جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اله بخش

دشت لالی | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اله بخش


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:١٠:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٠٤
نیمه شب: ٢٣:١٨:٢٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اله بخش (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای اله بخش)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اله بخش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اله بخش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اله بخش

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اله بخش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اله بخش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اله بخش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اله بخش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اله بخش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٢:٢٤١٣:١١:٥١١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣١:٢٢١٣:١١:٤١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٢١١٣:١١:٣٣١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٣٧٠٠:٢٧:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:١١:٢٤١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢٧:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٢١١٣:١١:١٧١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٧:٢٣١٣:١١:١٠١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٦:٢٦١٣:١١:٠٣١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٦:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٠:٥٧١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٢٦٠٠:٢٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٠:٥١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٥:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٠:٤٦١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٥:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٠:٤١١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٥:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢١:٥٨١٣:١٠:٣٧١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢١:٠٧١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٠:١٨١٣:١٠:٣١٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٩:٣٠١٣:١٠:٢٩٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٤:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٤٤١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٤:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٥٩١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٤:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٤:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٦:٣٢١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٤:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٥:٥١١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٥:١١١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٤:٣٢١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٣:٥٥١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٣:١٩١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٣:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٢:٤٥١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٣:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٢:١٢١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:١٨٠٦:١١:٤١١٣:١٠:٤٧٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٣:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١١:١١١٣:١٠:٥٢٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٣:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٤٣١٣:١٠:٥٨٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٣:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اله بخش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اله بخش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اله بخش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اله بخش

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اله بخش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اله بخش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اله بخش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اله بخش

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اله بخش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اله بخش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اله بخش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اله بخش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اله بخش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اله بخش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اله بخش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اله بخش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اله بخش

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٩:١٤١٢:٠٠:٠٤١٧:١٠:٣٧١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٨:١٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٠:٠٧١٢:٠٠:٢٠١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:٠٤٢٣:١٨:٢٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥١:٠١١٢:٠٠:٣٧١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٤٧٢٣:١٨:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥١:٥٤١٢:٠٠:٥٤١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٨:٣٢٢٣:١٨:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٢:٤٦١٢:٠١:١٣١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٨:١٩٢٣:١٩:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٣٩١٢:٠١:٣٢١٧:٠٩:١١١٧:٢٨:٠٧٢٣:١٩:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٤:٣١١٢:٠١:٥٢١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٧:٥٧٢٣:١٩:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٥:٢٣١٢:٠٢:١٢١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٧:٤٩٢٣:١٩:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٦:١٤١٢:٠٢:٣٤١٧:٠٨:٤١١٧:٢٧:٤٢٢٣:٢٠:١٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٧:٠٥١٢:٠٢:٥٦١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٣٨٢٣:٢٠:٣٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٧:٥٥١٢:٠٣:١٨١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٧:٣٥٢٣:٢٠:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٣:٤١١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٣٣٢٣:٢١:١٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٩:٣٤١٢:٠٤:٠٥١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٣٤٢٣:٢١:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٠:٢٣١٢:٠٤:٣٠١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٣٦٢٣:٢١:٥٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠١:١٠١٢:٠٤:٥٤١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٧:٤٠٢٣:٢٢:٢٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠١:٥٧١٢:٠٥:٢٠١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٤٦٢٣:٢٢:٤٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٢:٤٤١٢:٠٥:٤٦١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٥٣٢٣:٢٣:٠٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٦:١٢١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٨:٠٣٢٣:٢٣:٣١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٤:١٣١٢:٠٦:٣٩١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٨:١٤٢٣:٢٣:٥٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٤:٥٧١٢:٠٧:٠٦١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٨:٢٦٢٣:٢٤:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٥:٣٩١٢:٠٧:٣٤١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٤:٤٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٦:٢١١٢:٠٨:٠٢١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٨:٥٦٢٣:٢٥:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٧:٠١١٢:٠٨:٣٠١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٥:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٧:٤١١٢:٠٨:٥٩١٧:١٠:١٢١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٦:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠٨:١٩١٢:٠٩:٢٨١٧:١٠:٣٣١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٦:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٨:٥٦١٢:٠٩:٥٧١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٧:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٩:٣٢١٢:١٠:٢٦١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٤٠٢٣:٢٧:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:١٠:٠٧١٢:١٠:٥٦١٧:١١:٤٣١٧:٣١:٠٥٢٣:٢٨:٠٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٧٠٧:١٠:٤٠١٢:١١:٢٥١٧:١٢:١٠١٧:٣١:٣٢٢٣:٢٨:٢٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١١:١٢١٢:١١:٥٥١٧:١٢:٣٨١٧:٣٢:٠٠٢٣:٢٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اله بخش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اله بخش روستای اله بخش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اله بخش روستای اله بخش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اله بخش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اله بخش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اله بخش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اله بخش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اله بخش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اله بخش

روستای اله بخش بر روی نقشه

روستای اله بخش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اله بخش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اله بخش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اله بخش
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اله بخش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اله بخش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اله بخش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اله بخش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اله بخش رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اله بخش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اله بخش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اله بخش دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اله بخش
افق شرعی امروز فردا اله بخش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اله بخش
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اله بخش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اله بخش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اله بخش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو