جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای الاله

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز الاله


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:١٠
اذان ظهر: ١٢:٢٣:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٤٠:١٣

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای الاله (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای الاله)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای الاله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الاله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
مهم نیست كه چند بار شكست بخورید؛ دیگر بار برخیزید و از نو آغاز كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای الاله

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای الاله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای الاله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای الاله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای الاله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الاله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٠:٠٠١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٤:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٩:٥٠١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٤:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٣١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٣:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٣:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٢:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٢:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٢:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢١:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢١:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢١:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢١:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢١:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:١٥١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٠:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١١:٣٥١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٠:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٠:٠١١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٩:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٨:٢٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٩:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٩:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الاله

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای الاله

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای الاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای الاله

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٧:٢٤١٢:١٣:١٣١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٩:٠٢٢٣:٢٩:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٩:١٢٠٧:١٧:٤٣١٢:١٣:٤٣١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٩:٤٢٢٣:٢٩:٤٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٨:٠١١٢:١٤:١٢١٧:١٠:٢٩١٧:٣٠:٢٢٢٣:٣٠:١٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٨:١٦١٢:١٤:٤١١٧:١١:١٢١٧:٣١:٠٤٢٣:٣٠:٤٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٨:٣٠١٢:١٥:١٠١٧:١١:٥٦١٧:٣١:٤٨٢٣:٣١:١٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٨:٤٢١٢:١٥:٣٨١٧:١٢:٤١١٧:٣٢:٣٢٢٣:٣١:٤٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٨:٥٢١٢:١٦:٠٦١٧:١٣:٢٧١٧:٣٣:١٧٢٣:٣٢:٠٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٩:٠١١٢:١٦:٣٤١٧:١٤:١٥١٧:٣٤:٠٣٢٣:٣٢:٣٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥١:٠٢٠٧:١٩:٠٧١٢:١٧:٠١١٧:١٥:٠٣١٧:٣٤:٥٠٢٣:٣٣:٠٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥١:١٢٠٧:١٩:١٢١٢:١٧:٢٧١٧:١٥:٥٣١٧:٣٥:٣٨٢٣:٣٣:٣٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٩:١٤١٢:١٧:٥٤١٧:١٦:٤٣١٧:٣٦:٢٧٢٣:٣٤:٠٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٩:١٥١٢:١٨:٢٠١٧:١٧:٣٥١٧:٣٧:١٧٢٣:٣٤:٣٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥١:٣١٠٧:١٩:١٤١٢:١٨:٤٥١٧:١٨:٢٧١٧:٣٨:٠٨٢٣:٣٥:٠١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٩:١١١٢:١٩:١٠١٧:١٩:٢٠١٧:٣٨:٥٩٢٣:٣٥:٢٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٩:٠٦١٢:١٩:٣٤١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٥١٢٣:٣٥:٥٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٨:٥٩١٢:١٩:٥٧١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٦:٢١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٨:٥١١٢:٢٠:٢٠١٧:٢٢:٠٣١٧:٤١:٣٧٢٣:٣٦:٤٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٨:٤٠١٢:٢٠:٤٣١٧:٢٢:٥٩١٧:٤٢:٣١٢٣:٣٧:١٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥١:٢٥٠٧:١٨:٢٨١٢:٢١:٠٤١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٣:٢٥٢٣:٣٧:٣٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:١٤١٢:٢١:٢٦١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٨:٠١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٧:٥٧١٢:٢١:٤٦١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٥:١٦٢٣:٣٨:٢٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٧:٣٩١٢:٢٢:٠٦١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٦:١٢٢٣:٣٨:٤٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٧:٢٠١٢:٢٢:٢٥١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٧:٠٨٢٣:٣٩:١٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٠:٣٣٠٧:١٦:٥٨١٢:٢٢:٤٣١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٨:٠٤٢٣:٣٩:٣٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٦:٣٥١٢:٢٣:٠١١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٩:٠١٢٣:٣٩:٥٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٦:١٠١٢:٢٣:١٨١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٥٩٢٣:٤٠:١٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٥:٤٣١٢:٢٣:٣٤١٧:٣١:٤٤١٧:٥٠:٥٦٢٣:٤٠:٣٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١٥:١٤١٢:٢٣:٤٩١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:٥٤٢٣:٤٠:٥٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٤:٤٣١٢:٢٤:٠٤١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٢:٥١٢٣:٤١:١٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٤:١١١٢:٢٤:١٨١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٣:٤٩٢٣:٤١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای الاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای الاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای الاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای الاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الاله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای الاله

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای الاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای الاله

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٨٠٧:١٦:٣٥١٢:٢٣:٠١١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٩:٠١٢٣:٣٩:٥٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٦:١٠١٢:٢٣:١٨١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٥٩٢٣:٤٠:١٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٥:٤٣١٢:٢٣:٣٤١٧:٣١:٤٤١٧:٥٠:٥٦٢٣:٤٠:٣٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١٥:١٤١٢:٢٣:٤٩١٧:٣٢:٤٤١٧:٥١:٥٤٢٣:٤٠:٥٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٤:٤٣١٢:٢٤:٠٤١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٢:٥١٢٣:٤١:١٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٤:١١١٢:٢٤:١٨١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٣:٤٩٢٣:٤١:٢٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٣:٣٧١٢:٢٤:٣١١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٤:٤٧٢٣:٤١:٤٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٣:٠٢١٢:٢٤:٤٣١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٥:٤٥٢٣:٤١:٥٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٤٠٧:١٢:٢٥١٢:٢٤:٥٤١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٤٣٢٣:٤٢:١٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١١:٤٦١٢:٢٥:٠٥١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٤١٢٣:٤٢:٢٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:١١:٠٥١٢:٢٥:١٤١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٣٩٢٣:٤٢:٤٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٠:٢٣١٢:٢٥:٢٣١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٩:٣٧٢٣:٤٢:٥٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:٠٩:٤٠١٢:٢٥:٣١١٧:٤١:٤٦١٨:٠٠:٣٤٢٣:٤٣:٠٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٨:٥٤١٢:٢٥:٣٩١٧:٤٢:٤٦١٨:٠١:٣٢٢٣:٤٣:١٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٨:٠٨١٢:٢٥:٤٥١٧:٤٣:٤٦١٨:٠٢:٢٩٢٣:٤٣:٢٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٧:١٩١٢:٢٥:٥٠١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٣:٢٧٢٣:٤٣:٣٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٦:٣٠١٢:٢٥:٥٥١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٤:٢٤٢٣:٤٣:٤٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٥:٣٩١٢:٢٥:٥٩١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٢١٢٣:٤٣:٥٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٤:٤٦١٢:٢٦:٠٢١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٦:١٨٢٣:٤٣:٥٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٨٠٧:٠٣:٥٢١٢:٢٦:٠٤١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٧:١٤٢٣:٤٤:٠١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٢:٥٧١٢:٢٦:٠٦١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:١٠٢٣:٤٤:٠٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٢:٠١١٢:٢٦:٠٧١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٩:٠٧٢٣:٤٤:٠٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠١:٠٣١٢:٢٦:٠٧١٧:٥١:٣٧١٨:١٠:٠٢٢٣:٤٤:١٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٨٠٧:٠٠:٠٤١٢:٢٦:٠٦١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٥٨٢٣:٤٤:١٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٩:٠٤١٢:٢٦:٠٤١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٥٣٢٣:٤٤:١٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٦:٥٨:٠٣١٢:٢٦:٠٢١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٤:١٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٧:٠٠١٢:٢٥:٥٩١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٤٤٢٣:٤٤:١٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٥:٥٧١٢:٢٥:٥٦١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٣٨٢٣:٤٤:١٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٤:٥٢١٢:٢٥:٥١١٧:٥٧:١٩١٨:١٥:٣٣٢٣:٤٤:١٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٣:٤٦١٢:٢٥:٤٦١٧:٥٨:١٥١٨:١٦:٢٧٢٣:٤٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای الاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای الاله روستای الاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای الاله روستای الاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای الاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الاله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای الاله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای الاله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای الاله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای الاله

روستای الاله بر روی نقشه

روستای الاله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای الاله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای الاله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای الاله
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای الاله + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای الاله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الاله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای الاله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای الاله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الاله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق الاله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق الاله
زمان پخش اذان زنده به افق الاله
افق شرعی امروز فردا الاله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق الاله
زمان پخش اذان آنلاین به افق الاله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای الاله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو