جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اله صوفی

تیمور آباد | هامون | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اله صوفی


اذان صبح: ٠٤:٠٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٢٢

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اله صوفی (شهرستان هامون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای اله صوفی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اله صوفی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اله صوفی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقایی
كسی كه پاروزنی بداند، همیشه جایی در قایق پیدا می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اله صوفی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اله صوفی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اله صوفی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اله صوفی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اله صوفی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اله صوفی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٥:٥٥١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:١٦٢٣:٣٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٢:١٤١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٥٨٢٣:٣٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٣:٥٦١٢:٢٢:٠٥١٩:٠٠:٤١١٩:١٨:٤١٢٣:٣٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٢:٥٨١٢:٢١:٥٦١٩:٠١:٢١١٩:١٩:٢٣٢٣:٣٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٢:٠١١٢:٢١:٤٨١٩:٠٢:٠١١٩:٢٠:٠٦٢٣:٣٨:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٠١٠٥:٤١:٠٥١٢:٢١:٤٠١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٨:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٠:١٠١٢:٢١:٣٣١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٣٢٢٣:٣٨:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٩:١٦١٢:٢١:٢٦١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٣١٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢١:٢٠١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٧:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢١:١٤١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٧:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:١٦٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢١:٠٩١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٢٤٢٣:٣٧:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١٠٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢١:٠٤١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٥:٠٧٢٣:٣٦:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٥:٠١١٢:٢١:٠١١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٤٩٢٣:٣٦:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٠١٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٣٢٢٣:٣٦:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:١٥٢٣:٣٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٥٨٢٣:٣٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣١:٥٨١٢:٢٠:٥٠١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤١٢٣:٣٦:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣١:١٥١٢:٢٠:٤٩١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٢٣٢٣:٣٥:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٠:٣٤١٢:٢٠:٤٩١٩:١١:٢٧١٩:٣٠:٠٦٢٣:٣٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٠:٤٩١٩:١٢:٠٦١٩:٣٠:٤٨٢٣:٣٥:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٠:٤٩١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:٣١٢٣:٣٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:١٥٠٥:٢٨:٣٧١٢:٢٠:٥١١٩:١٣:٢٦١٩:٣٢:١٣٢٣:٣٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٢٨:٠١١٢:٢٠:٥٢١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٥٤٢٣:٣٥:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٠:٥٥١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٣٦٢٣:٣٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٦:٥٣١٢:٢٠:٥٨١٩:١٥:٢٣١٩:٣٤:١٧٢٣:٣٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٢٦:٢١١٢:٢١:٠١١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٥٨٢٣:٣٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٢٥:٥٠١٢:٢١:٠٥١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٣٩٢٣:٣٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٢٥:٢١١٢:٢١:١٠١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:١٩٢٣:٣٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٢٤:٥٣١٢:٢١:١٥١٩:١٧:٥٦١٩:٣٦:٥٩٢٣:٣٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اله صوفی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اله صوفی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اله صوفی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اله صوفی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اله صوفی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اله صوفی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اله صوفی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اله صوفی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اله صوفی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اله صوفی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اله صوفی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اله صوفی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اله صوفی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اله صوفی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اله صوفی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اله صوفی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اله صوفی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤٥:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤٥:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٣٧:٠٩١٢:٣١:٠٠١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٣:١٩٢٣:٤٥:٤٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥١٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣١:٠٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٤٠٢٣:٤٥:٤٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٨:٢٣١٢:٣١:٠٠١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٥:٥٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:١٨٢٣:٤٦:٠٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٣٩:٣٧١٢:٣٠:٥٨١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٦:١٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٠:١٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٥١٢٣:٤٦:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٦:٢١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٥:٤١:٣٠١٢:٣٠:٥٠١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٦:٢٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٥٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٠:٤٦١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٦:٣٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣٠:٤٢١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٤٢٢٣:٤٦:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٠:٣٧١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٦:٣٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٠:٣١١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٦:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٠:٢٥١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٦:٤٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٠:١٨١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٢٢٣:٤٦:٤١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٠:١١١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:١٧٢٣:٤٦:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٦:٣١١٢:٣٠:٠٣١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٢١٢٣:٤٦:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٧:٠٩١٢:٢٩:٥٤١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٦:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢٩:٤٥١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٦:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٩:٣٥١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٦:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:٠٠١٢:٢٩:٢٥١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٧:٢٥٢٣:٤٦:٣٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٩:٣٧١٢:٢٩:١٤١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٢٤٢٣:٤٦:٣٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٠:١٤١٢:٢٩:٠٢١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:٢١٢٣:٤٦:٢٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٠:٥١١٢:٢٨:٥٠١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:١٨٢٣:٤٦:٢١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٢٨١٢:٢٨:٣٨١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٦:١٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٢:٠٤١٢:٢٨:٢٤١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٠٩٢٣:٤٦:٠٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٨:١١١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٠٣٢٣:٤٦:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٣:١٧١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٥٧٢٣:٤٥:٥٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢٧:٤٢١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٤٩٢٣:٤٥:٤٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٤:٢٩١٢:٢٧:٢٧١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٤١٢٣:٤٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اله صوفی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اله صوفی روستای اله صوفی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اله صوفی روستای اله صوفی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اله صوفی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اله صوفی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اله صوفی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اله صوفی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اله صوفی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اله صوفی

روستای اله صوفی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اله صوفی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اله صوفی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اله صوفی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اله صوفی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اله صوفی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اله صوفی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اله صوفی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اله صوفی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اله صوفی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اله صوفی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اله صوفی
زمان پخش اذان زنده به افق اله صوفی
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اله صوفی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اله صوفی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اله صوفی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اله صوفی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اله صوفی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو