جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای البن

راستوپی | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز البن


اذان صبح: ٠٥:١٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٨

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای البن (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای البن)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای البن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای البن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كامل‌ترین مؤمن از نظر ایمانی كسی است كه خوش‌ خلق‌تر باشد و بهترین شما كسانی هستند كه به زنان‌شان بهتر باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای البن

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای البن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای البن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای البن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای البن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان البن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١١:٥٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٢١٠٠:٠٩:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٥:٣٥١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٢٣١٢:٥٥:١٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٠٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٥:٠١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٠٧:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠٧:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٠٧:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٤:٤١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠١:٥١١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٦:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٦:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٦:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٤:٢١١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٥:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٤:١٨١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٥:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٤:١٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٥:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٤:١٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٥:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٥:٠٩١٢:٥٤:١١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٤:١٧١٢:٥٤:١٠١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٤:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٤:١٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٢٧٠٠:٠٤:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٢:٣٧١٢:٥٤:١٠١٩:٥٦:١١٢٠:١٦:٢٠٠٠:٠٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٤:١٠١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٧:١١٠٠:٠٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٠٣٠٠:٠٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٠:١٨١٢:٥٤:١٤١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:٥٤٠٠:٠٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٩:٣٥١٢:٥٤:١٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٤٥٠٠:٠٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥٤:١٩٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٠٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٨:١٣١٢:٥٤:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢١:٢٤٠٠:٠٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٤٧:٣٤١٢:٥٤:٢٦٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٢:١٣٠٠:٠٣:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤٦:٥٧١٢:٥٤:٣١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٠٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٦:٢٢١٢:٥٤:٣٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای البن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای البن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای البن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان البن

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای البن

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای البن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای البن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای البن

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٢:٣٢١٣:٠٣:٢٤١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٠٥٠٠:٢٠:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٠٥١٣:٠٣:٠٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٥٦٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:٣٨١٣:٠٢:٤٨١٩:١٦:٣٣١٩:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:١٢١٣:٠٢:٣٠١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٩:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٢:١٢١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٣١٠٠:١٩:٠٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٥:١٩١٣:٠١:٥٤١٩:١٩:٠٤١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٨:٣٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠١:٣٦١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٤٠٠:١٨:١٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٢:٢٨١٣:٠١:١٨١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٧:٥٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤١:٠٢١٣:٠١:٠١١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٧:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٤٩٠٠:١٧:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤١٠٠:١٦:٤٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٦:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٥:٢٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٥:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٠٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:١٧٠٠:١٥:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٩:١٩١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٥:٠٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣١:١٤١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠١٠٠:١٤:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٤:٢٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٨:٣١١٢:٥٨:٣١١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٤٦٠٠:١٤:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٨:١٦١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٣:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٨:٠١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٣:١٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٢:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٨٠٠:١٢:٣١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢١:٥٢١٢:٥٧:١٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:١١٠٠:١٢:٠٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:١١:٤٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:١٧١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٥٨٠٠:١١:٢٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٨:٠١١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٢٠٠:١١:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٥٠٠:١٠:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٥:٣١١٢:٥٦:١٦١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٩٠٠:١٠:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:١١٠٦:١٤:١٧١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٠:٠٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٣:٠٤١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای البن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای البن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای البن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای البن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای البن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای البن

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای البن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای البن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای البن

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠١:١٢١٢:٠٥:١١١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٧:٥٥٢٣:٥٢:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٩:٤٦١٣:٠٤:٥٤١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٤٧٠٠:٢٢:١٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٨:١٩١٣:٠٤:٣٦١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٣٩٠٠:٢١:٥٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٦:٥٢١٣:٠٤:١٨١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٣٠٠٠:٢١:٣٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٥:٢٥١٣:٠٤:٠٠١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٢٢٠٠:٢١:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٣:٤٢١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٢:٣٢١٣:٠٣:٢٤١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٠٥٠٠:٢٠:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٠٥١٣:٠٣:٠٦١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٥٦٠٠:٢٠:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٩:٣٨١٣:٠٢:٤٨١٩:١٦:٣٣١٩:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:١٢١٣:٠٢:٣٠١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٩:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٦:٤٦١٣:٠٢:١٢١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٣١٠٠:١٩:٠٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٥:١٩١٣:٠١:٥٤١٩:١٩:٠٤١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٨:٣٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠١:٣٦١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٤٠٠:١٨:١٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٢:٢٨١٣:٠١:١٨١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٧:٥٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤١:٠٢١٣:٠١:٠١١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٧:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٠:٤٣١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٤٩٠٠:١٧:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤١٠٠:١٦:٤٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٦:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٥:٢٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٥:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٠٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:١٧٠٠:١٥:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٩:١٩١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٥:٠٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣١:١٤١٢:٥٩:٠٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠١٠٠:١٤:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٤٠٠:١٤:٢٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٨:٣١١٢:٥٨:٣١١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٤٦٠٠:١٤:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٨:١٦١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٣:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٨:٠١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٣:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٢:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٨٠٠:١٢:٣١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢١:٥٢١٢:٥٧:١٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:١١٠٠:١٢:٠٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:١١:٤٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:١٧١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٥٨٠٠:١١:٢٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای البن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای البن روستای البن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای البن روستای البن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای البن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای البن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای البن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای البن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای البن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای البن

روستای البن بر روی نقشه

روستای البن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای البن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای البن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای البن
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای البن + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای البن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای البن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای البن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای البن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق البن
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ البن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ البن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق البن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق البن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق البن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق البن
افق شرعی امروز فردا البن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای البن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو