جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای الوانق

شیرامین | آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز الوانق


اذان صبح: ٠٤:١٦:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٣٣
اذان مغرب: ٢١:٠٥:١٣
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٤٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای الوانق (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای الوانق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای الوانق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای الوانق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
وای به حال كسی كه مسلمانی را معطّل كند (بی‌جهت او را نگه دارد) تا حقّش از بین برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای الوانق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای الوانق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای الوانق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای الوانق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای الوانق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الوانق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٢:٥٨١٣:٢٦:٣٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٤٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٦:٢٤٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٠٠٠٠:٤٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٥٠٦:٥٠:١١١٣:٢٦:٠٩٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٥٨٠٠:٤٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٨:٤٩١٣:٢٥:٥٦٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤٧:٢٧١٣:٢٥:٤٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٩:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٦:٠٦١٣:٢٥:٢٩٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٤:٤٦١٣:٢٥:١٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٣٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٣٦٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٥:٠٤٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٤٢:٠٨١٣:٢٤:٥٢٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٣٧:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:١٩٠٦:٤٠:٥٠١٣:٢٤:٤١٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٧:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٩:٣٣١٣:٢٤:٣٠٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣٧:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٨:١٨١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٣٦:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٧:٠٣١٣:٢٤:١٠٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٦:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٥:٤٩١٣:٢٤:٠٠٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٦:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٣:٥١٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٥:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢٣:٤٣٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٥:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٣٢:١٣١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٣٥:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٣١:٠٣١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٣٤:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢٣:٢١٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٤:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٨:٤٨١٣:٢٣:١٤٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٤:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٧:٤٢١٣:٢٣:٠٩٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:١٦٠٠:٣٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٥:٣٣١٣:٢٢:٥٩٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:١١٠٠:٣٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٢:٥٥٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٣٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢٢:٥٢٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٣٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٢٢:٣٠١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٣٢:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:٢١:٣٢١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٣٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٩:٣٩١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٣١:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای الوانق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای الوانق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای الوانق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الوانق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای الوانق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای الوانق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الوانق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای الوانق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای الوانق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای الوانق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای الوانق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای الوانق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الوانق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای الوانق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای الوانق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الوانق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای الوانق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:١٢:١٨١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٥:١٣٠٠:٣٠:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:١١:٣٨١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٣٠:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:١١:٠٠١٣:٢٣:١٠٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٣٠:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٦:١٠:٢٤١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٧:٤٥٠٠:٣٠:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٩:٤٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:٣٧:١٨٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٢٩:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٩:١٧١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٢٩:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٨:٤٥١٣:٢٣:٣٥٢٠:٣٨:٤٨٢١:٠٠:٠٩٠٠:٢٩:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٦:٠٨:١٦١٣:٢٣:٤٣٢٠:٣٩:٣١٢١:٠٠:٥٦٠٠:٢٩:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:٢٣:٥١٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:٤١٠٠:٢٩:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٦:٠٧:٢٢١٣:٢٣:٥٩٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠٢:٢٦٠٠:٢٩:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٦:٥٨١٣:٢٤:٠٨٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٣:٠٩٠٠:٢٩:٤٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٦:٠٦:٣٦١٣:٢٤:١٧٢٠:٤٢:١٧٢١:٠٣:٥٢٠٠:٢٩:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٦:٠٦:١٥١٣:٢٤:٢٧٢٠:٤٢:٥٦٢١:٠٤:٣٣٠٠:٢٩:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٦:٠٥:٥٦١٣:٢٤:٣٦٢٠:٤٣:٣٣٢١:٠٥:١٣٠٠:٢٩:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠١٠٦:٠٥:٣٩١٣:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:١٠٢١:٠٥:٥١٠٠:٢٩:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٥:٢٤١٣:٢٤:٥٧٢٠:٤٤:٤٦٢١:٠٦:٢٩٠٠:٢٩:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٦:٠٥:١٠١٣:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٢٠٢١:٠٧:٠٥٠٠:٢٩:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٦:٠٤:٥٨١٣:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٥٣٢١:٠٧:٤٠٠٠:٣٠:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:٢٥:٣٠٢٠:٤٦:٢٥٢١:٠٨:١٤٠٠:٣٠:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢٥:٤٢٢٠:٤٦:٥٥٢١:٠٨:٤٦٠٠:٣٠:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٦:٠٤:٣٤١٣:٢٥:٥٤٢٠:٤٧:٢٥٢١:٠٩:١٦٠٠:٣٠:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٦:٠٤:٢٩١٣:٢٦:٠٦٢٠:٤٧:٥٣٢١:٠٩:٤٦٠٠:٣٠:٢٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٠٠٦:٠٤:٢٦١٣:٢٦:١٩٢٠:٤٨:١٩٢١:١٠:١٣٠٠:٣٠:٣٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٠٠٦:٠٤:٢٥١٣:٢٦:٣١٢٠:٤٨:٤٤٢١:١٠:٣٩٠٠:٣٠:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٦:٠٤:٢٦١٣:٢٦:٤٤٢٠:٤٩:٠٨٢١:١١:٠٤٠٠:٣٠:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٦:٠٤:٢٩١٣:٢٦:٥٧٢٠:٤٩:٣٠٢١:١١:٢٧٠٠:٣١:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٦:٠٤:٣٣١٣:٢٧:١٠٢٠:٤٩:٥١٢١:١١:٤٨٠٠:٣١:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٧٠٦:٠٤:٣٩١٣:٢٧:٢٣٢٠:٥٠:١٠٢١:١٢:٠٨٠٠:٣١:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤١٠٦:٠٤:٤٦١٣:٢٧:٣٦٢٠:٥٠:٢٨٢١:١٢:٢٦٠٠:٣١:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٦:٠٤:٥٦١٣:٢٧:٤٩٢٠:٥٠:٤٤٢١:١٢:٤٢٠٠:٣١:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٦٠٦:٠٥:٠٧١٣:٢٨:٠٢٢٠:٥٠:٥٨٢١:١٢:٥٦٠٠:٣٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای الوانق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای الوانق روستای الوانق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای الوانق روستای الوانق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای الوانق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الوانق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای الوانق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای الوانق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای الوانق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای الوانق

روستای الوانق بر روی نقشه

روستای الوانق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای الوانق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای الوانق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای الوانق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای الوانق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای الوانق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای الوانق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای الوانق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای الوانق رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الوانق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق الوانق
زمان پخش اذان زنده به افق الوانق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق الوانق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الوانق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق الوانق
زمان پخش اذان مستقیم به افق الوانق
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ الوانق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای الوانق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو