جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر الشتر

سلسله | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز الشتر


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٥١:١٧
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٢٥

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الشتر (شهرستان سلسله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر الشتر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر الشتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الشتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه نمازش، او را از كارهای زشت و بد، منع نكند، از طرف خدا به جز دوری از او، چیزی به او اضافه نمی‌شود. (نمازش او را از خدا، دورتر می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر الشتر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الشتر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر الشتر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الشتر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٤:١٥١٣:١٤:٥٣١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٠:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٣:٠٩١٣:١٤:٤٣١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٩:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٤:٣٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٩:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٤:٢٥١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٩:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٤:١٧١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٩:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٤:٠٩١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٨:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٨:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٦:٥٣١٣:١٣:٥٥٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٧:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٧:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٧:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٢:١٠١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٧:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:١٧١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٦:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٦:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٩:٣٤١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٤٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٦:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٧:٥٧١٣:١٣:١٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٧:١١١٣:١٣:١٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٦:٢٥١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٥:٤٢١٣:١٣:١٩٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٤:٥٩١٣:١٣:٢٠٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:٢٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٣:٣٩١٣:١٣:٢٥٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٣:٠١١٣:١٣:٢٨٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٥:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٢:٢٤١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٥:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١١:٤٩١٣:١٣:٣٥٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:١٦١٣:١٣:٤٠٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٠:٤٤١٣:١٣:٤٥٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الشتر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر الشتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر الشتر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١١:٤١١٣:١٣:٣٦٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٤:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١١:٠٨١٣:١٣:٤١٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٤:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٦:١٠:٣٦١٣:١٣:٤٦٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:١١٠٠:٢٤:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٠:٠٦١٣:١٣:٥٢٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٢٤:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٣:٥٨٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٩:١٠١٣:١٤:٠٤٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٤:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٤:١٢٢٠:١٩:٥٨٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٤:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٨:٢١١٣:١٤:١٩٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢٤:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٤:٢٧٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٤:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٤:٣٦٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:٠١٠٠:٢٤:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٧:١٨١٣:١٤:٤٥٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٢٤:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٧:٠١١٣:١٤:٥٤٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:١٧٠٠:٢٤:٥٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٦:٤٥١٣:١٥:٠٤٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٢٤:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٥:١٤٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٢٥:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٦:١٨١٣:١٥:٢٤٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٢٥:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٥:٣٥٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٢٥:١١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٥:٤٦٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٦:١٠٠٠:٢٥:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٥:٥٨٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٤١٠٠:٢٥:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٦:٠٩٢٠:٢٦:٤٦٢٠:٤٧:١٢٠٠:٢٥:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٦:٢١٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٤١٠٠:٢٥:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٦:٣٣٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٨:٠٨٠٠:٢٥:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٦:٤٥٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٢٥:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٦:٥٨٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:٠٠٠٠:٢٦:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٧:١٠٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٢٦:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٧:٢٣٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٢٦:٢٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٧:٣٦٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٢٦:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٧:٤٨٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٢٦:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٥:٥٣١٣:١٨:٠١٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٢٧:٠٠
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٨:١٤٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٧:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٦:١٢١٣:١٨:٢٧٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:١٧٠٠:٢٧:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٦:٢٣١٣:١٨:٤٠٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:٣١٠٠:٢٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر الشتر

الشتر مرکز شهرستان سلسله در شمال استان لرستان در غرب ایران است. مردم الشتر به زبان لکی صحبت می‌کنند

شهر الشتر در ویکیپدیا

شهر الشتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الشتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الشتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الشتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الشتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الشتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الشتر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الشتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الشتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الشتر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق الشتر
افق شرعی امروز فردا الشتر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الشتر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الشتر
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ الشتر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق الشتر
زمان پخش اذان مستقیم به افق الشتر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الشتر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الشتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو