥٥١٣:٢٠:١٢٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣١:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:١٨١٣:٢٠:٢٤٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:١٣٠٠:٣١:٤٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١١٠٦:١٤:٤٢١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٢:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٥:٠٧١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٣٢:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٢:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٦:٠١١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٢:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٦:٢٩١٣:٢١:١٩٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣٣:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٦:٥٧١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣٣:١٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٧:٢٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٥:١٩٠٠:٣٣:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٧:٥٧١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣٣:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١٨:٢٨١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٣٤:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٣٤:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٢:١٣٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٤:١٣٠٠:٣٤:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢٠:٠٥١٣:٢٢:٢٠٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٣٤:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٤:٥٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢١:١٢١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣٥:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٢:٣٩٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٥:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٢:١٣٠٠:٣٥:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٥:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٦:٠٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٣٦:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٣:٠١٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٦:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٥:٢٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر الوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر الوان شهر الوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر الوان شهر الوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر الوان

مختصات: ۳۲°۰۶′۴۱″ شمالی ۴۸°۲۷′۳۶″ شرقی الوان شهر و بخشی است در استان خوزستان. این شهر در شهرستان شوش قرار دارد. این شهر در سال ۱۳۷۴ با تأسیس شهرداری تبدیل به شهر شد و پیش از آن روستایی بود با نام عبدالخان.

شهر الوان در ویکیپدیا

شهر الوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الوان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر الوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر الوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الوان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق الوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق الوان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الوان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ الوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو