جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای الاله

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز الاله


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٢١:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٢١:٠٢

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای الاله (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای الاله)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای الاله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الاله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

فرناندو پسوا
وظیفه ی كشتی، دریانوردی نیست، ورود به بندر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای الاله

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای الاله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای الاله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای الاله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای الاله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الاله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٩:٥٠١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٣١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٣:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٢:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢١:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢١:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢١:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢١:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:١٥١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٠:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٠:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١١:٣٥١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٠:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٠:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٠:٠١١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٠:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٩:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٨:١٧٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٩:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٨:٢١٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٨:٢٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٨:٢٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٩:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الاله

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای الاله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای الاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای الاله

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای الاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای الاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای الاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای الاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الاله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای الاله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای الاله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الاله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای الاله

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥١:٢٩١١:٥٧:٥٣١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٣:١٧٢٣:١٤:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٢:٢٦١١:٥٨:٠٩١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٥٥٢٣:١٥:١٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٨:٢٦١٧:٠٣:١٣١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٥:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٤:١٩١١:٥٨:٤٤١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:١٦٢٣:١٥:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٥:١٥١١:٥٩:٠٢١٧:٠٢:٣٤١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٥:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٦:١٠١١:٥٩:٢١١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٤٦٢٣:١٦:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٧:٠٥١١:٥٩:٤١١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٣٣٢٣:١٦:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٨:٠٠١٢:٠٠:٠٢١٧:٠١:٥٠١٧:٢١:٢٢٢٣:١٦:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٨:٥٤١٢:٠٠:٢٣١٧:٠١:٣٩١٧:٢١:١٣٢٣:١٧:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٩:٤٨١٢:٠٠:٤٥١٧:٠١:٣٠١٧:٢١:٠٦٢٣:١٧:١٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٧:٠٠:٤٠١٢:٠١:٠٨١٧:٠١:٢٢١٧:٢١:٠١٢٣:١٧:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٧:٠١:٣٣١٢:٠١:٣١١٧:٠١:١٧١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٧:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠١:٥٥١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٨:١٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٣:١٥١٢:٠٢:١٩١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٨:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٤:٠٤١٢:٠٢:٤٤١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٥٨٢٣:١٩:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٣:٠٩١٧:٠١:١٦١٧:٢١:٠٢٢٣:١٩:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٥:٤١١٢:٠٣:٣٥١٧:٠١:٢٠١٧:٢١:٠٨٢٣:١٩:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٦:٢٨١٢:٠٤:٠١١٧:٠١:٢٦١٧:٢١:١٥٢٣:٢٠:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٧:١٤١٢:٠٤:٢٨١٧:٠١:٣٥١٧:٢١:٢٥٢٣:٢٠:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٧:٥٩١٢:٠٤:٥٥١٧:٠١:٤٥١٧:٢١:٣٦٢٣:٢١:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠٨:٤٣١٢:٠٥:٢٣١٧:٠١:٥٧١٧:٢١:٤٩٢٣:٢١:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٩:٢٦١٢:٠٥:٥١١٧:٠٢:١٠١٧:٢٢:٠٤٢٣:٢١:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٨٠٧:١٠:٠٨١٢:٠٦:١٩١٧:٠٢:٢٦١٧:٢٢:٢٠٢٣:٢٢:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:١٠:٤٨١٢:٠٦:٤٨١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٣٨٢٣:٢٢:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١١:٢٧١٢:٠٧:١٧١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:٥٨٢٣:٢٣:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٨٠٧:١٢:٠٥١٢:٠٧:٤٦١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٣:٢٠٢٣:٢٣:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١٢:٤١١٢:٠٨:١٥١٧:٠٣:٤٧١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٤:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١٣:١٦١٢:٠٨:٤٥١٧:٠٤:١١١٧:٢٤:٠٨٢٣:٢٤:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٠٠٧:١٣:٥٠١٢:٠٩:١٥١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٤:٣٥٢٣:٢٥:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:١٤:٢٢١٢:٠٩:٤٤١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٥:٠٣٢٣:٢٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای الاله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای الاله روستای الاله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای الاله روستای الاله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای الاله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الاله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای الاله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای الاله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای الاله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای الاله

روستای الاله بر روی نقشه

روستای الاله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای الاله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای الاله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای الاله
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای الاله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای الاله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الاله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای الاله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای الاله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق الاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق الاله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الاله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق الاله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق الاله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الاله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق الاله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای الاله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو