جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر الشتر

سلسله | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز الشتر


اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٥:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٥:١٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الشتر (شهرستان سلسله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر الشتر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر الشتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الشتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
فهم ما از هنر به میزان گسترده ای تابع تجربه ی اندوخته شده ای است كه درباره ی آن به دست آورده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الشتر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الشتر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر الشتر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الشتر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٧:٣٣١٣:١٧:١٣١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٦:١٩١٣:١٦:٥٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:٠٥١٣:١٦:٤٥١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٢٠٠:٣٣:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٥١١٣:١٦:٣١١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٣٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٣٨١٣:١٦:١٧١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٣٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤١:٢٦١٣:١٦:٠٤١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٣٢:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٠:١٥١٣:١٥:٥٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:٣١:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤١٠٦:٣٩:٠٤١٣:١٥:٣٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٢٠٠:٣١:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٥:٢٨١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠١٠٠:٣١:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٤٦١٣:١٥:١٦١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:٣٠:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٥:٠٥١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٣٠:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٤:٥٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣٠:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٤:٤٥١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٩:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٢:١٨١٣:١٤:٣٥١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٩:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣١:١٤١٣:١٤:٢٦١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٩:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:١٠١٣:١٤:١٨١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٤:١٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٨:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٨:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٣:٥٦٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٨:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٧:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٤:١٢١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٧:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٣:١٦١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢١:٢٩١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٦:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٦:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٩:٤٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٨:٥٦١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٦:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٨:٠٨١٣:١٣:١٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الشتر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر الشتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر الشتر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١١:٤٩١٣:١٣:٣٥٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٥:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:١٦١٣:١٣:٤٠٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٤:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٠:٤٤١٣:١٣:٤٥٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٤:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٠:١٣١٣:١٣:٥١٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢٤:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٣:٥٧٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٤:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٩:١٧١٣:١٤:٠٣٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٨:٥١١٣:١٤:١٠٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٤:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٤:١٨٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٢٤:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٤:٢٦٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤١:١٣٠٠:٢٤:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٤:٣٤٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٥٢٠٠:٢٤:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٤:٤٣٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٢:٣١٠٠:٢٤:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٧:٠٥١٣:١٤:٥٢٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٢٤:٥٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٢٤:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٥:١١٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٥:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٥:٢٢٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢٥:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٥:٣٢٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٢٥:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٢٥:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٥:٥٠١٣:١٥:٥٤٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٢٥:٢١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٦:٠٥٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٢٥:٢٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٦:١٧٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٢٥:٣٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٦:٢٩٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٨:٠١٠٠:٢٥:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٦:٤١٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٢٥:٥٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٥:٣١١٣:١٦:٥٤٢٠:٢٨:٢٣٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٢٦:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٧:٠٦٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:١٧٠٠:٢٦:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٧:١٩٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٢٦:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٧:٣٢٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:٠١٠٠:٢٦:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٧:٤٥٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٢٢٠٠:٢٦:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠٥:٥١١٣:١٧:٥٨٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٢٦:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٨:١١٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥٠:٥٨٠٠:٢٧:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٨:٢٤٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:١٣٠٠:٢٧:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٨:٣٧٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٢٨٠٠:٢٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر الشتر شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الشتر

الشتر مرکز شهرستان سلسله در شمال استان لرستان در غرب ایران است. مردم الشتر به زبان لکی صحبت می‌کنند

شهر الشتر در ویکیپدیا

شهر الشتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الشتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الشتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الشتر بر روی نقشه

شهر الشتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الشتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الشتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الشتر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر الشتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الشتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الشتر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق الشتر
زمان پخش اذان زنده به افق الشتر
افق شرعی امروز فردا الشتر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الشتر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الشتر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الشتر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق الشتر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ الشتر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الشتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو