جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا

سفیدکوه | ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز الوان کمرعلیا


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٠:١٣
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٣١:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٨:٠١

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای الوان کمرعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای الوان کمرعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الوان کمرعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جكسون براون
به گونه ای زندگی كنید كه وقتی فرزندانتان به یاد عدالت، صداقت و مهربانی می افتند، شما در نظرشان جلوه گر شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای الوان کمرعلیا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای الوان کمرعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای الوان کمرعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای الوان کمرعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الوان کمرعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣١:٣٩١٣:١٣:٣٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٣:٣٠١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٣:٢١١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٨:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٣:١٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٧:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٣:٠٥١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٧:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٦:٢١١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٧:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٢:٥١٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٤:٢١١٣:١٢:٤٥٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٦:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:٢٩١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٥:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٩:٤١١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٥:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٨:٤٨١٣:١٢:٢٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٥:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٧:٥٧١٣:١٢:١٧٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٥:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٧:٠٧١٣:١٢:١٦٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٤:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:١٩١٣:١٢:١٥٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٤:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٥:٣٢١٣:١٢:١٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٤:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٤:٤٦١٣:١٢:١٤٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٤:٠٢١٣:١٢:١٥٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٣:١٩١٣:١٢:١٦٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٤:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٢:٣٨١٣:١٢:١٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٤:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١١:٥٨١٣:١٢:٢٠٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٣:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١١:١٩١٣:١٢:٢٣٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٣:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٠:٤٢١٣:١٢:٢٧٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٠:٠٧١٣:١٢:٣١٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٢:٣٦٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٣:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٩:٠٠١٣:١٢:٤١٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٢:٤٦٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الوان کمرعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الوان کمرعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الوان کمرعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الوان کمرعلیا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای الوان کمرعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای الوان کمرعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الوان کمرعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای الوان کمرعلیا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای الوان کمرعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای الوان کمرعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای الوان کمرعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای الوان کمرعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای الوان کمرعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای الوان کمرعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الوان کمرعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای الوان کمرعلیا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:١١١٢:٠٠:١٥١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:٥٨٢٣:١٩:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٠٢١٢:٠٠:٠٧١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٥٢٢٣:١٩:٠٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٨:٥٣١١:٥٩:٥٩١٧:٣٠:٣٨١٧:٤٨:٤٨٢٣:١٨:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٩:٤٥١١:٥٩:٥٣١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٧:٤٥٢٣:١٨:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٠:٣٧١١:٥٩:٤٧١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٦:٤٣٢٣:١٨:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣١:٣٠١١:٥٩:٤١١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٥:٤٢٢٣:١٨:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٢:٢٣١١:٥٩:٣٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٤:٤٢٢٣:١٨:١٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٣:١٧١١:٥٩:٣٣١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٣:٤٣٢٣:١٨:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٤:١٠١١:٥٩:٣٠١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٢:٤٦٢٣:١٨:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٥:٠٤١١:٥٩:٢٨١٧:٢٣:٢٧١٧:٤١:٥٠٢٣:١٨:٠٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٥:٥٩١١:٥٩:٢٧١٧:٢٢:٣٠١٧:٤٠:٥٦٢٣:١٧:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٦:٥٣١١:٥٩:٢٦١٧:٢١:٣٤١٧:٤٠:٠٢٢٣:١٧:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:٤٨١١:٥٩:٢٦١٧:٢٠:٤٠١٧:٣٩:١٠٢٣:١٧:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٨:٤٣١١:٥٩:٢٧١٧:١٩:٤٧١٧:٣٨:٢٠٢٣:١٧:٤٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٩:٣٩١١:٥٩:٢٩١٧:١٨:٥٦١٧:٣٧:٣٠٢٣:١٧:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٠:٣٤١١:٥٩:٣٢١٧:١٨:٠٦١٧:٣٦:٤٣٢٣:١٧:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤١:٣٠١١:٥٩:٣٥١٧:١٧:١٧١٧:٣٥:٥٦٢٣:١٧:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٤٢:٢٦١١:٥٩:٣٩١٧:١٦:٣٠١٧:٣٥:١٢٢٣:١٧:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٣:٢٢١١:٥٩:٤٤١٧:١٥:٤٥١٧:٣٤:٢٨٢٣:١٧:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٤:١٨١١:٥٩:٥٠١٧:١٥:٠٠١٧:٣٣:٤٧٢٣:١٧:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٥:١٥١١:٥٩:٥٧١٧:١٤:١٨١٧:٣٣:٠٧٢٣:١٧:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٦:١١١٢:٠٠:٠٥١٧:١٣:٣٧١٧:٣٢:٢٨٢٣:١٧:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٧:٠٨١٢:٠٠:١٣١٧:١٢:٥٨١٧:٣١:٥١٢٣:١٨:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٨:٠٥١٢:٠٠:٢٣١٧:١٢:٢٠١٧:٣١:١٦٢٣:١٨:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٩:٠١١٢:٠٠:٣٣١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:٤٢٢٣:١٨:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٩:٥٨١٢:٠٠:٤٤١٧:١١:١٠١٧:٣٠:١٠٢٣:١٨:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٠:٥٥١٢:٠٠:٥٦١٧:١٠:٣٨١٧:٢٩:٤٠٢٣:١٨:٢٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥١:٥٢١٢:٠١:٠٩١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:١٢٢٣:١٨:٣٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٢:٤٨١٢:٠١:٢٢١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:٤٥٢٣:١٨:٤٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:٤٥١٢:٠١:٣٧١٧:٠٩:١١١٧:٢٨:٢٠٢٣:١٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای الوان کمرعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای الوان کمرعلیا روستای الوان کمرعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای الوان کمرعلیا روستای الوان کمرعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای الوان کمرعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای الوان کمرعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای الوان کمرعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای الوان کمرعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای الوان کمرعلیا

روستای الوان کمرعلیا بر روی نقشه

روستای الوان کمرعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای الوان کمرعلیا
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای الوان کمرعلیا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای الوان کمرعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الوان کمرعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الوان کمرعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق الوان کمرعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الوان کمرعلیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الوان کمرعلیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الوان کمرعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا الوان کمرعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا الوان کمرعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الوان کمرعلیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای الوان کمرعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو