جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر الشتر

سلسله | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز الشتر

اذان صبح: ٠٥:١١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٢٧

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الشتر (شهرستان سلسله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر الشتر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر الشتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الشتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فُرادیٰ در خانه است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الشتر

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الشتر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر الشتر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان الشتر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٧:٣٣١٣:١٧:١٣١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٦:١٩١٣:١٦:٥٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:٠٥١٣:١٦:٤٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٢٠٠:٣٣:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٥١١٣:١٦:٣١١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٣٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٦:١٧١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٣٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤١:٢٦١٣:١٦:٠٤١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٣٢:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٠:١٥١٣:١٥:٥٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:٣١:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤١٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٥:٣٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٢٠٠:٣١:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٥:٢٨١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠١٠٠:٣١:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٤٦١٣:١٥:١٦١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:٣٠:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٥:٠٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٣٠:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٤:٥٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣٠:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٤:٤٥١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٩:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٢:١٨١٣:١٤:٣٥١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٩:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣١:١٤١٣:١٤:٢٦١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٩:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:١٠١٣:١٤:١٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٤:١٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٨:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٨:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٣:٥٦٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٨:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٧:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٤:١٢١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٧:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٣:١٦١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢١:٢٩١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٦:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٦:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٩:٤٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٨:٥٦١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٦:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٨:٠٨١٣:١٣:١٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الشتر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر الشتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر الشتر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر الشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر الشتر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر الشتر شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر الشتر شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٤٦١٢:٠١:٢٣١٧:٣٤:٣٢١٧:٥٢:٣٤٢٣:٢٠:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٨:٣٦١٢:٠١:١٤١٧:٣٣:٢٥١٧:٥١:٢٩٢٣:٢٠:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٩:٢٧١٢:٠١:٠٧١٧:٣٢:١٩١٧:٥٠:٢٥٢٣:٢٠:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٠:١٨١٢:٠١:٠٠١٧:٣١:١٥١٧:٤٩:٢٢٢٣:١٩:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣١:٠٩١٢:٠٠:٥٣١٧:٣٠:١١١٧:٤٨:٢٠٢٣:١٩:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٢:٠١١٢:٠٠:٤٨١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:١٩٢٣:١٩:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٢:٥٣١٢:٠٠:٤٣١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٦:٢٠٢٣:١٩:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٣:٤٦١٢:٠٠:٣٩١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٥:٢٢٢٣:١٩:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٤:٣٩١٢:٠٠:٣٦١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٤:٢٤٢٣:١٩:٢١
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٥:٣٢١٢:٠٠:٣٣١٧:٢٥:٠٩١٧:٤٣:٢٩٢٣:١٩:١٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٦:٢٥١٢:٠٠:٣١١٧:٢٤:١٣١٧:٤٢:٣٤٢٣:١٩:١٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٧:١٩١٢:٠٠:٣٠١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٤١٢٣:١٩:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٨:١٣١٢:٠٠:٣٠١٧:٢٢:٢٣١٧:٤٠:٤٩٢٣:١٩:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٩:٠٧١٢:٠٠:٣١١٧:٢١:٣١١٧:٣٩:٥٩٢٣:١٩:٠٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٠:٠٢١٢:٠٠:٣٣١٧:٢٠:٤٠١٧:٣٩:١٠٢٣:١٨:٥٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٥٧١٢:٠٠:٣٥١٧:١٩:٥٠١٧:٣٨:٢٢٢٣:١٨:٥٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤١:٥٢١٢:٠٠:٣٨١٧:١٩:٠١١٧:٣٧:٣٦٢٣:١٨:٥٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٢:٤٨١٢:٠٠:٤٢١٧:١٨:١٥١٧:٣٦:٥٢٢٣:١٨:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٣:٤٣١٢:٠٠:٤٧١٧:١٧:٢٩١٧:٣٦:٠٩٢٣:١٨:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٣٩١٢:٠٠:٥٣١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٢٧٢٣:١٩:٠١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٥:٣٥١٢:٠١:٠٠١٧:١٦:٠٣١٧:٣٤:٤٧٢٣:١٩:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٦:٣١١٢:٠١:٠٨١٧:١٥:٢٣١٧:٣٤:٠٩٢٣:١٩:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٧:٢٨١٢:٠١:١٦١٧:١٤:٤٤١٧:٣٣:٣٢٢٣:١٩:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٨:٢٤١٢:٠١:٢٥١٧:١٤:٠٦١٧:٣٢:٥٧٢٣:١٩:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٤٩:٢٠١٢:٠١:٣٥١٧:١٣:٣١١٧:٣٢:٢٤٢٣:١٩:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٠:١٧١٢:٠١:٤٦١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:٥٢٢٣:١٩:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥١:١٣١٢:٠١:٥٨١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:٢٢٢٣:١٩:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:١٠١٢:٠٢:١١١٧:١١:٥٤١٧:٣٠:٥٤٢٣:١٩:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٣:٠٦١٢:٠٢:٢٤١٧:١١:٢٥١٧:٣٠:٢٧٢٣:١٩:٥٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٤:٠٢١٢:٠٢:٣٩١٧:١٠:٥٨١٧:٣٠:٠٣٢٣:٢٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الشتر

الشتر مرکز شهرستان سلسله در شمال استان لرستان در غرب ایران است. مردم الشتر به زبان لکی صحبت می‌کنند

شهر الشتر در ویکیپدیا

شهر الشتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الشتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الشتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الشتر بر روی نقشه

شهر الشتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الشتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الشتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الشتر
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر الشتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الشتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الشتر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق الشتر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق الشتر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الشتر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الشتر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ الشتر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ الشتر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق الشتر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق الشتر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الشتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو