جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای الالان قدیم

اسالم | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز الالان قدیم


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٢٠

شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
٠٥ رجب ١٤٤١ قمری
٢٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای الالان قدیم (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ اسفند ٩٨ روستای الالان قدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای الالان قدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الالان قدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای الالان قدیم

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای الالان قدیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای الالان قدیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای الالان قدیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای الالان قدیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان الالان قدیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٢:٠٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٤:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٥:٢٦١٣:١١:٥٧١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٤:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٤:١٢١٣:١١:٤٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٣:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٢:٥٨١٣:١١:٣٨٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٣:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢١:٤٥١٣:١١:٢٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٣:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٠:٣٣١٣:١١:٢١٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٢:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٩:٢٢١٣:١١:١٣٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٨:١٢١٣:١١:٠٦٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٧:٠٤١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٥:٥٧١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٤:٥٠١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢١:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢١:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٢:٤٢١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٠:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١١:٣٩١٣:١٠:٣٤٢٠:١٠:٠٢٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٠:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٠:٣٨١٣:١٠:٣٠٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٠:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٠:٢٨٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٠:٢٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٩:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٠:٢٤٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٩:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٦:٤٨١٣:١٠:٢٣٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٥:٠٦٠٠:١٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٠:٢٢٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٠٢٠٠:١٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٥:٠١١٣:١٠:٢٢٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٥٧٠٠:١٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٨٠٦:٠٤:١٠١٣:١٠:٢٣٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٣٠٦:٠٣:٢٠١٣:١٠:٢٤٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٤٨٠٠:١٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٠٠٦:٠٢:٣٢١٣:١٠:٢٦٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٤٢٠٠:١٨:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٩٠٦:٠١:٤٦١٣:١٠:٢٨٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٣٦٠٠:١٨:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٩٠٦:٠١:٠١١٣:١٠:٣١٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤١:٢٩٠٠:١٨:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤١٠٦:٠٠:١٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٧:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٩:٣٧١٣:١٠:٣٩٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٣:١٥٠٠:١٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٨:٥٧١٣:١٠:٤٤٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٤:٠٦٠٠:١٧:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٨:١٩١٣:١٠:٤٩٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٥٧٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الالان قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الالان قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای الالان قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان الالان قدیم

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای الالان قدیم

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای الالان قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الالان قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای الالان قدیم

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٢:٠٤١٢:٢٧:١٠١٨:٠٢:٤٩١٨:٢١:٣٨٢٣:٤٣:٥٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٠:٤٤١٢:٢٧:٠١١٨:٠٣:٥٠١٨:٢٢:٣٨٢٣:٤٣:٤٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٩:٢٣١٢:٢٦:٥١١٨:٠٤:٥٢١٨:٢٣:٣٨٢٣:٤٣:٤٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٨:٠١١٢:٢٦:٤٠١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٤:٣٧٢٣:٤٣:٣١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٦:٣٩١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤٣:٢٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٥:١٦١٢:٢٦:١٧١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٦:٣٥٢٣:٤٣:٠٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٣:٥٢١٢:٢٦:٠٥١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٧:٣٤٢٣:٤٢:٥٧
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٢:٢٧١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٨:٣٣٢٣:٤٢:٤٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤١:٠٢١٢:٢٥:٤٠١٨:١٠:٥٢١٨:٢٩:٣١٢٣:٤٢:٣٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٩:٣٦١٢:٢٥:٢٦١٨:١١:٥١١٨:٣٠:٢٩٢٣:٤٢:١٨
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:١٠١٢:٢٥:١٢١٨:١٢:٥٠١٨:٣١:٢٧٢٣:٤٢:٠٤
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١١:١٨٠٦:٣٦:٤٣١٢:٢٤:٥٨١٨:١٣:٤٨١٨:٣٢:٢٤٢٣:٤١:٤٩
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٥:١٥١٢:٢٤:٤٣١٨:١٤:٤٦١٨:٣٣:٢٢٢٣:٤١:٣٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٣:٤٧١٢:٢٤:٢٨١٨:١٥:٤٤١٨:٣٤:١٩٢٣:٤١:١٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٢:١٩١٢:٢٤:١٢١٨:١٦:٤١١٨:٣٥:١٦٢٣:٤١:٠١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٠:٥٠١٢:٢٣:٥٦١٨:١٧:٣٩١٨:٣٦:١٣٢٣:٤٠:٤٤
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٢١١٢:٢٣:٤٠١٨:١٨:٣٦١٨:٣٧:١٠٢٣:٤٠:٢٦
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٧:٥٢١٢:٢٣:٢٤١٨:١٩:٣٣١٨:٣٨:٠٦٢٣:٤٠:٠٨
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٢٢١٢:٢٣:٠٧١٨:٢٠:٢٩١٨:٣٩:٠٣٢٣:٣٩:٥٠
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٤:٥٢١٢:٢٢:٥٠١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:٥٩٢٣:٣٩:٣١
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٢١١٢:٢٢:٣٣١٨:٢٢:٢٢١٨:٤٠:٥٦٢٣:٣٩:١١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢١:٥١١٢:٢٢:١٦١٨:٢٣:١٨١٨:٤١:٥٢٢٣:٣٨:٥٢
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٠:٢٠١٢:٢١:٥٩١٨:٢٤:١٤١٨:٤٢:٤٨٢٣:٣٨:٣٢
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:٤٩١٢:٢١:٤١١٨:٢٥:١٠١٨:٤٣:٤٤٢٣:٣٨:١١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥١:١٢٠٦:١٧:١٨١٢:٢١:٢٤١٨:٢٦:٠٦١٨:٤٤:٤٠٠٠:٠٧:٥٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٩:٣٥٠٧:١٥:٤٧١٣:٢١:٠٦١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٣٦٠٠:٣٧:٢٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٤:١٦١٣:٢٠:٤٨١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٧:٠٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٦:١٩٠٧:١٢:٤٥١٣:٢٠:٣٠١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٢٨٠٠:٣٦:٤٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١١:١٤١٣:٢٠:١٢١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٢٤٠٠:٣٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای الالان قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای الالان قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای الالان قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای الالان قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الالان قدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای الالان قدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای الالان قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای الالان قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای الالان قدیم

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٨:٣١١٢:٢٧:٤٨١٧:٥٧:٣٦١٨:١٦:٣٤٢٣:٤٤:٢٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٧:١٥١٢:٢٧:٤١١٧:٥٨:٣٩١٨:١٧:٣٥٢٣:٤٤:٢٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٥:٥٩١٢:٢٧:٣٤١٧:٥٩:٤٢١٨:١٨:٣٦٢٣:٤٤:١٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٤:٤٢١٢:٢٧:٢٧١٨:٠٠:٤٥١٨:١٩:٣٧٢٣:٤٤:١١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٣:٢٣١٢:٢٧:١٩١٨:٠١:٤٧١٨:٢٠:٣٧٢٣:٤٤:٠٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٢:٠٤١٢:٢٧:١٠١٨:٠٢:٤٩١٨:٢١:٣٨٢٣:٤٣:٥٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٠:٤٤١٢:٢٧:٠١١٨:٠٣:٥٠١٨:٢٢:٣٨٢٣:٤٣:٤٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٩:٢٣١٢:٢٦:٥١١٨:٠٤:٥٢١٨:٢٣:٣٨٢٣:٤٣:٤٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٨:٠١١٢:٢٦:٤٠١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٤:٣٧٢٣:٤٣:٣١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٦:٣٩١٢:٢٦:٢٩١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤٣:٢٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٥:١٦١٢:٢٦:١٧١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٦:٣٥٢٣:٤٣:٠٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٣:٥٢١٢:٢٦:٠٥١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٧:٣٤٢٣:٤٢:٥٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٢:٢٧١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٨:٣٣٢٣:٤٢:٤٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤١:٠٢١٢:٢٥:٤٠١٨:١٠:٥٢١٨:٢٩:٣١٢٣:٤٢:٣٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٩:٣٦١٢:٢٥:٢٦١٨:١١:٥١١٨:٣٠:٢٩٢٣:٤٢:١٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:١٠١٢:٢٥:١٢١٨:١٢:٥٠١٨:٣١:٢٧٢٣:٤٢:٠٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٦:٤٣١٢:٢٤:٥٨١٨:١٣:٤٨١٨:٣٢:٢٤٢٣:٤١:٤٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٥:١٥١٢:٢٤:٤٣١٨:١٤:٤٦١٨:٣٣:٢٢٢٣:٤١:٣٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٣:٤٧١٢:٢٤:٢٨١٨:١٥:٤٤١٨:٣٤:١٩٢٣:٤١:١٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٢:١٩١٢:٢٤:١٢١٨:١٦:٤١١٨:٣٥:١٦٢٣:٤١:٠١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٠:٥٠١٢:٢٣:٥٦١٨:١٧:٣٩١٨:٣٦:١٣٢٣:٤٠:٤٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٢١١٢:٢٣:٤٠١٨:١٨:٣٦١٨:٣٧:١٠٢٣:٤٠:٢٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٧:٥٢١٢:٢٣:٢٤١٨:١٩:٣٣١٨:٣٨:٠٦٢٣:٤٠:٠٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٦:٢٢١٢:٢٣:٠٧١٨:٢٠:٢٩١٨:٣٩:٠٣٢٣:٣٩:٥٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٤:٥٢١٢:٢٢:٥٠١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:٥٩٢٣:٣٩:٣١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٢١١٢:٢٢:٣٣١٨:٢٢:٢٢١٨:٤٠:٥٦٢٣:٣٩:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢١:٥١١٢:٢٢:١٦١٨:٢٣:١٨١٨:٤١:٥٢٢٣:٣٨:٥٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٠:٢٠١٢:٢١:٥٩١٨:٢٤:١٤١٨:٤٢:٤٨٢٣:٣٨:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٨:٤٩١٢:٢١:٤١١٨:٢٥:١٠١٨:٤٣:٤٤٢٣:٣٨:١١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای الالان قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای الالان قدیم روستای الالان قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای الالان قدیم روستای الالان قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای الالان قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای الالان قدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای الالان قدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای الالان قدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای الالان قدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای الالان قدیم

روستای الالان قدیم بر روی نقشه

روستای الالان قدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای الالان قدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای الالان قدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای الالان قدیم
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای الالان قدیم + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای الالان قدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای الالان قدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای الالان قدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای الالان قدیم رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق الالان قدیم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ الالان قدیم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا الالان قدیم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا الالان قدیم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق الالان قدیم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق الالان قدیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ الالان قدیم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق الالان قدیم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای الالان قدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو