جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر الشتر

سلسله | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز الشتر


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢٣

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر الشتر (شهرستان سلسله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر الشتر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر الشتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الشتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
هنگامی كه می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی، از كسی فرمان نگیر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر الشتر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر الشتر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر الشتر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر الشتر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الشتر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٥:٢١١٣:١٥:٠٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٠٠٠:٣٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٤:١٥١٣:١٤:٥٣١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٣:٠٩١٣:١٤:٤٣١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٤:٣٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٩:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٤:٢٥١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٩:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٤:١٧١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٤:٠٩١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٦:٥٣١٣:١٣:٥٥٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٧:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٢:١٠١٣:١٣:٣٠٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٧:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:١٧١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٦:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٩:٣٤١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٦:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٤٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٦:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٧:٥٧١٣:١٣:١٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٧:١١١٣:١٣:١٨٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٦:٢٥١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٥:٤٢١٣:١٣:١٩٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٤:٥٩١٣:١٣:٢٠٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:٢٢٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٣:٣٩١٣:١٣:٢٥٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٥:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٣:٠١١٣:١٣:٢٨٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٥:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٢:٢٤١٣:١٣:٣١٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٢٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١١:٤٩١٣:١٣:٣٥٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٦٠٦:١١:١٦١٣:١٣:٤٠٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٤:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٠:٤٤١٣:١٣:٤٥٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الشتر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر الشتر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر الشتر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٢:٣٧٠٧:١٧:٢٤١٢:٢٩:٣٤١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:٥٦٢٣:٤٧:٠٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:١١٠٧:١٦:٥٠١٢:٢٩:٤٦١٧:٤٣:٠٣١٨:٠١:٥٣٢٣:٤٧:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٦:١٤١٢:٢٩:٥٨١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٥٠٢٣:٤٧:٣٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:١٤٠٧:١٥:٣٦١٢:٣٠:٠٨١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:٤٧٢٣:٤٧:٥٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٤:٥٧١٢:٣٠:١٨١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٤:٤٣٢٣:٤٨:٠٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:١٠٠٧:١٤:١٦١٢:٣٠:٢٧١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٥:٤٠٢٣:٤٨:١٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٣:٣٤١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٦:٣٧٢٣:٤٨:٢٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٢:٥٠١٢:٣٠:٤٢١٧:٤٨:٥٦١٨:٠٧:٣٣٢٣:٤٨:٣٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٢:٠٥١٢:٣٠:٤٨١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٨:٢٩٢٣:٤٨:٤٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١١:١٨١٢:٣٠:٥٤١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٩:٢٥٢٣:٤٨:٥٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٠:٣٠١٢:٣٠:٥٨١٧:٥١:٥١١٨:١٠:٢١٢٣:٤٩:٠٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٢٠٠٧:٠٩:٤٠١٢:٣١:٠٢١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:١٦٢٣:٤٩:١٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٣٦٠٧:٠٨:٤٩١٢:٣١:٠٥١٧:٥٣:٤٧١٨:١٢:١٢٢٣:٤٩:١٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٧:٥٦١٢:٣١:٠٨١٧:٥٤:٤٤١٨:١٣:٠٧٢٣:٤٩:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٧:٠٣١٢:٣١:٠٩١٧:٥٥:٤١١٨:١٤:٠٢٢٣:٤٩:٢٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:١٦٠٧:٠٦:٠٨١٢:٣١:١٠١٧:٥٦:٣٨١٨:١٤:٥٧٢٣:٤٩:٣٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٥:١١١٢:٣١:١٠١٧:٥٧:٣٤١٨:١٥:٥١٢٣:٤٩:٣٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٤:١٤١٢:٣١:٠٩١٧:٥٨:٣١١٨:١٦:٤٥٢٣:٤٩:٣٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٣:١٥١٢:٣١:٠٨١٧:٥٩:٢٧١٨:١٧:٣٩٢٣:٤٩:٣٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٢:١٥١٢:٣١:٠٥١٨:٠٠:٢٢١٨:١٨:٣٣٢٣:٤٩:٣٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠١:١٤١٢:٣١:٠٣١٨:٠١:١٨١٨:١٩:٢٧٢٣:٤٩:٣٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٠:١٢١٢:٣٠:٥٩١٨:٠٢:١٣١٨:٢٠:٢٠٢٣:٤٩:٣٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٩:٠٩١٢:٣٠:٥٥١٨:٠٣:٠٧١٨:٢١:١٣٢٣:٤٩:٣٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٠١٠٦:٥٨:٠٥١٢:٣٠:٥٠١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:٠٦٢٣:٤٩:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٠٠١٢:٣٠:٤٤١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٢:٥٨٢٣:٤٩:٢٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٥:٥٣١٢:٣٠:٣٨١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٥٠٢٣:٤٩:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٤:٤٦١٢:٣٠:٣١١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٤٢٢٣:٤٩:١٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٠:٢٣١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٥:٣٣٢٣:٤٩:١٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٢:٣٠١٢:٣٠:١٥١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٦:٢٥٢٣:٤٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر الشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر الشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٧:٠٠١٢:٣٠:٤٤١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٢:٥٨٢٣:٤٩:٢٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٥:٥٣١٢:٣٠:٣٨١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٥٠٢٣:٤٩:٢٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٤:٤٦١٢:٣٠:٣١١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٤٢٢٣:٤٩:١٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٠:٢٣١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٥:٣٣٢٣:٤٩:١٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٢:٣٠١٢:٣٠:١٥١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٦:٢٥٢٣:٤٩:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥١:٢٠١٢:٣٠:٠٦١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:١٦٢٣:٤٨:٥٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٠:٠٩١٢:٢٩:٥٧١٨:١٠:١٣١٨:٢٨:٠٦٢٣:٤٨:٥٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٨:٥٨١٢:٢٩:٤٧١٨:١١:٠٥١٨:٢٨:٥٧٢٣:٤٨:٤١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٧:٤٦١٢:٢٩:٣٦١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٤٧٢٣:٤٨:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٤٦:٣٣١٢:٢٩:٢٥١٨:١٢:٤٧١٨:٣٠:٣٧٢٣:٤٨:٢١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٥:١٩١٢:٢٩:١٤١٨:١٣:٣٨١٨:٣١:٢٦٢٣:٤٨:١٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٤:٠٥١٢:٢٩:٠١١٨:١٤:٢٨١٨:٣٢:١٥٢٣:٤٧:٥٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٢:٥٠١٢:٢٨:٤٩١٨:١٥:١٨١٨:٣٣:٠٤٢٣:٤٧:٤٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤١:٣٤١٢:٢٨:٣٦١٨:١٦:٠٨١٨:٣٣:٥٣٢٣:٤٧:٣٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٠:١٨١٢:٢٨:٢٢١٨:١٦:٥٧١٨:٣٤:٤١٢٣:٤٧:٢٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٣٩:٠١١٢:٢٨:٠٨١٨:١٧:٤٦١٨:٣٥:٣٠٢٣:٤٧:٠٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٧:٤٤١٢:٢٧:٥٤١٨:١٨:٣٤١٨:٣٦:١٨٢٣:٤٦:٥١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٦:٢٦١٢:٢٧:٣٩١٨:١٩:٢٣١٨:٣٧:٠٥٢٣:٤٦:٣٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٥:٠٨١٢:٢٧:٢٤١٨:٢٠:١١١٨:٣٧:٥٣٢٣:٤٦:٢٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٣:٤٩١٢:٢٧:٠٨١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٨:٤٠٢٣:٤٦:٠٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٢:٣٠١٢:٢٦:٥٣١٨:٢١:٤٦١٨:٣٩:٢٧٢٣:٤٥:٤٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣١:١١١٢:٢٦:٣٧١٨:٢٢:٣٤١٨:٤٠:١٤٢٣:٤٥:٣٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٩:٥١١٢:٢٦:٢٠١٨:٢٣:٢١١٨:٤١:٠١٢٣:٤٥:١٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:٣١١٢:٢٦:٠٤١٨:٢٤:٠٨١٨:٤١:٤٨٢٣:٤٤:٥٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٧:١١١٢:٢٥:٤٧١٨:٢٤:٥٤١٨:٤٢:٣٥٢٣:٤٤:٣٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٥:٥٠١٢:٢٥:٣٠١٨:٢٥:٤١١٨:٤٣:٢١٢٣:٤٤:١٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٤:٢٩١٢:٢٥:١٢١٨:٢٦:٢٧١٨:٤٤:٠٨٢٣:٤٣:٥٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٠٨١٢:٢٤:٥٥١٨:٢٧:١٤١٨:٤٤:٥٤٢٣:٤٣:٣٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢١:٤٧١٢:٢٤:٣٨١٨:٢٨:٠٠١٨:٤٥:٤١٢٣:٤٣:١٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر الشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر شهر الشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر الشتر شهر الشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر الشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر الشتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر الشتر

الشتر مرکز شهرستان سلسله در شمال استان لرستان در غرب ایران است. مردم الشتر به زبان لکی صحبت می‌کنند

شهر الشتر در ویکیپدیا

شهر الشتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر الشتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر الشتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر الشتر بر روی نقشه

شهر الشتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر الشتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر الشتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر الشتر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر الشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر الشتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر الشتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر الشتر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الشتر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا الشتر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق الشتر
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ الشتر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الشتر
زمان پخش اذان زنده به افق الشتر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الشتر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق الشتر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر الشتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو